Företagare i Finland

Företagare i Finland, en tidning för svenskspråkiga medlemmar i Företagarna i Finland.

Chefredaktör och annonsförsäljning

Hippi Hovi

Verkställande direktör
Kust-Österbottens Företagare