4.6.2021 klo 09:52
Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan yritykset vaarassa hallituksen sote-esityksessä

Kotihoito, kotisairaanhoito, fysioterapia ja kuntoutus. Vireillä oleva hallituksen esitys kaventaa selvästi muun muassa näiden sote-alan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta tarjota palveluita ja hoitoa. Samalla se uhkaa palvelujen saatavuutta.

Suomalainen terveydenhoitojärjestelmä voidaan turvata koko maassa vain pitämällä yritykset mukana tuottamassa palvelut, julkisen sektorin ja järjestöjen ohella.

Nyt puhutaan paikallisista yksinyrittäjistä ja pienistä yrityksistä, joiden tutut sairaanhoitajat käyvät vanhusten luona tai fysioterapeuteista, joilla on pieni hoitotila viereisessä korttelissa. Lääkärikeskuksissakin lääkärit toimivat alihankintasopimuksilla yritysmuotoisesti niin työterveyslääkäreinä kuin yksityishenkilöiden vastaanotoilla.

Kannattaa miettiä usemman kerran, mitä tapahtuu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä eri puolilla maata, jos näiden toimintaa vaikeutetaan.

– Isojen yksiköiden toiminnan optimointi on vaikeaa. Yrittäjät luovat systeemiin joustoa ja kirittäjän, Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaska sanoo.

Yrittäjäjärjestö tarjoaa eduskunnalle konkreettisia ratkaisuja esityksen parantamiseksi.

Asiakas päättää

Asiakkaan tulee saada itse vaikuttaa siihen, kenen palveluja hän käyttää. Mikro- ja pk-yrityksiä helpottavat välineet kuten palvelusetelit ja henkilökohtaiset budjetit on otettava käyttöön.

Verovarojen käyttö kuntoon

Veronmaksajan on kohtuullista vaatia veroeuroilleen vastinetta. On otettava käyttöön yhteinen kustannuslaskentamalli, jotta voidaan verrata julkisten ja yksityisten palvelukustannuksia. Sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen tulee eriyttää ja järjestää palvelua tuottamaan se, joka toimii parhaiten.

Yksi malli ei palvele kaikkia

Asiakkaiden ja yritysten olosuhteet ja tarpeet ovat erilaisia, eikä yksi malli palvele kaikkia. Yksityisellä palveluntuottajalla on oltava oikeus organisoida palvelutuotantonsa haluamallaan tavalla.

Yritykset aidosti ja kannustavasti mukaan

Vaatimukset, jotka käytännössä estävät kotimaisia mikro- ja pk-yrityksiä osallistumasta verovaroin tuotettavien palveluiden tuottamiseen, on poistettava esityksestä. Julkisten toimijoiden ei myöskään pidä itse lähteä kilpailemaan yritysten kanssa.

Tästä on kysymys:

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksiä on Suomessa 18 200. Niissä työskentelee 80 000 ihmistä.

Palveluseteleillä hankitaan sairaanhoitopiiristä riippuen esimerkiksi lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, puheterapiaa, fysioterapiaa ja toimintaterapiaa.

Hyvinvointialueille asetettu riittävän oman tuotannon vaatimus kasvattaa sen oman tuotannon määrää. Yhtä aikaa hankintojen koko kasvaa, kun ostajana toimii hyvinvointialue eikä kunta. Tämä suosii isoja toimijoita.