Pohjois-Pohjanmaalla yritykset kärsivät työvoimapulasta

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vaikuttajaverkoston ehdotukset työvoimapulaan

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Vaikuttajaverkoston kokouksessa 30.5 todettiin, että alueen yritysten työvoimatarpeeseen tulee kiinnittää huomiota nyt ja eduskunnan pitää tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta alueen yritysten saavat työntekijöitä.

”Siitä huolimatta, että Euroopassa soditaan ja koronapandemiakin vaikuttaa edelleen yritysten toimintaan, haasteiden varjoon ei saa jäädä se tosiasia, että yritysten kasvun pullonkaula on voimakas osaaja- ja työvoimapula. Osaavan työvoiman saanti on jokaisen toimialan haaste ja ilman merkittäviä rakenneuudistuksia emme voi ongelmaa vain paikallisin toimin ratkaista, hyvästä yhteistyöstä ja käytänteistä huolimatta.  Pohjois-Pohjanmaalla on enemmän avoimia työpaikkoja auki kuin on työttömiä. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, ja toimet täytyy aloittaa viimeistään seuraavalla eduskuntakaudella”, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen. ”Merkittävimmät uudistukset tarkoittavat ansiosidonnaisen porrastamista ja sosiaaliturvan merkittävää uudistamista, jotta työn tekeminen on joka tilanteessa kannattavaa”, Kolehmainen jatkaa.

”Alueellamme on toimialoja, joilla on tällä hetkellä erittäin haastavaa saada työntekijöitä. Erityisesti ravintola-alan yrityksistä on tullut hätääntyneitä viestejä siitä, että heillä on erittäin suuria haasteita saada yrityksiin riittävästi työvoimaa. Yrityksillä on työvoimahaasteen lisäksi haasteena yleinen kustannustason nousu, mutta työvoimapula on akuutein ongelma tällä hetkellä”, jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen.

”Erilaiset yhteistyössä järjestetyt räätälöidyt rekrytointikoulutukset te-palvelujen ja alueen yritysten kanssa ympäri maakuntaa ovat toimineet hyvin osaajapulaan. Usein näissä koulutuksissa oppijoille on ollut tarjolla varma työpaikka opiskelun ja mahdollisen työharjoittelun jälkeen. Haasteitakin on ollut, sillä hakijamäärästä huolimatta koulutuksen aloittajia ja loppuun saattajia on lähes poikkeuksetta ollut liian vähän ja elämänhallinta taidoissa on ollut isojakin haasteita”, sanoo kuntayhtymän johtaja-rehtori Jarmo Paloniemi OSAO.

”Laajalla sosiaaliturvauudistuksella on kyllä ehdottomasti kiire ja siitä viimeisimmäksi kokemusta on 2,5 vuotta täyttäneiden kaksosten äidillä, monialayrittäjä Heidi Joensuulla. Hän kertoo, että hänellä ja hänen miehellään yrittäjinä on ollut haasteita toimia yrittäjänä, äitiys- ja vanhempainvapaalla ja vaihtaa rooleja sujuvasti toiseen. Kannattava yritystoiminta edellyttää jatkuvaa työskentelyä, jotta yritys ja työpaikat säilyvät myös tulevaisuudessa. Nyt yrittämistä ja työntekemistä rajoittavat sekä yrittäjillä ja työntekijöillä erilaiset sosiaaliturvaan kuuluvat etuudet ja näinhän sen ei pitäisi olla, vaan työn pitäisi tuottaa aina lisäarvoa tekijälleen, olipa sitten yrittäjä tai työntekijä”, jatkaa Joensuu.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Vaikuttajaverkoston ehdottama toimenpidelista ehkäisemään työvoimapulaa alueen yrityksissä:

TYÖNTEKO JA TYÖLLISTÄMINEN KANNATTAVAKSI:

 • Uudistetaan sosiaaliturvaa niin, että se kannustaa ottamaan työtä vastaan.
 • Lyhennetään ja porrastetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja otetaan käyttöön yleinen ansioturva.
 • Alennetaan sivukuluja tehostamalla eläkejärjestelmää ja keventämällä vakavaraisuussääntelyä.
 • Lisätään paikallista sopimista poistamalla sopimisen kiellot ja antamalla toisin sopimisen oikeus.
 • Autetaan työllistämistä helpottamalla määräaikaisten työsopimuksia ja henkilöperusteista irtisanomista sekä lyhentämällä sairauspäivärahan omavastuuaika kolmeen päivään.
 • Rajataan poliittisia lakkoja, kielletään suhteettomat tukilakot ja kiristetään seuraamuksia laittomista lakoista.
 • Edistetään työperäistä maahanmuuttoa poistamalla tarveharkinta.

TÄSMÄKOULUTUSTA TEHOKKAILLA VÄLINEILLÄ:

 • Lisätään oppisopimuksia alentamalla oppisopimusten alkuajan palkkoja ja lisäämällä koulutuskorvauksia työnantajille.

ALUEELLISET TOIMET:

 • Toimivat työllisyyspalvelut, koulutus/yritysyhteistyö työllistää, yrittäjyyden edistäminen koko elinkaari,

YRITTÄJÄN OSAAMINEN KUNTOON:

 • Johtaminen, työyhteisön kehittämien, työnantajakuva, osaaminen

Mikä on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Vaikuttajaverkosto?

Tarkoitus ja tehtävä

 • Vaikuttajaverkosto käy yhteiskunnallista keskustelua yrittäjyyden ilmiöistä, kehittää pk-sektorin toimintamahdollisuuksia, organisaatioiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä sekä vaikuttaa myönteisesti alueen yrittäjyysilmapiiriin ja yrittäjyyden olosuhteisiin.
 • Vaikuttajaverkostossa käydään läpi yrittäjien näkemyksiä edunvalvontakysymyksiin ja käydään keskustelua niistä.
 • Vaikuttajaverkosto voi yksittäisen asian valmistelua ja työstämistä varten perustaa erillisiä työryhmiä ja julkaista kokouksiensa sisällöistä mediatiedotteita

Kokoonpano

Vaikuttajaverkosto koostuu eri sidosryhmätahojen organisaatioiden edustajista, kaikista alueen kansanedustajista ja  5-6 jäsenyrittäjästä

Lisätietoja:
Jussi Riikonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät p. 040 3100 501.
Marjo Kolehmainen, toimitusjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät p. 050 5277 288.
Heidi Joensuu, yrittäjä, Chihbazaar Oy Raahe, p. 045 2614 582.
Jarmo Paloniemi, kuntayhtymän johtaja-rehtori, OSAO p. 050 538 3929.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät yli 4000 jäsenyritystä, 27 paikallisyhdistystä ja 1 jaos. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tarjoavat jäsenyrittäjille laajat asiantuntijapalvelut ja -verkostot. Lisää toiminnasta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ppy.fi ja yrittajat.fi .