6.10.2020 klo 16:28
Uutinen

Tämän vuoksi tarvitaan työpaikkasopimista: Vain alle 10 prosentissa työnantajayrityksistä on luottamusmies

Suomessa on noin 90 000 työnantajayritystä, mutta niistä vain noin kahdeksassa prosentissa on luottamusmies. Liittoihin kuulumattomia 70 000:ää yritystä sitoo noin 50 paikallisen sopimisen kieltoa. – On rakennettava sopimisen malli, joka kohtelee kaikkia yrityksiä ja työntekijöitä yhdenvertaisella tavalla, sanoo Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

– Haluamme, että kaikissa yrityksissä voidaan sopia paikallisesti riippumatta siitä, kenet työntekijät ovat valinneet edustajakseen. Se asettaa työntekijät yhdenvertaiseen asemaan ja edistää tasapainoista sopimista, sanoo työmarkkinajohtaja Makkula.

Hän painottaa, että vain kahdeksassa prosentissa työnantajayrityksistä on luottamusmies. Niissä yrityksissä, jotka kuuluvat työnantajaliittoihin luottamusmies on vain joka viidenneksessä yrityksessä.

– Luottamusmiehen edellyttäminen ainoaksi sopijaosapuoleksi toisin sanoen estäisi sopimisen yli 90 prosentissa työnantajayrityksiä. Malli ei edistäisi paikallista sopimisista, Makkula toteaa.

Työnantajaliittoihin kuuluu noin 20 000 yritystä

Työnantajayrityksistä työnantajaliittoihin kuuluu noin 20 000 yritystä. Näissä yrityksissä työskentelee keskimäärin 45 työntekijää per yritys eli yhteensä pyöreästi noin 900 000 työntekijää. Nämä yritykset kuuluvat niin sanottuun normaalisitovaan kenttään eli ne noudattavat työnantajaliittojen solmimia työehtosopimuksia. Näillä yrityksillä on suurin vapaus paikalliseen sopimiseen eli työpaikkasopimiseen.

Työnantajaliittoihin kuuluvista yrityksistäkin vain noin joka viidennessä on luottamusmies.

Liittoihin kuulumattomia työnantajayrityksiä noin 70 000

Työnantajaliittoihin kuulumattomia järjestäytymättömiä työnantajayrityksiä on noin 70 000.

Niistä noin 50 000 yritystä kuuluu niin sanottuun yleissitovaan kenttään eli ne ovat velvollisia noudattamaan omien alojensa työehtosopimuksia yleissitovuuden perusteella. Näissä yrityksissä on keskimäärin viisi työntekijää per yritys eli yhteensä 250 000 työntekijää.

Yleissitovan kentän yrityksiä koskee peräti noin 50 paikallisen sopimisen kieltoa.

Niin sanotussa vapaassa kentässä on noin 20 000 työnantajayritystä, joissa on yhteensä noin 220 000 työntekijää. Ne noudattavat yleistä työlainsäädäntöä, mutta työehtosopimukset eivät koske näitä yrityksiä.

Metsäteollisuus ilmoitti viime viikon lopulla, että siihen kuuluvat yritykset irtautuvat työehtosopimustoiminnasta nykyisten sopimuskausien päätyttyä.

”Paikallisen sopimisen kiellot poistettava laista”

– Laista pitää poistaa kiellot, jotka estävät liittoon kuulumattomia yrityksiä sopimasta työehtosopimuksen sallimista asioista yhdessä työntekijöidensä kanssa. Tällaisia kieltoja on laissa noin 50, sanoo Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

– Esimerkiksi ylityökorvauksista, sairausajan palkasta, vuosilomista ja erilaisista vapaista sopiminen on liittoon kuulumattomissa yrityksissä lailla kielletty, vaikka työehtosopimus sen sallii. Nämä yritykset ovat lain syrjivien säännösten vuoksi eriarvoisessa asemassa liittoon kuuluviin yrityksiin nähden, Makkula painottaa.

67 prosenttia haluaa sopia paikallisesti

Suomen Yrittäjien teettämän työelämägallupin mukaan 67 prosenttia työllisistä kannattaa työehdoista sopimista työpaikoilla silloin, kun sekä työntekijä että työnantaja sitä yhdessä haluavat. Myös ammattiliittojen jäsenistä enemmistö, 62 prosenttia haluaa antaa työpaikoille sopimisen vapauden.

Kantar TNS:n tekemään kyselyyn osallistui 1039 vastaajaa.

Työntekijät haluavat sopia eniten työajoista. Tätä mieltä on 54 prosenttia vastanneista. Palkoista, korvauksista ja eduista haluaa sopia 52 prosenttia vastanneista ja 44 prosenttia haluaa sopia lomien ja vapaiden ajankohdasta. Vastaajat saivat tässä kohtaa valita useamman vaihtoehdon.

– On erittäin kiinnostavaa, että yli puolet työntekijöistä haluaisi sopia paikallisesti työajoista, palkoista ja lisistä sekä lähes puolet myös lomista ja vapaista. Tämä kertoo siitä, että myös työntekijät haluavat lisää sopimisen vapautta sinne, missä työtä tehdään, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi

Uutinen työelämägallupista löytyy täältä

Lue työmarkkinajohtaja Janne Makkulan blogi paikallisesta sopimisesta täältä

Lue myös uutinen niin sanotun vapaan kentän yrityksestä, jossa asiat sovitaan paikallisesti ilman luottamusmiesjärjestelmää

Lue lisää työpaikkasopimisesta täältä