Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen askel oikeaan suuntaan

– On tärkeää, että vanhempainvapaista aiheutuvat kustannukset jakautuvat tasaisemmin eivätkä jarruta naisten työllistymistä. Uudistus on askel oikeaan suuntaan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi hallituksen esitystä perhevapaalle jäävän äidin työnantajalle maksettavasta kertakorvauksesta.

Hallitus antoi eduskunnalle tänään esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta. Esityksen mukaan naispuolisen työntekijän perhevapaista aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasattaisiin työnantajalle maksettavalla 2 500 euron kertakorvauksella. Esityksellä hallitus pyrkii parantamaan naisten tasa-arvoista kohtelua ja työllistymistä. 

– On tärkeää, että korvauksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät käytännöt tehdään mahdollisimman yksinkertaisiksi, Mikael Pentikäinen sanoo.

Uudistuksen tavoitteena on osaltaan tukea Suomen kilpailukykyä edistämällä naisvaltaisen yritysten työllistämistä ja kasvua. 

– Yksittäisiä muutoksia tärkeämpää olisi kuitenkin kehittää työlainsäädäntöä ja työmarkkinajärjestelmää kokonaisuudessaan niin, että työllistäminen olisi helpompaa, Pentikäinen huomauttaa. 

Esityksen mukaan tuki maksettaisiin kaikille työnantajille, jotka maksavat työsopimuksen tai työ- taikka virkaehtosopimuksen perustella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana. Korvauksen saamisen edellytyksenä olisi myös se, että työsuhde työnantajaan on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden alkua ja työsuhde perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen. Lisäksi työajan tulee olla äitiysrahakauden alkaessa vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta. 

Esityksen mukaan uudistuksesta aiheutuvat kustannukset rahoitettaisiin työtulovakuutuksesta työnantajien rahoittamalla vakuutusmaksuosuudella. Suomen Yrittäjien mukaan tavoite jakaa vanhemmuuden kustannuksista yrityksille aiheutuvaa rahoitusvastuuta tasaisemmin kaikkien työnantajien kesken on perusteltu.

– Edelleen perhevapaista koituvien kustannusten rahoituksen pohjaa tulisi kuitenkin laajentaa. Kertakorvauksesta huolimatta työnantajalle jää kannettavaksi muun muassa sijaisen rekrytoinnista ja perehdyttämisestä aiheutuvia epäsuoria kuluja, Pentikäinen sanoo. 

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2017.


Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111,