Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjä lomailee kaksi viikkoa


Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan yrittäjät pitävät keskimäärin kaksi viikkoa kesälomaa, kun toiveena olisi neljän viikon loma. Useampaan jaksoon kesäloma jakautuu 60 prosentilla yrittäjistä. Kaksi kolmesta yrittäjästäkin viettää pääosan kesälomastaan heinäkuussa. Muuta kuin kesälomaa yrittäjillä on 7 päivää. Toimialojen sesonkiluonteisuus näkyy loman pituudessa, jaksottumisessa ja ajankohdassa. Merkittäviä muutoksia muutaman vuoden takaiseen selvitykseen verrattuna ei ole tapahtunut.

Kyselyn mukaan vajaat 9 prosenttia yrittäjistä ei pidä lainkaan kesälomaa. Korkeintaan viikon loman pitää reilu viidennes yrittäjistä. Hieman yli 30 prosenttia yrittäjistä ilmoittaa olevansa kesällä 1–2 viikkoa lomalla ja saman verran 2–4 viikkoa. Yli neljän viikon loman pitää kuusi prosenttia yrittäjistä. Toisin mitattuna yrittäjät viettävät kesälomaa keskimäärin 12 arkipäivää eli kaksi viikkoa, summaa Suomen Yrittäjien ekonomisti Harri Hietala.

- Yrittäjien toiveena olisi, että he voisivat olla kesälomalla 24 päivää eli tasan neljä viikkoa. Siten yrittäjät näyttäisivät keskimäärin voivan viettää puolet palkansaajien ja toivomastaan kesälomasta.

Yrittäjistä 40 prosenttia viettää kesäloman yhdessä jaksossa ja 37 prosenttia kahdessa jaksossa. Kolmeen tai useampaan jaksoon yrittäjistä kesäloman jakaa tai joutuu jakamaan 23 prosenttia yrittäjistä.

Valtaosa eli kaksi kolmasosaa yrittäjistäkin viettää pääosan kesälomasta heinäkuussa. Reilulla 10 prosentilla lomanvietto tapahtuu valtaosaksi kesäkuussa tai elokuussa. Muutamalla prosentilla yrittäjistä loma on toukokuussa, lokakuussa tai syyskuussa. Yrittäjistä 4 prosentilla kesäloma sijoittuu muihin kuin edellä mainittuihin kuukausiin, kertoo Hietala lomien ajoittumisesta.

- Yrittäjien loma on riippuvainen toimialasta. Kesäloman pituuteen, jaksottumiseen ja loman ajoittumiseen vaikuttaa toimialan mahdollinen sesonkiluonteisuus.

Erityisesti kesäsesonki näkyy majoitus- ja ravitsemustoiminnassa, jossa neljännes ei pidä kesälomaa lainkaan ja reilulla 20 prosentilla loma jää alle viikon mittaiseksi. Keskimääräistä lyhyempiä yrittäjien kesälomat ovat lisäksi kuljetuksessa ja kaupassa. Kesälomat ovat myös myöhäisemmässä ajankohdassa näillä aloilla. Niilläkin yrittäjillä, jotka pitävät pidemmän kesäloman sesonkialoilla, loma usein jaksottuu useampaan pätkään.

Yrittäjät viettävät muuta lomaa kuin kesälomaa keskimäärin 7 päivää eli hieman päälle viikon. Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa ja myös kaupassa lyhyttä kesälomaa kompensoidaan keskimääräistä pidemmällä muulla lomalla. Yrittäjien toiveena olisi, että muuta kuin kesälomaa olisi 12 arkipäivää.

Satunnaisotokseen poimituista 3 000 kyselyyn vastasi 585 yrittäjää kesäkuun puolivälin jälkeen. Vastaajajakauma edustaa hyvin Suomen pk-yritysrakennetta.

>> Siirry tästä linkistä: Yrittäjien lomat 2007

Lisätietoja:
Suomen Yrittäjät, ekonomisti Harri Hietala, p. (09)2292 2845, 0500 789 906,

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi