Yrittäjän ABC

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria

Suomen Yrittäjät järjestää opettajille koulutusta yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta. Tällä sivustolla voit tutustua valmennuksien tavoitteisiin, sisältöön ja toteutukseen sekä hyviin käytänteisiintuloksiin ja vaikutuksiin. Lisäksi sivulla on materiaalia opettajille. Toimintaa on rahoittanut lääkintöneuvos Sakari Alhopuro.