21.8.2020 klo 13:32
Uutinen

Linja-autoyrittäjä sai kustannustukea, 10 000 euroa perittiin takaisin – ”Jatkossa pahin pelko on koulujen etäopetus”

Linja-autoliiton jäsenkyselyn mukaan vallitseva koronatilanne koettelee jatkossakin linja-autoalan yrityksiä ja työntekijöitä.

Linja-autoliiton jäsenkyselyyn vastanneista 85 prosenttia ilmoitti yrityksensä liikevaihdon vähentyneen yli 30 prosenttia eli ylittäneen hallituksen yrityksille esittämän kustannustuen rajan. Kaksi kolmasosaa yrityksistä ilmoitti liikevaihdon vähentyneen vielä enemmän, yli 50 prosenttia.

Kahdella kolmasosalla liiton jäsenyrityksistä on edelleen henkilöstöä lomautettuna ja lähes 90 prosenttia on poistanut linja-autojaan liikennekäytöstä.

Kahdella kolmasosalla liiton jäsenyrityksistä on edelleen henkilöstöä lomautettuna ja lähes 90 prosenttia on poistanut linja-autojaan liikennekäytöstä.

Töysän Linja Oy:n yrittäjä Risto Töysä pitää tilannetta kohtuullisena.

– Nyt kun koulut ovat lähiopetuksessa ja talviaikataulut lähteneet käyntiin, meillä ei ole yhtäkään kuljettajaa lomautettuna. Bussit eivät kulje ilman kuljettajia, hän toteaa.

Toisin on yrityksen matkatoimiston laita. Sen koko henkilöstö on lomautettuna, koska matkakauppa on edelleen lähes olematonta.

Kerroimme aikaisemmin Töysän Linjan saamasta runsaan 80 000 euron kustannustuesta. Äskettäin yrittäjä sai harmittavan tiedon.

– Meiltä peritään 10 000 euroa takaisin verottajan virheen takia. Kyse oli –teknisestä virheestä tulorekisterissä.

Valtiokonttori on pahoitellut tilannetta ja kertonut, että osalta yrittäjiä joudutaan perimään kustannustukea takaisin.

”Turvavälejä on helppo pitää”

Töysän Linja operoi muun muassa Keuruulla ja Karstulassa. Näillä alueilla liikennöivissä busseissa on yrittäjän mukaan hyvin tilaa. Jokaiseen bussiin on lisätty käsidesipisteet, maskeja näkyy harvalla.

– Maaseudulla tilaa on ja turvavälejä on helppo pitää. Valitettavasti, jos ajattelee asiaa liiketoiminnan kannalta.

Töysä on kartoittanut tilannetta keskustelemalla kuljettajien kanssa. Viesti on ollut, että asiakasmäärä ei ole vielä läheskään palautunut koronaa edeltävälle tasolle.

– Tavara liikkuu kohtuullisesti, mutta ihmiset eivät. Pelkona on nyt se, että koulut eivät pysy lähiopetuksessa.

Maaseudulla linja-auto voi olla ainoa tapa matkustaa paikasta toiseen. Töysä epäilee, että ikäihmiset ovat siirtyneet oman auton käyttöön tai pyytäneet naapuriapua.

– Toki myös etätyömääräykset näkyvät asiakasmäärissä. Tällä hetkellä toimintamme on pitkälti koulukyytien varassa. Vielä ei ole onneksi merkkejä etäopetukseen siirtymisestä.

Töysä arvioi, että vuorojen vähentäminen voi olla paha isku maaseudun linja-autoliikenteelle.

– Jos vähennämme vuoroja, ihmiset oppivat kulkemaan muilla keinoin. Siksi sitä pitää miettiä todella tarkasti. Toisaalta jos näyttää siltä, ettei vuoroja kannata ajaa, turha on lyödä päätä seinään.

Alan yrityksillä vaikeuksia korvausten saamisessa

Noin puolet Linja-autoliiton kyselyyn vastanneista ilmoitti liikennöivänsä 50 prosenttia normaaliajan tarjonnasta. Keväällä markkinaehtoinen liikenne oli supistettu lähes kokonaan.

Tilausliikenne ja linja-automatkailu ovat kyselyn mukaan olleet käytännössä pysähdyksissä kevään ja kesän aikana. Kotimaan vilkkaasta matkailukesästä huolimatta yli 60 prosenttia vastanneista yrityksistä ilmoitti tilausliikenteen ja linja-automatkailun volyymin olevan alle 10 prosentin tasolla normaalitilanteeseen nähden.

Kyselystä käy ilmi myös, että korvausten saaminen menetetyistä reiteistä ja lipputuloista on ollut hyvin vaikeaa. Suurin osa yrityksistä ei ole saanut kompensaatiota menetetyistä tuloista. Yritystukikanavia, tuen jakoperusteita, tuen määrää ja käsittelyaikoja kritisoidaan. Eniten käytetty tukikanava on ollut Valtiokonttori.

Linja-autoliitto pitää huolestuttavana kyselyssä esiin nousseita tietoja siitä, että yrityksillä on ollut vaikeuksia päästä edes neuvottelemaan ELY-keskuksen kanssa liikenteen sopeuttamistoimista koronakriisin aikana.

Valtion ostamassa linja-autoliikenteessä pääosa ELY-keskuksista ei ole kompensoinut vuorojen menetettyjä lipputuottoja tai ajamattomia vuoroja, jotka ovat jäämässä linja-autoyritysten tappioiksi. Yli 70 prosenttia linja-autoliiton jäsenyrityksistä kertoo, etteivät sopimuskumppaneina kunnat maksa kompensaatioita lakkautettujen koulukuljetusten osalta alueellaan.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi