Etsi

Tiedote

Directa Oy:n turvaamistoimihakemus Suomen Yrittäjiä vastaan hylättiin käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeus on tänään 3.4.2009 klo 13.00 antamallaan päätöksellä hylännyt Directa Oy:n turvaamistoimihakemuksen Suomen Yrittäjiä vastaan. Samalla käräjäoikeuden 24.2.2009 antama väliaikainen turvaamistoimipäätös on rauennut.

Helsingin käräjäoikeus on tänään 3.4.2009 klo 13.00 antamallaan päätöksellä hylännyt Directa Oy:n turvaamistoimihakemuksen Suomen Yrittäjiä vastaan. Samalla käräjäoikeuden 24.2.2009 antama väliaikainen turvaamistoimipäätös on rauennut.

Suomen Yrittäjät ei ole missään vaiheessa antanut vääriä, totuudenvastaisia tai epäasiallisia tietoja Directa Oy:stä. Käräjäoikeus on myös katsonut, ettei Suomen Yrittäjien antamassa informaatiossa ole ollut tällaista tietoa.

Suomen Yrittäjät katsoo, että Directa Oy:n turvaamistoimihakemus on ollut asiaton ja sillä on ainoastaan pyritty vahingoittamaan SY:tä ja sen jäsenyrityksiä. Suomen Yrittäjät tulee vaatimaan sille tästä asiasta aiheutuneiden vahinkojen ja kustannusten korvaamista Directa Oy:ltä täysimääräisesti.

Jäsenneuvonta Directa-asioissa avataan maanantaina 6.4.2009 klo 9.00 numerossa (09) 229 221. Directa-aiheiset nettisivut, joilla annetaan ohjeistusta Suomen Yrittäjien jäsenille, on avattu uudelleen. Neuvontapalvelu saattaa runsaista yhteydenotoista johtuen ruuhkaantua, minkä vuoksi jäsenyrityksiltä pyydetään kärsivällisyyttä. Kaikkia yhteyttä ottaneita autetaan asiassa antamalla juridisia toimintaohjeita. Lisäksi SY ottaa mahdollisimman pikaisesti yhteyttä niihin jäsenyrittäjiin, jotka ovat lähettäneet Directa-aiheisen kysymyksensä kysymys@yrittajat.fi –osoitteeseen.

Suomen Yrittäjät toimii jatkossakin jäsenyritystensä etujen mukaisesti.

Lisätietoja antaa lainsäädäntöasioiden päällikkö, varatuomari Janne Makkula, p. 040 581 2472