Rohkeuden aika

Suomen yrittäjäkenttä seuraa tarkkaan päätöksentekoa, joka vaikuttaa suoraan yritysten toimintaedellytyksiin ja sitä kautta koko kansantalouteen. Tänä päivänä on entistä selvempää, että maailma ympärillämme muuttuu nopeasti ja siksi myös päätöksenteon on muututtava sen mukana. Tulevaisuuden menestyksen avain piilee kyvyssä sopeutua muutoksiin ja luoda yrityksille suotuisa ilmapiiri, joka kannustaa kasvuun ja investointeihin.

On kiireesti aika unohtaa menneet päätökset ja ryhtyä keskittymään niihin asioihin, jotka todella merkitsevät. Yrittäjyys ja yritykset ovat Suomen talouden moottori, ja siksi on elintärkeää, että päätöksenteko keskittyy nyt aidosti tärkeisiin elinkeinoelämän asioihin. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että työpaikkoja on luotava ja taloutta on vahvistettava. Mutta miten tämä tehdään käytännössä?

Yksi avainasemassa oleva asia on verotus. Yritysten on voitava luottaa siihen, että verotus on oikeudenmukaista ja kannustavaa. Verotuksen tulisi kannustaa yrittäjiä investoimaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Varallisuus- ja pääomaverotuksen keventäminen olisi askel oikeaan suuntaan. Samalla olisi tärkeää tarkastella varainsiirtoveron alentamista ja kotitalousvähennyksen korottamista sekä sen laajentamista myös vapaa-ajan asuntoihin. Tällaiset toimet kasvattavat ostovoimaa ja kannustavat ihmisiä käyttämään palveluja, mikä puolestaan tukee yrityksiä.

Toinen tärkeä seikka on työmarkkinoiden joustavuus. On luotava kannustimia työn ottamiseen vastaan riippumatta siitä, millaista työtä on tarjolla. Työttömyysturvan on kannustettava työnhakuun eikä päinvastoin. Joustavat työmarkkinat luovat mahdollisuuksia niin työntekijöille kuin yrityksillekin. Yrittäjät ovat tottuneet sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin, mutta he tarvitsevat myös päättäjiltä tukea ja kannustimia.

Lopuksi, julkiset investoinnit ovat tärkeitä talouden elpymisen kannalta, mutta ne ovat vain osa ratkaisua. Väliaikaiset toimet eivät riitä. Tarvitsemme pitkäjänteisiä päätöksiä ja näkemystä siitä, millaiseksi haluamme Suomen talouden kehittyvän tulevaisuudessa. Tämä vaatii yhteistyötä ja avointa dialogia eri sidosryhmien välillä.

Arvoisat päättäjät, nyt on aika heittää lusikat roskiin ja tarttua lapioiden suurempien aiheiden kimppuun. Suomalaiset ja Suomi kaipaavat yhteistyötä puoluerajojen yli. Päätöksentekijöiden on osoitettava rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka saattavat olla vaikeita lyhyellä aikavälillä mutta jotka ovat välttämättömiä pitkän aikavälin menestyksen kannalta. On aika lopettaa poliittiset kiistat ja keskittyä vahvan ja vakavaraisen Suomen rakentamiseen. Kompromissit ovat voimavara, eivät heikkouden merkki.

On aika rakentaa Suomesta sellainen maa, jossa yritykset voivat kasvaa ja kukoistaa, ja jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä työtä ja menestyä. Toivomme, että te, arvoisat päättäjät, otatte tämän viestin vakavasti ja ryhdytte välittömiin toimiin Suomen talouden vahvistamiseksi. Me yrittäjät olemme valmiita tukemaan paremman Suomen rakentamista – odotamme samaa myös teiltä.

Antti Simula
Rauman Yrittäjät ry, puheenjohtaja