1.4.2020 klo 13:02
Uutinen

Etkö löytänyt yrityksellesi sopivaa tukimuotoa? Katso vaihtoehdot: Hankalin tilanne juuri aloittaneilla yrityksillä

Väliinputoajiksi ovat vaarassa jäädä vasta perustettujen yritysten lisäksi ne yrittäjät, jotka ovat olleet äskettäin perhevapaalla.

Viime päivinä lukuisat yrittäjät ovat lähestyneet Suomen Yrittäjien neuvontapalveluita liittyen tarjolla oleviin tukimalleihin. Epätietoisuutta on ollut muun muassa siitä, koskevatko tukivaihtoehdot omaa yritystä.

Hallituksen tarjoamassa rahoituspaketissa on tällä hetkellä yritystoimintaa jatkavalle henkilölle tai yritykselle kuusi erilaista tukimuotoa, joita maksetaan neljästä eri paikasta.

Business Finlandin kautta on haettavissa liiketoiminnan häiriötilanteisiin tarkoitettua esiselvitys- ja kehittämisrahoitusta vähintään kuusi henkilöä työllistäville yrityksille. Lue lisää rahoituksesta täältä.

ELY-keskusten kehittämisavustus on tarkoitettu tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin 1-5 henkilöä työllistäville yrityksille, joissa työllistyvien keskimääräinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.

Yksinyrittäjä voi hakea yrityksen sijaintikunnasta toimintatukea, joka on 2000 euron suuruinen. Tukea myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta aiheutuvien menojen kattamiseen. Hallitus pohtii parhaillaan toiminnan kehittämistukea myös yksinyrittäjille.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan yksinyrittäjätukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjiä ovat näin ollen myös freelance-yrittäjät. Yrittäjän aiempi työllistäminen ei ole tuen esteenä, jos työsuhteet ovat päättyneet.

Jos yrittäjällä on yksikin työntekijä, vaikka osa-aikainen, hän ei täytä yksinyrittäjätuen vaatimuksia. Tällöin hän lukeutuu työnantajayrittäjiin, jotka kuuluvat ELY-keskuksen tuen piiriin.

Verovelat este tuen saamiselle

Yrittäjien tilannetta pyritään helpottamaan myös vielä vahvistamattomalla työttömyysturvaoikeuden laajentamisella. Sen odotetaan koskevan myös kaikkia niitä yrittäjiä, joiden liiketoiminta on korona-epidemian takia pienentynyt.

– Business Finlandin ja ELY-keskusten tuet ovat niin sanottua hankerahaa, eli tukea ei voi käyttää yritystoiminnan juokseviin kuluihin. Yksinyrittäjän toimintatuki on suoraa tukea yritystoiminnan kustannuksiin. Työttömyysturvaoikeuden laajentamisella tuetaan yrittäjän henkilökohtaista toimeentuloa, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén selvittää.

Kolmen ensimmäisen tuen edellytyksenä on elinkelpoinen yritys ja liiketoiminta. Esimerkiksi yksinyrittäjätuen myöntämisen ehtona on yrittäjän osoittama, merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen.

Tukea ei myönnetä, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Mitkä ryhmät ovat väliinputoajia?

Hellstén arvioi, että väliinputoajiksi uhkaa jäädä nyt juuri alkanut yritystoiminta tai toiminta, joka on alkanut jo jokin aikaa sitten, mutta toimintaa ei ole vielä saatu kannattavaksi.

– Edelleen on epäselvää myös se, miten perhevapaalla olleen yrittäjän tilanteessa arvioidaan yritystoiminnan heikentynyt tilanne.

Hellsténin mukaan toimenpiteet ja vaikuttaminen lisätoimenpiteiden eteen jatkuu kiivaana.

– Työttömyysturvalain laajennuksen osalta valmistelu on aivan loppuvaiheessa. Suomen Yrittäjät on tehnyt hartiavoimin työtä sen eteen, että laajennus tulisi koskemaan jokaista päätoimista yrittäjää, jonka toiminta on koronan vuoksi merkittävästi supistunut. Vahva toivomus on, että se tuo jokaisen yrittäjän henkilökohtaiseen toimeentuloon apua edes hetkellisesti.

– Tavoitteena on, että sen sijaan, että yrittäjät lopettavat toimintansa ja jäävät passiiviselle työttömyysturvalle, mahdollisimman moni pyrkisi jatkamaan aktiivisena, jotta kriisin helpottaessa sekä yrittäjillä että työntekijöillä olisi työpaikat mihin palata, Hellstén jatkaa.

Hänen mukaansa osa yrittäjistä voi edelleen jäädä tukien ulkopuolelle.

– Yritystoiminnan tuet on nyt jaettu yrityskoko- ja osittain myös yritysmuotoluokittain ja niiden osalta on edelleen epäselvyyksiä.

Toisaalta epäselvyyksiä on onnistuttu myös vähentämään. Aiemmin epäselvässä tilassa olivat usean yrittäjän yritykset, mutta ne voivat nyt hakea ELY-keskuksen tarjoamaa avustusta.

– Oletukseni on, että hakemuksen jättämishetken tilanne ratkaisee yrittäjän statuksen ja sen, mitä tukea hän voi hakea. Tältä osin yksinyrittäjätukeen ei liity kovinkaan suuria epäselvyyksiä. Monimutkaisempi kokonaisuus sen sijaan on, missä tapauksissa työnantajayritys täyttää ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukien saamisen edellytykset. Jossain määrin tulkinnanvaraista on, miten esimerkiksi lomautetut ja erilaisilla vapailla olevat henkilöt huomioidaan hakemushetkellä yrityksessä työllistyvien määrässä ja mikä vaikutus tällä on tuen saamiseen, Hellstén sanoo.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi