Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Otimme kantaa: liikenteen palvelut, energiatuki, kannustinloukut

Suomen Yrittäjien asiantuntijat käyvät kuultavina eduskunnan valiokunnissa ja antavat kirjallisia lausuntoja jo siinä vaiheessa, kun hallituksen lakiesityksiä vasta suunnitellaan. Tässä poimintoja tuoreimmista lausunnoista, aiheina muun muassa energiatuki, liikenteen palvelut, kannustinloukut ja ulosotto.

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön kannustinloukkuja pohtineen työryhmän loppuraportista >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta >>

Lausunto digitaalisen infrastruktuuristrategian kuulemistilaisuuteen >>

Lausunto hallituksen esityksestä Innovaatiokeskus Business Finlandin ja Business Finland -nimisen osakeyhtiön perustamisesta >>

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta >>

Lausunto hallituksen esityksestä ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta >>

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi >>

Lausunto hallituksen esityksestä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta >>

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n ym. muuttamisesta >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta >>

 

Lue kaikki Suomen Yrittäjien antamat lausunnot tästä >>