31.3.2020 klo 19:26
Uutinen

Yrittäjä, tässä ohjeistus yritystukien hakemiseen koronakriisissä – ”Ohjeet ovat vaihdelleet pitkin matkaa. Nyt toivottavasti vakiintunut käytäntö”

Valtion on luvannut suoria yritystukia koronavirustilanteessa yhteensä miljardi euroa. Summasta 700 miljoonaa euroa on tarkoitettu Business Finlandin myöntämiin avustuksiin ja 300 miljoonaa ELY-keskusten myöntämiin avustuksiin. Kaikkien tukien edellytyksenä on elinkelpoinen yritys ja liiketoiminta.

Lue lisää HS: Yrityksille tulossa miljardin euron verran suoria tukia koronan vuoksi

ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät 1–5 henkeä

Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta. Tukea voivat hakea myös ne yritykset, joissa on samassa yrityksessä useita yrittäjiä, vaikka heillä ei olisi työntekijöitä.

Avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille, kuten toiminimiyrittäjille, joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on yli viisi työntekijää.

ELY-keskuksesta yritykset voivat hakea rahaa yritysmuodosta riippumatta. Asiointipalveluun pääset tästä.

Jos alle kuusi henkeä työllistävät yritykset ovat ehtineet jo hakea tukea Business Finlandista, hakemus käsitellään loppuun saakka siellä, eikä siirretä ELY-keskukseen.

Ely-keskuksen tuki on suoraa rahallista tukea, eikä lainaa. Sitä ei siis tarvitse maksaa takaisin.

– Yrittäjien keskuudessa on ollut paljon epätietoisuutta näiden eri tukien hakukanavista, eikä se ole ihme, koska ohjeet ovat vaihdelleet pitkin matkaa. Nyt meillä on toivottavasti vakiintunut malli käytössä, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo.

Tilanneanalyysia ja kehittämistukea

Ely-keskuksen tukea voi hakea tilanneanalyysin tekemiseen ja suunnitteluun sekä kehityshankkeisiin.

Tilanneanalyysi voi olla esimerkiksi yrityksen toiminnan ja uusien liiketoimintojen suunnittelua sekä toiminnan uudelleenorganisoimista.

Avustus voi olla enintään 80 prosenttia laskennallisista kustannuksista, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Ennakkona sitä voi saada enintään 70 prosenttia.

Avustusta voi saada esimerkiksi palkkakustannuksiin, jotka lasketaan vakiosummalla 2 000 euron palkkakustannuksella, sekä välillisiin kustannuksiin, jotka lasketaan enintään 50 prosentin laskennallisista palkkamenoista.

Ely-keskuksista voi hakea tukea myös laajempiin kehityshankkeisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja koronavirustilanteen jälkeen. Näitä voivat olla liiketoiminnan uudelleensuuntaaminen, alihankintaverkoston kehittäminen, tuotannon uudelleenorganisointi, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä osaamisen vahvistaminen.

Lue lisää ELY-avustuksen haku käynnistyi – Yrittäjä testasi: ”Epäolennaisia kysymyksiä liikevaihtoarvioista sekä arviota viennin määrästä vuosien päähän”

Avustuksen summa tulee olemaan 80 prosenttia laskennallisista kuluista ja maksimissaan 100 000 euroa suhteutettuna yrityksen toiminnan laajuuteen.

Hyväksyttäviä kustannuksia voisivat olla esimerkiksi tosiasialliset palkat, ulkopuolisien palveluiden käytöstä johtuneet kulut 60 000 euroon saakka, tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet sekä palkkojen perusteella lasketut kustannukset 50 prosenttiin saakka.

– Kehittämisavustus on muuttuvassa toiintaympäristössä perustelty instrumentti, mutta monelle yritykselle 20 prosentin omarahoitusosuus on suuri haaste tällä hetkellä, Malinen toteaa.

Yksinyrittäjille toimintatukea kunnan kautta

Yksinyrittäjät hakevat ensisijaisesti toimintatukea omasta kunnastaan. Tuen summa on 2 000 euroa.

Haku ei vielä ole auki, mutta Työ- ja elinkeinoministeriö uskoo haun aukeavan parin viikon sisällä. Kunnat tiedottavat haun aukeamisesta.

Lisäksi yksinyrittäjät voivat hakea tulossa olevaa laajennettua yrittäjän työttömyyskorvausta toimintatuen rinnalla. Toimintatuki otetaan huomioon työttömyysturvaa haettaessa.

Lue lisää Yksinyrittäjille 2000 euron koronatuki – haku avautuu mahdollisimman pian

Business Finland tarjoaa kehittämistukea 6-250 työllistäville

Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua koronavirustilanteen vuoksi. Ne on tarkoitettu Suomessa toimiville, 6–250 henkeä työllistäville pk-yrityksille ja pienille suuryrityksille, eli niin sanotuille midcap-yrityksille, joiden yritysmuoto on Oy, Oyj, KY, Ay tai Osk.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo, että jos 1–5 henkeä työllistävä pienyritys on ennättänyt hakea tukea Business Finlandista ennen 27.3.2020, Business Finland käsittelee hakemuksen normaalisti. Sen jälkeen tulleet 1–5 henkeä työllistävä pienyritysten hakemukset ohjataan ELY-keskuksen hoidettavaksi.

Business Finlandin rahoitus on luonteeltaan kehittämistukea ja siinä on 20 prosentin omavastuuosuus. Niitä on kahta erilaista, eli esiselvitys- ja kehittämisrahoitusta. Yritys ei voi hakea molempia samanaikaisesti.

Business Finlandin asiointipalveluun pääset tästä.

Monia vaihtoehtoja kehittämiseen

Rahoituksella yritys voi selvittää, suunnitella ja toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, kuten uusia palveluita tai tuotteita, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

Business Finland listaa sivuillaan erilaisia esimerkkejä, mihin tukea voisi käyttää. Keinoja voivat olla myös esimerkiksi kumppanuus- ja alihankintaketjut tai työn ja tuotannon uudelleen organisoimista.

– Business Finland on toiminut hakemusten vastaanottamisessa hyvin, mutta pelkona on, että hakemusten käsittely tulee viemään liikaa aikaa niiden suuresta määrästä johtuen, Malinen sanoo.

Business Finland kertoo sivuillaan, ettei pysty antamaan aika-arviota hakemuksen käsittelylle tällä hetkellä.

Business Finlandin tuki on suoraa rahallista tukea, ei lainaa. Sitä ei siis tarvitse maksaa takaisin.

Business Finland oli 30.3.2020 mennessä saanut yrityksiltä yli 12 000 rahoitushakemusta.

Lue lisää Siivousyrittäjä Jenni Parpala näyttää videolla: Näin haet uutta Business Finlandin rahoitusta

Finnvera takaa lainoja 80 prosenttiin saakka

Suorien yritystukien lisäksi valtio takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja. Tämä rahoitusmuoto sopii yritykselle, jolla on mahdollisuus ottaa lainaa. Yrityksen ja sen liiketoiminnan täytyy olla terveellä pohjalla, jotta laina on mahdollinen.

Äkillisen rahoitustarpeen tulee olla kriisilähtöinen, eli poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti mahdollista rahoituksen saamista, jos yritys ei ole ennen kriisiäkään ollut rahoituskelpoinen.

Yritys on yhteydessä omaan pankkiin, joka myöntää rahoituksen, jonka Finnvera takaa maksimissaan 80 prosenttiin pankin myöntämän luoton määrästä. Enintään miljoonan euron luotto voidaan taata nopealla käsittelyllä.

Hallitus esittää muutosta eduskunnalle huhtikuussa, mutta tarkempaa ajankohtaa ei ole tiedossa.

– Sekä pankeissa että Finnverassa on tällä hetkellä valitettavan paljon ruuhkaa, eli yrittäjän tulee olla etupainotteisesti liikkeellä ja varautua jopa useamman viikon odotukseen, toteaa Malinen.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi