30.7.2020 klo 08:37
Uutinen

Iskikö tenkkapoo kustannustuen hakemisessa? Näin huomioit yrityksesi kiinteät kulut

Valtiokonttori on listannut sivuillaan listan kiinteistä kustannuksista, jotka hyväksytään kustannustukea haettaessa.

Kustannustukihakemuksia oli eiliseen maanantaihin mennessä saapunut Valtiokonttoriin 5 927 kappaletta. Tukea oli maksettu 22 784 020 euroa.

Hakemuksista on jouduttu hylkäämään yli 70 prosenttia. Yksi suurimmista syistä on ollut epäselvyys yrityksen kiinteiden kulujen ilmoittamisessa.

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan kiinteät kulut kannattaa ilmoittaa mahdollisimman tarkasti kululajeittain, ei yhtenä kokonaisuutena. Näin hakemuksen arviointivaiheessa on helpompaa ratkaista, mitkä osat kuluista kuuluvat korvattavien kulujen kategorioihin.

Valtiokonttori muistuttaa, että kustannustukihakemus kannattaa täyttää mahdollisimman tarkasti. Lähettämisen jälkeen jätettyä hakemusta ei pääse enää muokkaamaan. Tarvittaessa hakijalta kysytään lisätietoja hakemuksen vastaanottamisen jälkeen. Hakijalla on myös mahdollisuus soittaa Valtiokonttorin puhelinpalveluun.

Kustannustuen ohjeiden mukaisesti hakijalle voidaan ”myöntää tukea hakemuksessa yksilöityihin 1.4.-31.5.2020 välisenä aikana syntyneisiin kiinteisiin kustannuksiin”.

Kyseisiin kiinteisiin kustannuksiin luetaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset sekä lisenssimaksut. Yrityksen tulee tarvittaessa myös erotella kiinteistä kuluista tukikaudelle kuuluva osuus.

Valtiokonttori on listannut sivuillaan kiinteiden kustannusten kulutyyppejä, jotka voidaan katsoa kuuluviksi laissa tarkoitettuihin tukikauden kiinteisiin kustannuksiin. Lista ei kuitenkaan ole tyhjentävä.

Uutisemme koronaviruksesta päivittyvät jatkuvasti Kaikki koronasta yrittäjälle -sivulle: