Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Mitä teimme eduskunnassa ja ministeriöissä?

Suomen Yrittäjien asiantuntijat käyvät kuultavina eduskunnan valiokunnissa ja antavat kirjallisia lausuntoja jo siinä vaiheessa, kun hallituksen lakiesityksiä vasta suunnitellaan. Tässä poimintoja tuoreimmista lausunnoista, mukana muun muassa lausunnot direktiiviehdotuksesta yritysten varhaisen vaiheen saneerauksesta ja toisesta mahdollisuudesta, lakiesityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi, direktiiviehdotuksesta tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla ja lakiesityksestä työvoiman lomauttamisen ja irtisanomisen yhteydessä tehtävien työnantajailmoitusten vähentämisestä.

>> Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

>> Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (varhaisen vaiheen saneeraus ja toinen mahdollisuus)

>> Lausunto Suomen Los Angelesin pääkonsulaatin strategisesta suunnitelmasta

>> Lausunto varhaisen vaiheen saneerauksesta ja toisesta mahdollisuudesta

>> Lausunto työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 § ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta

>> Lausunto valtioneuvoston U-kirjelmästä Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)

>> Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

>> Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 

>> Lausunto Euroopan komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi rajat ylittävän sähköisen B2C-kaupan nykyaikaistamiseksi ym.

>> Lausunto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

>> Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

>> Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

>> Lausunto valtioneuvoston kirjelmistä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta sekä neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta

>> Lausunto hallituksen esityksestä työvoiman lomauttamisen ja irtisanomisen yhteydessä tehtävien työnantajailmoitusten vähentämisestä

>> Lausunto Suomen osallistumisesta Dubain maailmannäyttelyyn