Säännöllisestä työajasta poikkeaminen

Työajasta ja sen määräytymisestä säädetään työaikalaissa. Siitä on lisäksi voitu sopia alakohtaisesti työehtosopimuksessa tai paikallisesti, työaikajärjestelyiden kautta. Tässä tietoa mahdollisuuksista poiketa yleisistä säännöllisen työajan määräyksistä.

Työehtosopimus voi vielä erikseen antaa mahdollisuuden poiketa sen yleisistä säännöllisen työajan määräyksistä paikallisesti sopimalla eli työpaikkakohtaisesti. Paikallinen sopiminen edellyttää usein työehtosopimuksen menettelymääräysten noudattamista.

Jos työnantaja noudattaa työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella (järjestäytymätön eli työnantajaliittoon kuulumaton työnantaja), se voi tehdä työehtosopimuksen mahdollistaman paikallisen sopimuksen säännöllisestä työajasta. Tällöin tulee noudattaa yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä paikallisesta sopimisesta muilta osin, mutta paikallisen sopimuksen neuvottelujärjestykseen tai hyväksyttämiseen liittyviä määräyksiä ei tarvitse noudattaa.

Mahdollisuus sopia säännöllisen työajan järjestelyistä on poikkeus pääsääntöön, jonka mukaan järjestäytymätön työantaja ei saa hyödyntää yleissitovaan työehtosopimukseen sisältyviä, työlainsäädännön mahdollistamia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Säännöllisen työajan järjestelyä koskeva sopimus tulee tehdä henkilöstön edustajan kanssa tai mikäli henkilöstön edustajaa ei ole valittu, koko henkilöstön kanssa yhdessä.

Työaikalaki -esite

Tarkempaa tietoa työaikalaista saat työaikalaki -esitteestä.

Työehtosopimukset ja palkkataulukot

Lue lisää työehtosopimuksista. Alakohtaiset palkkataulukot löytyvät jäsenpalvelusta.

Paikallinen sopiminen

Useissa työpaikoissa työehdoista kuten palkasta ja muista eduista sovitaan yhdessä. Sopimisvapaus on alakohtaista, eikä kaikilla työpaikoilla mahdollista.

Työajat kun yrityksen myynti hiljenee

Työnantajayrityksessä työaikajärjestelyt ovat ylivoimaisesti eniten käytetty keino selviytyä väliaikaisesta hiljaisemmasta jaksosta. Myös lomautukset ja irtisanominen ovat mahdollisia keinoja.