Lapin materiaalipankki | Juha Kauppinen
16.2.2024 klo 08:39
Uutinen

Sesonkityövoimaa varten toivotaan omaa portaalia – Näin yrittäjät kommentoivat työnantajapalveluita

Lapin Yrittäjät selvitti, miten työnantajapalvelut toimivat yrittäjien näkökulmasta. 

Työnantajapalvelut saavat yrittäjiltä kiitosta erityisesti palkkatuen osalta. Osa vastaajista kertoo, että on saanut tukipäätökset nopeasti. Vastaajista 56 % on aiemmin käyttänyt työnantajapalveluita.

Työnantajaksi ryhtyminen koetaan riskinä, johon yrittäjät toivovat tukea työnantajapalvelujen osalta.

– Henkilöstö on yrityksen tärkein ja kallein resurssi. Yrittäjät toivovat työn ja tekijän parempaa yhteensovittamista, koska se madaltaa palkkaamisen riskiä ja yrittäjäksi ryhtymistä, kertoo Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Ella-Noora Kauppinen.

Rekrytoinnin mahdollinen epäonnistuminen on riski pienelle yritykselle, joten kynnys työnantajaksi ryhtymiseen on korkea. Vastauksissa haastetaan työnantajapalveluita keksimään luovia ratkaisuja siihen, miten työnantajan vastuuta voisi keventää mahdollisissa epäonnistuneissa rekrytoinneissa.

Tukea kielihaasteisiin ja ulkomaiseen rekrytointiin

Ulkomaalaisille tekijöille on tarvetta, mutta rekrytointi koetaan haastavana. 

– Työnantajat toivovat esihenkilöille tukea englannin tai muun ulkomaisen kielen käyttöön. Tukea kaivataan myös ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin aloittamiseen. Lisäksi vastauksissa ehdotetaan, että sesonkityövoimaa varten olisi oma portaali, Kauppinen kertoo.

Muita kyselyssä esille nousseita asioita:

  • yrittäjiä työllistävät hakemukset sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät sovellu haettavaan työhön,
  • toive työnantajapalvelujen aktiivisempaan yhteydenpitoon ja aitoon haluun löytää työlle sopiva tekijä sekä 
  • anonymiteetin tuomat yhteydenpidon haasteet potentiaalisiin työnhakijoihin.

– Työnantajat toivovat voivansa asioida työnantajapalveluissa yhden henkilön kanssa kaikissa asioissa. Lisäksi jatkossa toivotaan tietoa ja neuvontaa työnantajuudesta jo ennen työnantajaksi alkamista.

Työnantajille, työnantajina aiemmin toimineille sekä työnantajuutta tulevasuudessa suunnitteleville yrittäjille suunnattu kysely toteutettiin 16.1.–6.2.2024. Kyselyyn vastasi 41 yrittäjää. Lapin Yrittäjät hyödyntää tuloksia osana yrittäjien edunvalvontaa TE-palvelut 2024 -uudistuksessa.

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palveluja uudistetaan, ja ne siirtyvät kuntien järjestettäväksi 1.1.2025.

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta, Työ- ja elinkeinoministeriön sivustolla kerrotaan.

Mitä uudistus merkitsee yritysasiakkaille? Tutustu esitykseen tästä.

Ajankohtaista työnantajalle

Lue tarkemmin ajankohtaisista lakimuutoksista, työnantajan velvollisuuksista ja esimerkiksi ohjeita palkkaamiseen.