Blogit - Markku Honka

Sähkön hinta

17.10.2022 klo 15:02
Blogi

Tällä hetkellä elämme hyvin epävarmaa aikaa sähkön hinnan kehityksen ja jopa sen saatavuuden suhteen. Sähkösopimuksia koskevat säännökset löytyvät sähkömarkkinalain 13…

Työtaistelu  ja töihin velvoittaminen

16.9.2022 klo 08:41
Blogi

Suomen hallitus on illalla 13.9.2022 antanut eduskunnan käsittelyyn esityksen laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamiseksi työtaitelun aikana (myöhemmin potilasturvalaki). Laki…

Oppisopimuskoulutus

16.8.2022 klo 15:10
Blogi

Työmarkkinoilla syntyy tilanteita, että yritys tarvitsee työvoimaa, mutta juuri sopivan koulutuksen saaneita työntekijöitä ei löydy työmarkkinoilta. Työnantajalla saattaa myös olla…

Vuosiloma

14.6.2022 klo 12:25
Blogi

Vuosilomalaissa säädetään työntekijälle minimilomaoikeudet. Vuosilomalain määräysten mukaan sopimus, jolla vähennetään työntekijän vuosilomalain mukaisia oikeuksia, on pätemätön. Vuosilomalaissa on määrätty ne…

Lakko

13.5.2022 klo 08:32
Blogi

Sen turvaamisessa, ettei työtaisteluoikeutta väärinkäytettä, ovat keskeisessä asemassa eri alojen työehtosopimukset. Työsopimuslaissa säädetään yleisistä työsuhteissa noudatettavista pelisäännöistä. Työehtosopimuksissa tarkennetaan ala…

Sesonki- ja kausityö

14.3.2022 klo 09:41
Blogi

Olemme pääsemässä Covid epidemian aikaisista rajoituksista takaisin normaaliin elämänmenoon. Tämä tulee merkitsemään mm. matkailun lisääntymistä sekä erilaisten tapahtumien lisääntymistä. Monilla…

COVID-19-taudin vaikutus työsuhteessa

14.1.2022 klo 12:49
Blogi

Mikäli työtekijä on menossa koronatestiin tai sairastunut koronavirukseen, tulee työntekijän ilmoittaa normaaliin tapaan poissaolostaan viipymättä työnantajalle. Vaikka tällä hetkellä näyttää…