Vapaat ja poissaolot

Vuosiloma ja sairauspoissaolot ovat tavallisimpia syitä työntekijän poissaoloon töistä.

Muita poissaolon syitä voivat olla vanhemmuus ja perheenhuoltovelvoitteet, opinto- ja vuorotteluvapaa sekä maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen. Työntekijän vapaista ja poissaoloista on säädetty useissa eri työelämän laeissa sekä työehtosopimuksissa. Lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat aina keskenään sopia palkattomista poissaoloista.

Koeajan pidentäminen työntekijän poissaolon vuoksi

Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohde, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä.

Koeaika

Työntekijän työkyvyn tukeminen

Työ- ja toimintakyvyn alentumista aiheuttavat yleisimmin tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Kela on laatinut työkalupakin työnantajille ja esihenkilöille työkyvyn ja kuntoutuksen tukemiseen.

Lue lisää Kansaneläkelaitoksen sivuilta

Yrittäjä, pysy kartalla!

Jäsenenä saat yrittäjälle tärkeät uutiset, tarinat ja tietoiskut suoraan sähköpostiisi, Yrittäjät-sovellukseen sekä suosittuun jäsenlehteemme!

Liity jäseneksi