15.1.2020 klo 16:22
Uutinen

Satakuntalaisten yrittäjien ääni kuuluu jatkossakin Suomen Yrittäjien valiokunnissa, verkostojen johtoryhmissä ja työmarkkinavaltuuskunnassa

Suomen Yrittäjien hallitus vahvisti kokoukseen 14.1.2020 valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien kokoonpanot kaudelle 2020–2021 sekä työmarkkinavaltuuskunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Satakunnasta valittiin valtakunnallisiin luottamustehtäviin peräti 12 yrittäjää.

Satakuntalaisedustus Suomen Yrittäjien valiokunnissa

Suomen Yrittäjien valiokunnat tuovat yrittäjänäkökulmaa vaikuttamistyöhön. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea.

Kymmenestä valiokunnasta seitsemässä on kaudella 2020–2021 satakuntalaisedustusta: elinkeinopolitiikan valiokunnassa, hyvinvointipalveluiden valiokunnassa, järjestövaliokunnassa, kansainvälisyysvaliokunnassa, liikenteen valiokunnassa, osaamisen valiokunnassa sekä rakentamisen valiokunnassa.

ELINKEINOPOLITIIKAN VALIOKUNTAAN valittiin Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvoja Jarkko Koskinen (Awellcare Oy). Elinkeinopolitiikan valiokunnan tehtävänä on nostaa keskusteluun yritysten menestymiselle keskeisiä elinkeino- ja kilpailupolitiikan kysymyksiä sekä laatia politiikkasuosituksia näiden ratkaisemiseksi yrittäjämyönteisellä tavalla. Valiokunta sparraa elinkeino- ja kilpailupolitiikan tiimiä kunta- ja maakuntavaikuttamisessa sekä vaikuttamisessa kansallisella ja EU-tasolla.

HYVINVOINTIPALVELUIDEN VALIOKUNTAAN valittiin Euran Yrittäjien puheenjohtaja Merja Lehto (LehtoCare Oy) Eurasta. Hyvinvointipalveluiden valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kysymyksissä, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön sekä palvelurakenteita koskevaan päätöksentekoon. Valiokunnan tavoitteena on myös edistää hyvinvointialan toimialajärjestöjen yhteistyötä. Merja Lehto toimii myös kansanedustaja Kristiina Salosen nimikkoyrittäjänä.

JÄRJESTÖVALIOKUNTAAN valittiin Satakunnan Yrittäjien varapuheenjohtaja Teuvo Uusimäki (Tepe Paino Oy) Merikarvialta. Järjestövaliokunta käsittelee järjestön rakenteeseen ja sääntöihin liittyviä kysymyksiä sekä toimii järjestön vaalivaliokunta. Järjestövaliokunta valmistelee hallitukselle työvaliokunnan valintaa.

KANSAINVÄLISYYSVALIOKUNTAAN valittiin Miia Virtanen (Lingo Languages Oy) Porista. Kansainvälisyysvaliokunta toimii edunvalvonnan tukena yritysten kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta käsittelee järjestön kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

LIIKENTEEN VALIOKUNTAAN valittiin Harri Pettersson (Rauman Tilataksipalvelu Oy) Raumalta sekä Satakunnan Yrittäjien hallituksen jäsen ja Porin Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Sundell (Ruosniemen Linja-auto Oy) Porista. Liikenteen valiokunta toimii edunvalvonnan tukena kuljetukseen ja logistiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Harri Pettersson toimii myös kansanedustaja Matias Marttisen nimikkoyrittäjänä.

OSAAMISEN VALIOKUNNAN puheenjohtajaksi valittiin Pia Hirvonen (Kumppania Oy) Kankaanpäästä. Osaamisen valiokunta edistää yrittäjyyttä tukevan osaamis- ja koulutusjärjestelmän kehittymistä niin osaavan työvoiman, uuden yrittäjyyden, yrittäjien oman osaamisen kuin yritysten kehittämispalveluiden näkökulmista. Pia Hirvonen toimii myös kansanedusta Heidi Viljasen nimikkoyrittäjänä.

RAKENTAMISEN VALIOKUNTAAN valittiin Satakunnan ja Honkajoen Yrittäjien hallituksen jäsen Ari Korhonen (Sata-Hämeen Rakennuspalvelu Oy) Honkajoelta ja Tarja Matomäki (Mattilan Marjatila Oy) Huittisista. Rakentamisen valiokunta nostaa esille rakentamisen kannalta keskeisiä lainsäädäntökysymyksiä ja esittää niihin ratkaisuehdotuksia sekä toimii edunvalvonnan tukena alaan vaikuttavissa kysymyksissä.

Kaikki Suomen Yrittäjien valiokuntien jäsenet 2020–2021 on esitelty täällä >

Satakuntalaisedustus Suomen Yrittäjien verkostojen johtoryhmissä

Suomen Yrittäjien verkostot yhdistävät yrittäjiä ympäri maata uusien ideoiden ja uuden tekemisen äärelle. Verkostot tuovat näkökulmaa erilaisiin yrittäjäryhmiin ja ovat erinomainen väylä kaikille, jotka haluavat vaikuttaa asioihin konkreettisesti.

Kuudesta verkostojen johtoryhmästä kolmessa on satakuntalaisedustusta: nuorten yrittäjien verkoston, senioriverkoston ja yksinyrittäjäverkoston johtoryhmissä.

NUORTEN YRITTÄJIEN VERKOSTON JOHTORYHMÄÄN valittiin Satakunnan Yrittäjien ja Porin Yrittäjien hallituksen jäsen Jussi Pirhonen (Tovari Oy) Porista. Nuorten yrittäjien verkoston johtoryhmän tehtävänä on toimia keskustoimiston tukemana nuorten yrittäjien toiminnan kehittämisessä.

SENIORIVERKOSTON JOHTORYHMÄÄN valittiin Juhani Koskinen Porista. Senioriverkosto toimii valtakunnallisesti yhdistäen senioriyrittäjiä ympäri maata. Verkoston tehtävänä on edistää senioriyrittäjien palveluja ja vahvistaa seniorien vertaisverkostoa.

YKSINYRITTÄJÄVERKOSTON JOHTORYHMÄÄN valittiin Porin Yrittäjien hallituksen jäsen Tytti Laine (Develooppi Oy) Porista. Yksinyrittäjäverkosto yhdistää yksinyrittäjiä ympäri maata eri toimialoita. Verkoston tavoitteena on edistää yksinyrittäjien jäsenpalveluja, vahvistaa vertaisverkostoja ja toimia edunvalvonnan tukena yksinyrittäjiä koskevissa asioissa.

Kaikki Suomen Yrittäjien verkostojen johtoryhmien jäsenet on esitelty täällä >

Työmarkkinavaltuuskunta

Työmarkkinavaltuuskunta seuraa työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädönnön kehitystä. Valtuuskunta osallistuu ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttamien toimenpiteiden valmisteluun. Lisäksi työmarkkinavaltuuskunnan tehtävänä on valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

TYÖMARKKINAVALTUUSKUNNAN jäseneksi valittiin Mikko Lindholm (Rakennuspalvelu Lindholm Oy) Ulvilasta. Kaikki työmarkkinavaltuuskunnan jäsenet ja varajäsenet on esitelty täällä >