Kuopion Yrittäjät

Tietoa hankkeesta

Kuopion Yrittäjien ESR-hanke auttaa työllistämään

Hankkeen kohderyhmää ovat kuopiolaiset yksinyrittäjät, joiden kanssa selvitämme työllistämisen mahdollisuudet sekä opastamme rekryprosessissa ja sen jälkeen työnantajuudessa.

Hankkeen tausta

Yksinyrittäjät tekevät usein pitkää päivää ja ovat työssään kiinni niin, että aikaa esimerkiksi yrityksen kehittämiseen ei juuri jää. Usein aikaa ei ole myöskään etsiä ratkaisua pitkiin työpäiviin: työllistäminen ja työnantajana toimiminen saattaa tuntua kaukaiselta ajatukselta eikä todelliselta ratkaisulta.

Suomen Yrittäjien keväällä 2022 tehdyn Yksinyrittäjäbarometrin mukaan 47 % savolaisista vastanneista hakee kasvua. 36 % hakee kasvua palkkaamalla työntekijän ja 44 % lanseeraamalla uuden tuotteen tai palvelun. Kasvun esteenä nähdään se, ettei omaa työaikaa voi lisätä (48 %), työllistämisen kalleus (35 %) ja työllistämiseen liittyvä riski (34 %). Vastanneista 25 % on jossain kohti yrittäjätoimintaansa harkinnut työvoiman palkkaamista. Palkkaamisen esteeksi on koettu riittämätön palkanmaksukyky (33 %). 19 % ei ole löytänyt sopivaa tekijää, ja lisäksi pelätään työnantajabyrokratiaa. Yksinyrittäjien työllistämiseen liittyvät ongelmat ovat olleet tiedossa, mutta hanke tuo asian ratkaisemiseen uutta resurssia.

Hankkeen tarkoitus on hakea, rohkaista ja tukea yksinyrittäjiä työllistämään ensimmäinen
työntekijä sekä auttaa yrittäjää työnantajuudessa. Hankkeessa työskentelevä yritysasiantuntija Pekka Vartiainen tapaa hankeaikana (kaksi vuotta) noin 400 kuopiolaista yksinyrittäjää. Tapaamisissa yksinyrittäjien kanssa selvitämme paitsi rekrytointimahdollisuutta, myös yrityksen muut koulutus- tai kehittämistarpeet, ja ohjaamme yrittäjän tarvittavien palvelujen piiriin.

Hankkeella pystytään pilotoimaan kohderyhmään tehtävien yrityskäyntien vaikutusta työllistämiseen: vaikutus on laskettavissa syntyneinä työpaikkoina. Koska TE-toimisto ja Kuopion kaupungin työllistämisen yksikkö ovat hankkeessa voimakkaasti mukana, on mahdollista, että hanke onnistuessaan tuo näiden kumppaneiden käyttöön monistettavan toimintamallin.

Kaksivuotinen palvelu työllistää kaksi henkilöä kokoaikaisesti, ja osa-aikaisesti hankkeen projektipäällikkönä toimivan Kuopion Yrittäjien toiminnanjohtajan. Hankkeen toiminta alkoi vuoden 2023 lopussa ja jatkuu vuoden 2025 marraskuun loppuun.

Teemme yhteistyötä mm. TE-toimiston, Kuopion kaupungin työllistämisen kuntakokeilun, Setlementti Puijolan, Kuopion kaupungin yrityspalvelujen ja SAKKY:n kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Hanke tavoittelee sataa uutta työpaikkaa, jotka syntyvät yksinyrittäjien yrityksiin. Työllistämisen ja työnantajana toimimisen helpottamiseksi toteutamme noin 5–7 työllistämisen infovideota, jotka tulevat kaikkien yrittäjien saataville. Toteutamme työnantajaklinikoita, joissa asiantuntijana
esim. työlainsäädäntöön perehtynyt juristi, ja työnantajaklubeja, joissa tarkoituksena on tarjota yrittäjille vertaistukea, mahdollisuutta vapaamuotoiseen ja luottamukselliseen keskusteluun työnantajuuteen liittyvistä iloista ja suruista.

Yrityskäynneistä, tapahtumista ja niiden vaikutuksista saamme tietoa keväällä 2025 asiakasyrityksiin tehtävällä loppukyselyllä: mitä vaikutuksia yrityskäynneillä on ollut yrityksen toimintaan ja talouteen, sekä yrittäjän jaksamiseen. Tarkoituksena kysyä yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmista ja kasvusta, sekä selvittää työnantajuuteen liittyvät kokemukset niiltä yrittäjiltä, jotka ovat palkanneet ensimmäisen työntekijän.

Yhteystiedot

Pekka Vartiainen
yritysasiantuntija
040 560 0299
pekka.vartiainen(at)yrittajat.fi

Kirsi Sisso-Litmanen 
projektipäällikkö
044 568 0509
kirsi.sisso-litmanen(at)yrittajat.fi

Saara Mäkinen
projektisihteeri
040 560 0665
saara.makinen(at)yrittajat.fi

Uutisia hankkeesta

TE-live lähetys Yksinyrittäminen Savossa ja tie työnantajaksi https://te-live.fi/lahetykset/BqqWLT7Za

Lue ja katso Ylen uutinen hankkeen palvelusta ja yrittäjä Ulla-Maija Parviaisen kokemuksesta: