Riihimäen kehitystyö on suunnitteilla olevien asuntomessujen lisäksi painottumassa niin sanotun Matkakeskuksen ja Voimalan alueelle. Kuva Riihimäen kaupunki kuvapankki.

Riihimäen seudulla uskotaan TE-uudistuksen tuovan uutta kilpailukykyä – yrittäjät kriittisempiä

Kare Asp/ Riihimäki

Työvoimapalvelujen tarjonta on muuttumassa Kanta-Hämeessä. TE-palvelut siirtyvät tämän vuoden aikana kuntiin tai oikeammin niiden muodostamiin työllisyysalueisiin. Toki esimerkiksi Etelä-Hämeen työllisyysalueilla on fyysistä läsnäoloa kaikissa sen kunnissa eli Hausjärvellä, Janakkalassa, Lopella ja Riihimäellä. Sen isäntäkuntana on Riihimäki.

– Uudistuksessa ei ole kyse vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamisesta. Kunnat saavat uudistuksessa lisää työkaluja, toteaa muutosvalmistelija Päivi Vuorinen.

Sen lisäksi, että kunnat osaavat järjestää palvelut, on tärkeää suunnitella huolella, miten palvelut saadaan osaksi kuntien elinvoiman vahvistamista ja miten esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan. Kyse ei ole siis pelkästään palvelujen tai henkilöstön siirrosta valtiolta kunnille.

– Palvelujen vakiinnuttaminen edellyttää toimivia yhdyspintoja sekä kunnan sisällä että ulkopuolella, mm. elinkeinoelämän, hyvinvointialueen, kolmannen sektorin, koulutuksenjärjestäjien ja muiden työllisyysalueiden kesken, Vuorinen korostaa.

Riihimäki toimii vastuukuntana Etelä-Hämeen työllisyysalueella ja lähipalveluita tarjotaan kaikissa työllisyysalueen kunnissa Riihimäellä, Hausjärvellä, Lopella ja Janakkalassa.

Lopella toivotaan hyvien tulosten jatkuvan

Lopella on työllisyys ollut parhaalla tolalla koko Kanta-Hämeessä. Työttömyysprosentit ovat olleet 5-6 prosentin luokkaa. Toki murheena on ollut nuorten työnhakijoiden työllistyminen. Siihenkin on löydetty parannusta. Uudistuksen tuomiin mahdollisuuksiin suhtaudutaan myönteisen varautuneesti myös Lopella.

– Kyseessä on uusi elinvoimatehtävä kunnille ja on erinomaisen hyvä, että Janakkala on Lopen, Hausjärven ja Riihimäen kanssa tässä yhteistyössä. Tämä tuo pohjaa seudun elinvoiman vahvistamiselle laajemminkin. Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että löydämme toimintatavat, jossa kuntien erityispiirteet huomioidaan ja hyväksi todettuja käytäntöjä voidaan jatkaa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Suvi Louhelainen kertoo.

TOIMITUKSEN KOMMENTTI – Kare Asp

Paljon hyvää ja runsaasti kaunista. Näin voidaan luonnehtia TE 24-uudistuksen tavoitteita. Vasta, kun homma on rullannut jonkin aikaa, voidaan tehdä päätelmiä uudistuksen ja siihen liittyvien toimenpiteitten vaikuttavuudesta.

Jo nyt, tässä eteläisen Suomen taloudellisen vaikutusalueen rajoilla asuessa, tulee ensimmäisenä mieleen juuri tuo alueellisuus.

Täällä kun on paljon yrityksiä, joilla on täällä vain osa toimintaansa. Keskushallinto ja työvoima-asiat ratkaistaan usein ”syvällä etelässä”. Toki yhden henkilön palkkaaminen voidaan tehdä paikallisin voimin. Mutta jos kyseessä on jonkun uuden linjan käynnistäminen ja siihen liittyvä työvoiman koulutus, tehdään ratkaisut Kanta-Hämeen satamakaupungissa nimeltään Helsinki.

Toisaalta Riihimäen-Lopen-Hausjärven alueelta pendelöidään erittäinkin runsaasti. Moni työnhakija on valmis tähän työmatka-matkailuun kunhan se vaan näkyy pankkitilillä.

Eli uusia työvoimahallinnon toimintatapoja suunnitellessa on tärkeää pitää ovet, ikkunat ja jopa seinät auki moneen suuntaan. Vaikka perustyötä hoidetaankin tässä omassa piirissä ja omalla alueella, tarjolla on myös muita hyviä toimintatapoja, jos niitä vain halutaan kysellä.

Lue lisää aiheesta:
>> TE24 Uudistuksesta Forssan sedulla (28.3.)
>> Työnantajan ohe: ”jos kivistää, niin suu auki” (28.3.)
>> Oikeustieteelliseen valmistautuvalle Ainolle Citymarket on portti työelämään (2.4.)