Kirkkonummen Yrittäjät - Kyrkslätts Företagare rf

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus on nuorille suunnattua kasvatusta, joka edistää positiivista suhtautumista yrittäjyyteen ja joka osaltaan lisäisi yrittäjyyttä yhteiskunnassamme. Se on otettu osaksi koulujen opetussuunnitelmaa.

Yrittäjyyskasvatus on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön määritelmän mukaan pääasiassa opetushallinnon alalla tehtävää yrittäjyyttä vahvistavaa laaja-alaista työtä, jota tekevät ja toimintaa tukevat opetustoimijoiden ohella myös useat työelämätahot ja järjestöt. Käytännön toimenpiteiden tavoitteena on lisätä myönteistä asennetta yrittäjyyteen, tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaan saaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja yrittäjämäinen toimintatapa. Yrittäjyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan.

Kirkkonummella tehdään aktiivista yhteistyötä yrittäjien ja opettajien kanssa yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä asioissa. Kirkkonummen Yrittäjät ry jakaa vuosittain yritysstipendejä, joihin opettajat ehdottavat saajat ja stipendin myöntämisen kriteerit ovat seuraavat: ”Yrittäjästipendi myönnetään oppilaalle, joka on osoittanut oma-aloitteisuutta, innovatiivisuutta, itsenäisyyttä sekä kiinnostusta yrittäjyydestä.

Yrittäjät osallisena yrittäjyyskasvatuksessa

OPETTAJA – Tarvitsetko koululle yrittäjiä kertomaan yrittäjätarinansa tai muutoin apua yrittäjyyskasvatuksen järjestämisessä?

YRITTÄJÄ – Haluatko osallistua yrittäjyyskasvatukseen kouluilla, kertoa nuorelle kuulijajoukolle tarinasi tai muutoin olla mukana työpajoissa ym.?

Ota meihin yhteyttä: kirkkonummen@yrittajat.fi , tai soita p. 040 728 1540

Materiaaleja

Suomen Yrittäjät: Yrittäjyyskasvatus

Nuori Yrittäjyys – NY

Kirkkonummen uutisia yrittäjyyskasvatuksesta

3.6.2023 Vuoden 2023 yrittäjästipendit jaettiin kahdeksaan kouluun

25.11.2022 Kirkkonummelaiset kaverukset nappasivat Y-Tube -kilpailun voiton

4.6.2022 Vuoden 2022 yrittäjyysstipendiaatit

5.6.2021 Kirkkonummen Yrittäjät ry jakoi ennätysmäärän yritysstipendejä

19.5.2021 Pikkuyrittäjien PopUp Gesterbyn koululla 11.5.2021 (Kirkkonummen kunta)

11.11.2020 The Entrepreneurial School Award 2020 -palkinto Kyrkslätts gymnasiumille

2.6.2020 Yritysstipendejä koululaisille ja opiskelijoille

4.6.2019 Vuoden yritysstipendit jaettiin Veikkolan koululla

5.9.2018 Uudenmaan Yrittäjät ry:n yrittäjyyskasvatusstipendi Kirkkonummelle

2.6.2018 Ennätysmäärä yrittäjyysstipendejä kirkkonummelaisille koululaisille

22.5.2018 Kirkkonummi on vuoden 2018 pikkuyrittäjämäisin kunta

6.9.2017 Gesterbyn koulun pikkuyrittäjät harjoittelivat yrittämisen taitojaan

9.6.2017 Yritysstipendit jaettiin Kyrkslätts Gymnasiumin oppilaille

8.9.2016 Yrittäjyyskasvatus stipendit Winellska skolanille ja Kyrkslätts gymnasiumille – onnittelut!

9.12.2015 Syksyn Yrittäjästipendit Veikkolan koululle

9.9.2015 Yrittäjyyslinjan luomisesta Tanja Ingelinille Uudenmaan Yrittäjien Yrittäjyyskasvatusstipendi

13.3.2015 Miljoonalahjoituksella tukea nuorten yrittäjyyteen ja uusien yritysten perustamiseen

2.12.2014 Opiskelija Henri Vähärannalle Yrittäjästipendi