Företagare på olika sätt

Bli företagare – varför inte? Du kan bli företagare när som helst bara du har en affärsidé, motivationen och modet. Vilken form av företagsverksamhet lämpar sig bäst i din livssituation?

Företagaren har många ansikten: någon är nöjd som ensamföretagare under hela sin karriär, en annan siktar genast på tillväxt och blir startup-företagare. En tredje är deltidspensionerad och samtidigt företagare. En fjärde grundar ett företag som bisyssla under föräldraledigheten och en femte är en serieföretagare som grundar, köper och säljer företag.

Möjligheterna är många! Nertill presenterar vi några synpunkter som kan vara till hjälp när du funderar på saken.

Företagare på heltid

Du är företagare på heltid ifall arbetet för ditt företag tar en så stor del av din arbetstid i anspråk att du inte kan ta emot heltidsarbete hos en annan arbetsgivare. Din egen arbetsinsats är en viktig resurs för ditt företag och du använder tid och kraft till företagets förmån. Som företagare betalar du dig själv en ersättning för arbetet (beroende på bolagsform är det lön, dividendutdelning eller privatuttag), givetvis inom ramen för företagets ekonomiska förutsättningar.

Många olika bolagsformer lämpar sig för företagande på heltid. Det lönar sig att välja med omsorg. Är firma eller aktiebolag det som passar dig bäst? De är de två vanligaste företagsformerna i Finland.

Företagare på deltid

En företagare på deltid sysslar huvuddelen av sin arbetstid med något annat än företagsverksamhet, exempelvis studier. Företagandet på deltid kan fungera exempelvis så att du registrerar en egen firma eller att du anlitar en faktureringstjänst. Detta är en lättviktig form av företagsverksamhet med låga omkostnader. Å andra sidan är också alla andra företagsformer tänkbara.

Du kan också tjäna in biinkomster som frilansare. Observera att en frilansare ofta betraktas som företagare, eftersom han eller hon har flera kunder och fakturerar kunderna för sina tjänster. I vissa fall kan en frilansare anses vara en avlönad arbetstagare, ifall han eller hon har ett arbetskontrakt. Det kan vara svårt att veta var gränsen går, och det kan, i varje enskilt fall, löna sig att få skattemyndighetens eller TE-myndighetens tolkning för att undvika problem med exempelvis arbetslöshetsskyddet.

Det är ditt arbetes natur samt din livssituation och dina egna behov som avgör vilken företagsform som passar dig bäst. I vissa branscher är deltids- eller frilansarbete en väsentlig sysselsättningsform. Sådant arbete kan vara ett heltidsjobb eller en bisyssla.

Det om du är sysselsatt som företagare på hel- eller deltid kan ha en viss betydelse i situationer där du ansöker om arbetslöshetsskydd: som företagare på heltid har du ingen rätt till arbetslöshetsförmåner, men som företagare på deltid kan du ha denna rätt.

Företagsverksamhet och livssituationen

Du kan bli företagare i olika skeden i livet och i olika situationer. Alla har rätt att bli företagare! Här är några tips till dig som överväger om företagsverksamheten lämpar sig i din livssituation. I synnerhet om du planerar att bli deltidsföretagare måste du kanske anpassa företagsverksamheten till andra förvärvsinkomster eller stöd.

Du kan bli företagare också om du inte är myndig: en firma kan grundas av en minderårig person. Visserligen behöver en minderårig person sin vårdnadshavares samtycke och underskrift på etableringsanmälan som skickas till handelsregistret.

Under vissa förutsättningar kan en minderårig person även vara delägare i ett aktiebolag. Han eller hon kan teckna aktier och underteckna etableringsanmälan genom att betala teckningsbeloppet med sina egna arbetsinkomster. Under vissa förutsättningar kan man även bli aktieägare genom att ta emot aktier som gåva.

Läs mera om minderåriga och företagsverksamhet på Patent- och registerstyrelsen hemsida

Ifall du är 13–28 år gammal kan du etablera ett 4H-företag, exempelvis över sommaren. Du ansluter dig då till 4H-förbundet, som ger dig stöd på många sätt och hjälper dig att etablera ett företag på deltid.

Ifall du är en myndig studerande kan du, vid sidan om studierna, vara deltidsföretagare. Du får fritt välja bolagsformen. Den lämpligaste bolagsformen beror på bland annat företagsverksamhetens omfattning och antalet delägare. Lättföretagande eller firma kan vara lämpliga bolagsformer för en företagare som i början har en småskalig omsättning.

Läs mera om Lättföretagande – en okomplicerad början på företagarkarriären.

Ifall det från början står klart att verksamheten utvidgas, och exempelvis kräver utomstående finansiering, kan det vara skäl att grunda ett aktiebolag. Om du till exempel tänker grunda ett företag med dina studiekamrater, kan ni, bortsett från ett aktiebolag, också grunda ett öppet bolag eller ett kommanditbolag.

Läs mera om företagsformer.

Dina inkomster påverkar studiestödet, oavsett om du är företagare eller löntagare. Ifall dina årsinkomster överskrider gränsen som påverkar studiestödet, ska du betala tillbaka en del av studiestödet.

Företagarens FöPL-arbetsinkomster beaktas då bostadsstöd beviljas. Du hittar mer information på FPA:s webbplats.

 

Föräldradagpenningen beräknas på basis av årsinkomsten. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar. Som företagarens årsinkomst räknas FöPL-arbetsinkomsten under förutnämnda granskningsperiod. Löneinkomster från det egna företaget eller förvärvsinkomst från näringsverksamhet tas inte i beaktande i årsinkomsten.

Om du är deltidsföretagare och samtidigt anställd av en annan arbetsgivare, beaktas både arbetsinkomsten enligt FöPL-försäkringen och löneinkomsten från arbetsförhållandet.

Även om du redan har nått pensionsåldern, kan du fortsätta jobba i egen takt, så långt krafterna räcker och enligt eget behov. Efter en lång karriär kan du utnyttja din fackkunskap som deltidsföretagare.

Du behöver inte grunda företaget ensam. Ofta är hemligheten bakom framgången ett lysande team som kombinerar sina krafter och sitt kunnande för att nå ett gemensamt mål.

Kompanjonerna kan vara fackmänniskor i samma bransch eller från helt olika branscher. Det lönar sig att tänka efter noggrant vem du grundar ett företag med: har ni samma målsättningar och värden? Fungerar samarbetet? Kompletterar ni varandra på ett lämpligt sätt, både avseende karaktär och kunnande?

När ni kommer överens om att grunda ett företag, lönar det sig att från början göra upp noggranna avtal, oavsett om bolagsformen är aktiebolag eller personbolag (öppet bolag eller kommanditbolag).

Läs mera om öppet bolag.

Läs mera om kommanditbolag.

Likasinnade personer kan också grunda ett andelslag eller ansluta sig till ett som redan är etablerat. Genom andelslaget kan du sälja dina egna produkter eller tjänster. Denna bolagsform är gammal, men fortfarande ett fungerande sätt att idka företagsverksamhet.

Andelslaget grundas för att medlemmarna i sin egen verksamhet ska kunna utnyttja alla tjänster som andelslaget erbjuder: till exempel sköta sin fakturering via andelslaget. Vanliga andelslag är exempelvis sammanslutningar bestående av privatföretagare i hantverkaryrken.

Läs mera om andelslag.

Det finns många olika företagsformer, så åtminstone faller företagandet inte på bristen av alternativ. Om du vill prova på det enklaste alternativet som ensamföretagare kan du överväga att bli lättföretagare eller grunda firma.

Som lättföretagare säljer du din kompetens på samma sätt som en företagare, men bland annat din fakturering, bokföring och löneräkning sköts av en faktureringstjänst.

Läs mera om lättföretagande.

Enskilda näringsidkare eller yrkesutövare kallas också firmaföretagare. Företagande med firma är ofta ensamföretagarens val, eftersom en firma är lätt att grunda och underställs en lättare byråkrati än bland annat ett aktiebolag. Företagsverksamheten kan vara en huvud- eller bisyssla.

Om du är proffs i din egen bransch och vill arbeta för ditt eget företag, är det lätt att bli företagare med firma. Denna bolagsform fungerar bäst då du tänker sälja din egen kompetens och sysselsätta endast dig själv.

Läs mera om firmaföretagande.

Du behöver inte starta ett företag från noll eller bara på basis av din egen idé. Du kan köpa ett färdigt, fungerande företag eller bli företagare i en etablerad kedja, med ett färdigt affärskoncept. Sådana kedjeföretag kallas franchising-företag. I dessa sköter en företagare en enhet som ett företag enligt kedjans affärskoncept.

Det finns franchise-företag i många branscher, bland annat kedjor med kaféer och restauranger samt fastighetsförmedlare.

Läs mera om franchisingföretagande.