Työnantajan velvollisuudet

Työnantajaksi rekisteröityminen

23.8.2021 klo 10:59
Sivu

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yrityksen rekisteröintiasema vaikuttaa sen…

Työturvallisuus ja työsuojelu

7.6.2021 klo 14:30
Sivu

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on parempi työturvallisuus eli ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työturvallisuuslaki määrittelee…