Irtisanomissuojan keventäminen saa kannatusta Yrittäjiltä.
Suomen Yrittäjät saa tämän tästä viestejä yrityksiltä siitä, että työntekijöitä ei haluta palkata ollenkaan, koska riskiä rekrytoinnissa ei haluta ottaa. Kuva: Getty Images

Mikä on riittävä syy irtisanomiseen? Näistä laiminlyönneistä työntekijää ei saanut irtisanoa – ”Rima ei ole oikealla tasolla”

Hallituksen kaavailema irtisanomisperusteiden keventäminen olisi Suomen Yrittäjien asiantuntijan mukaan sekä yrittäjien että työntekijöiden etu.

Hallituksen kaavailema irtisanomisperusteiden keventäminen olisi Suomen Yrittäjien asiantuntijan mukaan sekä yrittäjien että työntekijöiden etu. Hallitus aikoo tuoda eduskuntaan esityksen henkilöperusteisten irtisanomisperusteiden keventämisestä.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä kommentoi hallituksen suunnitelmia MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa tiistaina viitaten oikeudessa käsiteltyihin tapauksiin.

– Esiin tulleissa tapauksissa yrityksen luottokortilla on tankattu autoa tietoisesti ja asennettu yrityksen palvelinhuoneeseen kameroita omin luvin. Hovioikeuden päätöksen mukaan nämä eivät ole olleet asiallisia ja painavia syitä työntekijän irtisanomiseen. Tämän takia tässä käydään keskustelua siitä, onko rima oikealla tasolla. Meidän mielestämme ei ole, vaan sitä pitäisi laskea. Tämän takia hallitusohjelmassa on lähdetty siitä, että pelkkä asiallinen syy riittäisi.

”On tärkeää, että lainsäätäjä antaa selkeän viestin sekä lain soveltajille että tuomioistuimille siitä, että raja nykyisestä laskee.”

Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät

Mäkelän mukaan muutoksessa oleellista ei ole se, onko työntekijän irtisanomisen peruste ”asiallinen” vai ”pätevä” syy. 

– On tärkeää, että lainsäätäjä antaa selkeän viestin sekä lain soveltajille että tuomioistuimille siitä, että raja nykyisestä laskee. On olennaista, että saamme riskittömämpää rekrytoimista. Ei yksikään työnantaja työntekijää palkatessaan ajattele, että kunpa voisin irtisanoa työntekijän. Kun homma ei toimi, työsuhde pitäisi voida päättää helpommin.

Suomen Yrittäjät saa tämän tästä viestejä yrityksiltä siitä, että työntekijöitä ei haluta palkata ollenkaan, koska riskiä rekrytoinnissa ei haluta ottaa. Mäkelä pitää tätä koko Suomen tulevaisuuden kannalta huonona asiana.

– Yritykset eivät halua ottaa riskiä työllistämisestä. Silloin häviävät kaikki, yrittäjä, työnhakija ja koko Suomi. Yritykset eivät pääse kasvamaan, koska työllistämisen riski koetaan liian suureksi.

– Se muutos, jota hallitusohjelmassa kaavaillaan, ei ole iso, jos sitä verrataan esimerkiksi Saksaan. Siellä talous lähti nousuun irtisanomissuojan muuttamisen jälkeen, Mäkelä huomauttaa.

Esimerkkejä oikeustapauksista

Seuraavissa tapauksissa tuomioistuin totesi, ettei asiallisia ja painavia syitä irtisanomiseen ollut. Kokosimme aikaisempia oikeustapauksia aiheesta.

Huitaisi mopilla ja siivouspyyhkeillä

Työntekijä A oli aamulla korottanut ääntään toiselle työntekijälle (B) ja huitaissut tätä kohti siivouspyyhkeillä ja lankamopeilla siten, että hänen kätensä oli osunut B:n poskeen ja aiheuttanut pään tärähdyksen sivulle päin ja punoittavan jäljen B:n posken iholle.

Tämän jälkeen A oli tullut vielä ainakin kahdesti kohti B:tä mutta ei ollut enää koskenut tähän. A:n käytös toista työntekijää kohtaan oli ollut sopimatonta, mutta menettely ei kuitenkaan ollut niin vakavana pidettävä rikkomus, että työsopimuksen irtisanomiseen olisi työsopimuslain mukainen asiallinen ja painava syy. (Turun HO 3.11.2017, Tuomio nro 647, Dnro 16/1933)

Käytti työnantajan luottokorttia omiin polttoaineisiin

Irtisanomisen syynä olivat pitkäaikaiset laiminlyönnit ja sopimaton menettely. Työnantaja oli vedonnut mm. työntekijän sairauspoissaoloihin, ajokieltoon, työnantajan luottokortin käyttämiseen omiin polttoaineostoihin ilman kuittia ja työnantajan moittimiseen. Työnantajalla ei ollut työsopimuslaissa tarkoitettua asiallista ja painavaa syytä päättää työsuhde. (Rovaniemen HO 23.8.2018, Tuomio nro 278, Dnro S 17/607)

Työpaikkakiusaamista ja sopimatonta käytöstä

Työntekijän irtisanomisen perusteiksi oli ilmoitettu toistuva työpaikkakiusaaminen ja sopimaton käytös työpaikalla, yhteistyötahojen kanssa riitautuminen ja omavaltainen toiminta, työtehtävien laiminlyönti, esimiehen antamien ohjeiden noudattamatta jättäminen sekä luottamuspula toiminnanjohtajan ja osastojen vetäjien kanssa.

Työnantajalla ei ollut työsopimuslaissa tarkoitettua asiallista ja painavaa syytä päättää työsuhde. (Turun HO 22.3.2017, Tuomio nro 283, Dnro S 16/526)

Muutti pääkäyttäjätunnusta ja asensi kameran

Työntekijä oli käyttänyt kolmannelta taholta saamaansa pääkäyttäjätunnusta ja korottanut sitä käyttäen oman käyttäjätunnuksensa valtuuksia ilman työnantajansa lupaa. Työntekijän oli täytynyt ymmärtää toimivansa vastoin työnantajansa määräyksiä.

Työntekijä oli myös asentanut kameran yrityksen palvelinhuoneeseen ilman työnantajan lupaa. Hovioikeuden mukaan asiallista ja painavaa syytä työsopimuksen irtisanomiseen ei ollut. (Helsingin HO 18.10.2016, Tuomio nro 1538, Dnro S 15/2363)

Vartija nukkui työpaikalla ja käyttäytyi epäasiallisesti

Työnantaja oli irtisanonut vartijan työsopimuksen ilmoittaen syyksi sen, että tämä oli laiminlyönyt työtehtäviään nukkuessaan työpisteellään ja käyttäytynyt epäasiallisesti työpaikalla työtä tehnyttä toista työntekijää kohtaan.

Vartija oli viivytellyt portin avaamisessa alueella työskennelleelle työkoneen kuljettajalle ja siten laiminlyönyt työtehtäviään Lisäksi vartija oli käyttäytynyt sopimattomasti kuljettajaa kohtaan uhkaamalla tätä sanallisesti. Yhtiöllä ei ollut ollut irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitettua asiallista ja painavaa syytä vartijan työsopimuksen irtisanomiseen. (Työtuomioistuin 2012:19)

Huuteli, kiroili ja nimitteli

A oli käyttäytynyt epäasiallisesti huutelemalla ja kiroilemalla työtovereilleen sekä nimittelemällä heitä. Tämä käyttäytyminen oli kohdistunut erityisesti nuorempiin naistyöntekijöihin ja yksi työntekijä oli jopa irtisanoutunut A:n käytöksen vuoksi.

A:n käytöksestä oli ollut seurauksena myös se, etteivät varsinkaan nuoremmat työntekijät olleet halunneet työskennellä samassa työvuorossa A:n kanssa. A:n epäasiallinen käytös oli kohdistunut paitsi työtovereihin myös asiakkaisiin. Jotkut asiakkaat olivat kyselleet, milloin A oli vuorossa välttääkseen asioimasta hänen työvuorojensa aikaan.

A:n menettelyn moitittavuutta lisäsi se, että sen vaikutus työilmapiiriin oli ollut merkittävä ja kysymyksessä oli pieni työpaikka, jossa asiakaspalvelu oli tärkeää. Hovioikeus katsoi, ettei työnantajalla ollut työsopimuslaissa tarkoitettuja perusteita irtisanoa työsopimusta. (Helsingin HO 28.11.2013, Tuomio nro 3128, Dnro S 12/3178)

Asiakkaat kieltäytyivät yhteistyöstä kuljettajan vuoksi

Kuljetusliikkeen palveluksessa oleva autonkuljettaja oli irtisanottu sen jälkeen, kun kuljetusliikkeen tärkein asiakasyritys oli omilta asiakasyrityksiltään tulleiden tavaratoimitusten viivästymisten johdosta ilmoittanut kieltäytyvänsä yhteistyöstä, jos kysymyksessä oleva autonkuljettaja hoitaa ajoja.

Työnantajalla ei ollut irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitettua asiallista ja painavaa syytä autonkuljettajan työsopimuksen irtisanomiselle. (Työtuomioistuin 2011:75)

Juttu julkaistu alunperin yrittajat.fi:ssä 6.9.2018

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen