Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Pk-yritysten epävarmuus on kasvanut, mutta työpaikoista pidetään kiinni

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset laskivat selvästi alkuvuodesta. Myös investoinnit kääntyivät laskuun. Pk-yritykset pitävät kuitenkin kiinni henkilöstöstään ja haluavat kasvaa.

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset laskivat selvästi alkuvuodesta. Myös investoinnit kääntyivät laskuun. Pk-yritykset pitävät kuitenkin kiinni henkilöstöstään ja haluavat kasvaa.

Pk-yritysten suhdanneodotuksia seuraavalle 12 kuukaudelle kuvaava saldoluku on nyt + 8. Keväällä se oli + 16. Hyvinä aikoina luku on yli 30.

– Tähän vaikuttaa edelleen jatkuva kansainvälinen taloustaantuma ja Suomen kotimarkkinoiden heikentynyt tilanne. Ukrainan kriisin eskaloituminen sen sijaan ei näy tuloksissa, koska kysely tapahtui ennen Venäjän vastapakotteita, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Talouden heikot näkymät ovat romahduttaneet myös investointihalut takaisin laskuun kevään pienen myönteisen signaalin jälkeen.

Tiedot käyvät ilmi 9. syyskuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2014 Pk-yritysbarometri perustuu yli 5 800 pk-yrityksen vastauksiin. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.


Työpaikat säilyvät, mutta kannattavuus on laskussa – tarvitaan joustoa työmarkkinoihin

Pienet yritykset sinnittelevät heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään.

– Henkilöstöodotusten saldoluku + 6 on melko matala, mutta silti positiivinen ja aivan sama kuin vuotta aiemmin. Lähes 75 prosenttia pk-yrityksistä aikoo edelleen säilyttää nykyisen henkilömääränsä, Petri Malinen sanoo.

– Jos halutaan turvata työpaikat, pk-yrityksiä pitää kannustaa kasvamaan ja työllistämään. Tämä onnistuu vähentämällä rohkeasti työmarkkinoiden jäykkyyksiä, toimitusjohtaja Jussi Järventaus Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yrittäjät yhtyvät tähän: Barometrissa kysyttiin, miten yrittäjyyttä voisi edistää nopeasti. Vastaajien mukaan tärkeimmät keinot ovat yritystukien kohdentaminen pk-yrityksiin sekä työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen ja työelämän monimuotoistuminen.

Vastuullinen työpaikkojen säilyttäminen näkyy selvästi pk-yritysten kannattavuusodotuksissa. Saldoluku aleni alkuvuodesta 11 yksiköllä lukemaan + 6. Suurin lasku tapahtui kaupassa, jonka saldoluku aleni peräti 14 yksikköä ja oli ainoana toimialana negatiivinen.


Kasvuhakuisuus on säilynyt

Talouden pitkittyneestä heikkoudesta huolimatta lähes joka kymmenes pk-yritys ilmoittaa edelleen olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen ja 37 prosenttia kasvaa mahdollisuuksiensa mukaan. Kasvuhalukkuus on selvästi korkeampi kuin finanssikriisin aikaan vuonna 2009.
– Pk-yrityksissä on paljon kasvumahdollisuuksia. Jotta kasvu toteutuu, tarvitaan riittävästi kannusteita esimerkiksi työmarkkinoille, kansainvälistymiseen ja verotukseen, Järventaus sanoo.


Lue koko Pk-yritysbarometri tästä:
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/pk-yritysbarometri-2-2014/