Omistajanvaihdosten myytinmurtajat

Osana Uudenmaan omistajanvaihdoshanketta kokosimme yleisimmät omistajanvaihdoksiin liittyvät myytit ja pullonkaulat, jotka voivat olla jopa yrityksen myynnin esteenä, ja kuinka ne voidaan taklata hyvällä valmistautumisella, suunnittelulle ja tuotteistamisella.

Omistajanvaihdosten myytinmurtajat oli Uudenmaan omistajanvaihdoshankkeen kampanja, jonka tavoitteena on antaa vauhtia omistajanvaihdoksiin. Onnistuneet omistajanvaihdokset luovat uusia investointeja, työpaikkoja, veropohjaa ja hyvinvointia koko Suomeen. Hankkeen on rahoittanut Ely -keskus.

Myytti: Olen yrittäjä, en omistaja

Hyvä omistajuus vaikuttaa myönteisesti yrityksesi menestymiseen sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Omistettu yritys on myös paljon helpompi myydä tai siirtää lapsille, kun sen hetken aika koittaa.

Lue lisää

Myytti: Ei ole mitään myytävää

Jokaisen yrityksen voi myydä, kun sen ajattelee omistuksena ja dokumentoi sen myytävään kuntoon.

Lue lisää

Myytti: Ostajaa ei löydy

Ostajaa ei löydy on omistajanvaihdoksia estävä myytti, jonka aika on murtua viimeistään nyt.

Lue lisää

Myytti: Olen korvaamaton

Kun oman yrityksen palvelut on tuotteistettu ja dokumentoitu, niin silloin oma yritys on siirrettävissä toiselle osaajalle hyvällä perehdytyksellä!

Lue lisää

Myytti: En myy vielä

Omistajanvaihdokseen kannattaa valmistautua hyvissä ajoin, useita vuosia jo ennen vaihdosta.

Lue lisää

Tutustu myös webinaaritallenteisiin omistajanvaihdoksen tueksi