Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

15.1.2020 klo 16:28
Uutinen

Keskisuomalaisia yrittäjiä Suomen Yrittäjien vaikuttamispaikoille

Suomen Yrittäjien hallitus valitsi valiokuntiin, verkostojen johtoryhmiin ja työmarkkinavaltuuskuntaan uuden kokoonpanon 14.1.2020.

Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien jäsenet valittiin kaudeksi 2020-2021. Työmarkkinavaltuuskunnasta vaihtuu vuosittain puolet jäsenistä. Keski-Suomen Yrittäjien edustus koostuu seuraavista henkilöistä ja vaikutuspaikoista:

Elinkeinopolitiikan valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tapu Holttinen Villinikkarit Oy, Energia- ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi Emilia Koikkalainen Koskenpään Huopatehdas Oy, Kansainvälisyysvaliokunnan jäseneksi Jonne Pöyhtäri Export Maker Oy, Osaamisen valiokunnan jäseneksi Petrikki Tukiainen Petrikki Oy, Rahoitus- ja verovaliokunnan puheenjohtajaksi Mikko Akselin TietoAkseli Oy ja Työmarkkinavaltuuskuntaan Timo Nummelan varajäseneksi Marja-Liisa Järvinen WinLaw, Asianajotoimisto Järvinen & Co Oy.

Suomen Yrittäjien valiokunnat tuovat yrittäjänäkökulmaa vaikuttamistyöhön. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea.

Työmarkkinavaltuuskunta on SY:n säännöissä määrätty valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

Vaikuttamistyöllä mittavia vaikutuksia yrittäjien toimintaympäristöön

Rahoitus- ja verovaliokunnan puheenjohtajaksi valitulla Mikko Akselinilla on pitkänlinjan kokemusta vaikuttamistyöstä SY:ssä. Akselin on toiminut valiokunnassa yhdeksän vuotta, joista kahdeksan vuotta SY:n työvaliokunnan edustajana. Puheenjohtajakausi on hänen ensimmäisensä.

Rahoitus- ja verovaliokunta toimii edunvalvonnan tukena rahoitukseen ja veropolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä valiokunnassa käsiteltäviä teemoja ovat markkinaehtoiseen ja täydentävään rahoitukseen liittyvät asiat sekä verolainsäädäntöä ja verotuskäytäntöä koskevat asiat.

– Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen ja haastava. Rahoitus ja verotus ovat keskiössä yrittäjien arjessa ja ne vaikuttavat olennaisesti yritystoimintaan. Käymme kyseisen valiokunnan piirissä laajasti keskusteluja koko verojärjestelmästämme, eli kenttä on todella laaja.

Akselin muistuttaa yrittäjiä kertomaan huomaamistaan epäkohdista ja ongelmista, sillä vaikuttamistyöllä niihin todella voidaan saada muutosta.

– Yhtenä esimerkkinä vaikuttamisesta voidaan nostaa osakeyhtiölain muutokset. Yrittäjä vinkkasi minulle kohtaamastaan ongelmasta, joka johtui kansallisesta lainsäädännöstämme. Lähdimme viemään asiaa eteenpäin muutostarpeena lainsäädäntöön – prosessi muutoksen läpivientiin oli pitkä, mutta kolme vuotta myöhemmin osakeyhtiölakiin saatiin pykälä, joka tarjosi pääomalainan käsittelyssä olleeseen mittavaan ongelmaan ratkaisun. Yrityksen ongelma, josta koko prosessi lähti liikkeelle, päätyi lopulta anonyyminä lainsäädännön perusteluteksteihin, kertoo Akselin.

Keuruulainen Emilia Koikkalainen palaa Suomen Yrittäjien valiokuntatyöhön

Energia- ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Emilia Koikkalainen Keuruulta. Valiokunta toimii edunvalvonnan tukena energia- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä valiokunnassa käsiteltäviä teemoja ovat energia- ja ympäristöpolitiikka, kiertotalouteen ja jätehuoltoon liittyvät asiat sekä ympäristölupien sujuvoittaminen.

– Olen tehnyt yhden kauden energia- ja ympäristövaliokunnassa 2016-2017 jaksolla. Tälle kaudelle lähden intoa puhkuen ja kalenteria oikoen, olemme tärkeän asian äärellä. EU-lainsäädäntötyö ja Suomen kilpailuneutraliteetin turvaaminen sekä yksityisen liiketoiminnan edellytykset ovat myös esille nostamisen arvoisia aiheita, painottaa Koikkalainen.

Lisätietoa:

Valiokuntien kokoonpanot >>

Verkostojen johtoryhmien kokoonpanot >>

Työmarkkinavaltuuskunnan kokoonpano >>