Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Yrityksen Perustaminen

Etsi

Valitse oikea yhtiömuoto

Liiketoiminnan koko ja riskit ratkaisevat

Yhtiömuodon valinta on yrityksen perustamisessa ensimmäisiä päätettäviä asioita. Esimerkiksi toiminimeä on helppo pyörittää, osakeyhtiö kannattaa valita, jos on otettava riskejä. Mutta mikä sopii minulle?

 
Toiminimi — helppo pyörittää, kevyt hallinto

Oletko oman alasi osaaja, jonka tekeminen perustuu omaan työpanokseen? Sinun ei tarvitse liikkua työn perässä ja sinulla on pienet kustannukset – olet ehkä parturi, jolla on edullinen vuokratuoli, parit sakset ja tehokas fööni?

Toiminimi soveltuu yritykseen, jonka liikevaihto on maltillista. Jos tarvetta ei ole isoille lainoille, suurille varastoille, kalliille koneille eikä monimutkaiselle verosuunnittelulle, toiminimi on helppo, halpa ja nopea yhtiömuoto. Olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikista sitoumuksista viime kädessä koko omaisuudellasi, mutta jos riskit ovat pieniä, ei suurta huolta pitäisi olla.

Kenelle sopii: Yrittäjälle, jonka toiminta on hyvin pienimuotoista.
 

Kommandiittiyhtiö — kevyt hallinto, sijoittaja mukana

Jos toiminta on edelleen oman työpanoksen varassa, mutta yrittäjä haluaa mukaan sijoittajan, voi kommandiittiyhtiö (ky) olla hyvä vaihtoehto. Kommandiittiyhtiö voi myös tehdä nimissään oikeustoimia, kuten tehdä sopimuksia ja olla asianosaisena viranomaisten kanssa asioidessa.

Kommandiittiyhtiö on helpompi perustaa kuin osakeyhtiö, ja se on kevyt hallinnoida. Ky:ssä tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toinen on vastuunalainen, toinen äänetön yhtiömies. Vastuunalaiselta yhtiömieheltä sijoitukseksi riittää oma työpanos, äänettömältä vaaditaan rahallinen panostus.

Ky voi olla luonteva yhtiömuoto, jos yritys on pienehkö ja äänetön yhtiömies löytyy esimerkiksi perheenjäsenistä. Vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yhtiön veloista koko omaisuudellaan ja äänetön yhtiömies vain sijoittamallaan panoksella.

Kenelle ky sopii: Yrittäjälle, joka haluaa mukaan sijoittajan.
 

Avoin yhtiö — vaatii keskinäistä luottamusta

Lähellä ky:tä on avoin yhtiö eli ay. Siinä on vähintään kaksi yhtiömiestä, joilla molemmilla on oikeus hoitaa yhtiön asioita itsenäisesti. Jokainen vastaa yhtiön nimissä tehdyistä sitoumuksista yhteisvastuullisesti – esimerkiksi velka voidaan periä kokonaisuudessaan yhdeltä yhtiömieheltä.

Avoimen yhtiön perustamista kannattaakin harkita äärimmäisen tarkkaan. Ellei yhtiömiesten nimenkirjoitusoikeutta ole rajoitettu, on yhtiömiesten luotettava toisiinsa täysin. Sama pätee myös kommandiittiyhtiöön: kannattaa miettiä, ottaako yhtiöön useamman kuin yhden vastuunalaisen yhtiömiehen.

Kenelle ay sopii: Kun haluat jakaa yhtiötoiminnan vastuut yhtiökumppanien kanssa.
 

Osakeyhtiö — selkeä vaihtoehto, rajoitettu riski

Osakeyhtiö on hyvä vaihtoehto valtaosalle yrittäjistä. Se on selkeä tapa järjestää yritystoiminta. Osakeyhtiö eroaa muista yhtiömuodoista sillä, että henkilökohtainen vastuu puuttuu: yrittäjä ei ole henkilökohtaisesti vastuussa esimerkiksi osakeyhtiön veloista, ellei hän ole taannut niitä omaisuudellaan. Osakeyhtiön voi perustaa myös yksi henkilö, tosin tällöin tarvitaan aina myös varajäsen hallitukseen. Jos osakkaita on useampia, jokainen on kuitenkin vastuussa vain omien sijoitustensa verran.

Osakeyhtiön perustaminen voi olla järkevää erityisesti silloin, kun tehdään suuria investointeja tai yhtiöön on tulossa useampia omistajia, jotka työllistyvät yritykseen. Myös rahoittajat voivat vaatia laajemmassa toiminnassa yhtiömuodoksi osakeyhtiötä.

Osakeyhtiö sopii hyvin myös pienille yrityksille. Pientä hallinnollista taakkaa tulee yhtiökokouksesta ja hallituksen pöytäkirjoista, mutta näissä voi pyytää apua esimerkiksi tilitoimistolta.

Kenelle oy sopii: Yrittäjälle, joka haluaa pitää vaihtoehdot avoimina. Osakeyhtiö mahdollistaa monenlaisten järjestelyjen tekemisen.
 

Mitä maksaa yrityksen perustamisilmoitus?

Tmi 60 € (sähköinen ilmoitus) tai 110 € (paperilomake)
Ay/Ky    240 € (perustaminen toistaiseksi mahdollista vain paperilomakkeella)
Oy 275 € (sähköinen ilmoitus) tai 380 € (paperilomake)

Näitä lomakkeita saa esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksesta.

Huom! Heinäkuun 2019 alusta lähtien osakeyhtiön voi perustaa ilman 2500 euron osakepääomaa. Lue lisää osakeyhtiön alkupääomasta >>

 

Apua oikean yritysmuodon pohtimiseen

Muista, että yrityksen perustamiseen liittyviä asioita ei tarvitse pohtia yksin. Maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa saa uusyrityskeskuksista tai kuntien yrityspalvelupisteistä. Näitä palveluita kannattaa käyttää hyväksi: voit pallotella ideaasi asiantuntijan kanssa ja saada rahanarvoisia käytännön vinkkejä siitä, mitä kannattaa huomioida yritystä perustaessa ja toimintaa pyörittäessä. Henkilökohtaisen nettotulon kannalta valitulla yhtiömuodolla voi olla suurikin merkitys.

Lue lisää yhtiömuodoista

Oy vai toiminimi – näin valitset oikein >>

Yritysmuotoa voi muuttaa – lue yrittäjän tarina >>