Yrittäjän eläkevakuutus
Yrittäjät on koonnut vastauksia yleisimpiin YEL-kysymyksiin. Kuva: Getty Images
11.8.2022 klo 10:41
Uutinen

Kattava tietopaketti julki: Lue kaikki oleellinen YEL-järjestelmästä

Yrittäjien asiantuntijat vastaavat yleisimpiin mieltä askarruttaviin YEL-kysymyksiin.

Yrittäjien asiantuntijoiden johdolla laadittu YEL-sisältö vastaa osaltaan epätietoisuuteen YEL-maksuista ja työtulon määräytymisestä. Keskustelua on käyty etenkin liittyen YEL-järjestelmän uudistamiseen.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kannustaa kaikkia asiasta kiinnostuneita tutustumaan sisältöön.

– YEL-järjestelmä ei ole aivan yksinkertainen, joten ymmärrettävästi siihen ja sitä koskevaan hallituksen muutosesitykseen liittyy myös väärinymmärrystä. Q&A:ssa pyrimme avaamaan keskeiset faktat yrittäjille tästä heidän talouteensa ja sosiaaliturvaansa keskeisesti vaikuttavasta vakuutuksesta.

Lue kysymykset ja vastaukset kokonaisuudessaan täältä! Suomen Yrittäjät järjestää tietoiskun YEL-uudistuksesta, voit ilmoittautua mukaan täältä.

Otteita YEL-sivuston kysymyksistä ja vastauksista

Mikä on YEL ja YEL-vakuutus?

YEL on lyhenne sanoista Yrittäjän eläkelaki. Tämän lain mukaisella vakuutuksella yrittäjänä vakuutat itsesi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen sisältyy myös perhe-eläke, joka yrittäjän kuoleman jälkeen tuo turvaa yrittäjän omaisille puolisolle ja alaikäisille lapsille.

Voit ottaa eläkevakuutuksesi joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, jos alallasi toimii sellainen. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja sinun on otettava se kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vaikka ottaisit vakuutuksen yrittäjyyden aloittamisen jälkeen, se tulee voimaan takautuvasti pakollisen YEL-vakuuttamisen ehdot täyttävän yritystoiminnan alkamisesta lukien.

Milloin YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa?

Pakollisen YEL-vakuuttamisen edellytyksenä on aina työskentely yrityksessä. Pelkän omistamisen perusteella et siten ole vakuuttamisvelvollinen. 

Työskennellessäsi et kuulu pakollisen vakuutuksen piiriin, mikäli työpanoksesi arvo jää alle pakollisen vakuuttamisen alarajan eli 8 261,71 (vuonna 2022). Tällöin voit kuitenkin ottaa YEL-vakuutuksen vapaaehtoisena työpanoksesi suuruisena.

Jos kokeilet yritystoimintaa alle neljän kuukauden ajan, et voi vakuuttaa itseäsi YEL-vakuutuksessa edes vapaaehtoisesti.

Mikä on YEL- työtulo?

Eläkevakuutusta ottaessasi eläkelaitos vahvistaa sinulle työpanoksesi arvoa vastaavan vuotuisen YEL-työtulon. Et siis voi itse työtuloasi määrittää, mutta voit toimittaa eläkeyhtiölle tietoa työpanoksesi arvosta ja oman näkemyksesi oikeasta työtulostasi.

Lain mukaan työtulon pitää olla se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä. Lain mukaan olennaista on vuosityömääräsi ja alasi/ammattisi yleinen palkkataso. Esimerkiksi yrityksen voitolla tai yrittäjän verotettavalla tulolla ei ole merkitystä työtulon oikean tason arvioimisessa.

Voit pyytää muutosta työtuloosi, jos työmäärässäsi ja/tai sen arvossa tapahtuu muutoksia. 

Eläketurvakeskus julkaisee vuosittain ohjeen siitä, millä tasolla koko aikaisen yrittäjän työtulon tulisi olla eri toimialoilla. Tutustu oppaaseen tästä.

Mihin YEL-työtulo vaikuttaa?

Vaikka YEL-vakuutus on eläkevakuutus, määrittää YEL-työtulo paljon muutakin. Esimerkiksi yrittäjän sairausvakuutusmaksu, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määrittyvät YEL-työtulon perusteella. YEL-työtulolla on merkitystä myös työttömyysturvassa, lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa ja asumistuessa. Kaikki yrittäjän etuuksien summat perustuvat YEL-työtulosi tasoon, eivät mihinkään muuhun lukuun.

Paljonko YEL-maksua täytyy maksaa?

YEL-maksu on prosentuaalinen määrä työtulostasi 12 kuukauden ajanjaksolla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa osuuden vuosittain.

YEL-maksu on alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiailla pienempi kuin 53-62-vuotiailla yrittäjille. Heille kertyy myös vähemmän eläkettä. Vuoden 2025 jälkeen maksut ja karttumat yhdenmukaistuvat kaikilla ikäryhmillä. Vuonna 2022 YEL-maksu on alle 53-vuotiailla 24,1 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,6 prosenttia YEL-työtulosta. 

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvänä saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan. Jos yritystoiminta päättyy ennen kuin neljä vuotta on kulunut, voit käyttää jäljelle jääneen ajan toiseen yrittäjäjaksoon. Jaksojen välillä ei ole aikarajoituksia.

Yrittäjät usein vertaavat omaa vakuutusmaksuaan työntekijöiden TyEL-maksuun, joka on noin neljäsosa yrittäjien YEL-maksusta. Jos kuitenkin huomioidaan myös työnantajan maksama TyEL-maksu, YEL- ja TyEL-maksut ovat samansuuruiset.

Pauli Reinikainen