Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Ajankohtaista EU:ssa: Rahaa startupeille, digitalisaatio, liikkuvuuspaketti ja kuljettajapula

Suomen Yrittäjät vaikuttaa suomalaisyritysten puolesta vahvasti Euroopan unionissa. Tästä voit lukea Brysselin-toimiston tuoreet kuulumiset. Juuri nyt ajankohtaista ovat muun muassa startupeile tarjolla oleva riskipääomarahasto, digitalisaatio, liikkuvuuspaketti, kuluttajalainsäädäntö, ajoneuvoteollisuus, kuljettajapula ja päästöstandardit.

Eurooppalaisille start-upeille ja scale-upeille on tarjolla lisää rahaa: Euroopan komissio ja Euroopan investointirahasto ovat käynnistäneet uuden riskipääomarahaston VentureEU:n, jolla on tarkoituksena tukea sijoituksia innovatiivisiin start-up ja kasvuyrityksiin. Noin 1500 eurooppalaisen yrityksen odotetaan saavan rahoitusta 2,1 miljardin euron kokoisen riskirahaston avulla. Eurooppa kärsii kroonisesti riskipääomarahastojen pienuudesta, joka saa innovatiiviset eurooppalaiset yritykset karkaamaan sinne mistä rahoitusta löytyy, usein Yhdysvaltoihin, jossa riskipääomarahastojen keskimääräinen koko on EU:hun nähden kolminkertainen.

EU Digital Day 2018 – keinoälyn, lohkoketjujen ja datan soveltamisen juhlaa

Euroopan komission ja Bulgarian puheenjohtajuuden yhteishankkeena järjestettiin viime viikolla Brysselissä Euroopan digitalisaatiopäivä: EU Digital Day 2018. Kaupunkiin oli kokoontunut digiteknologian ja telekommunikaation huippuja eri puolilta yhteisöä. Päivän erillisinä teemoina EU-tason ammattilaiset, jäsenmaiden digidiggarit ja kaupungin lobbariverkostot saivat alustuksia ja caseja liittyen keinoälyn tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin, datan liitettävyyteen, miten lohkoketjut muuttavat maailmaamme sekä informaatioteknologian hyödyntämiseen eri toimialoilla, muun muassa terveyspalveluissa.

13 EU-jäsenmaata, mukaan lukien Suomi, allekirjoittivatkin päivän päätteeksi julkilausuman, jonka avulla luodaan yhteydet maiden välillä perinnöllisyysdatan hyödyntämiseen sairauksien tutkimuksessa ja ehkäisyssä. Lisäksi Suomi ja 21 muuta jäsenmaata allekirjoittivat yhteispäätöksen lohkoketjuihin liittyvästä yhteistyöstä. Päivän kunniaksi komissio julkisti myös listan menestyksekkäistä hankkeista ja innovaatioista, jotka perustuvat uuteen digitaaliteknologiaan ja ovat saaneet toteuttamista ja tuotteistamista varten EU-rahoitusta.

Parlamentissa analyysiä liikkuvuuspaketista

Viime viikolla järjestettiin Euroopan parlamentissa kaksipäiväinen seminaari- ja työpajasessio EU:n liikkuvuuspaketin I-vaiheen aloitteista. Ensimmäisenä päivänä pureuduttiin lähetettyjen työntekijöiden sääntöjen soveltamiseen kuljetusalalla. Toisena päivänä oli neljä työpajaa, joissa käsiteltiin sama palkka, samasta työstä, samassa paikassa – teeman lisäksi myös ajo- ja lepoaikoja, EU:n raskaan liikenteen tauko- ja lepopaikkaverkostojen kehittämistä, uusien ajopiirtureiden ominaisuuksia sekä kabotaasiliikenteen tulevaisuutta EU:ssa.

Uusi diili eurooppalaisille kuluttajille

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen kuluttajalainsäädännön uudistamisesta. ”Kuluttajien uusi diili”-paketiksi nimetty aloitekokonaisuus sisältää muun muassa tiukennuksia kuluttajarikkomuksista määrättäviin sanktioihin, oikeudellisen kehikon kuluttajarikkomuksista nostettaville joukkokanteille sekä vahvistuksia kuluttajan oikeuksiin verkossa. Erityisesti joukkokanteita koskeva ehdotus on herättänyt närää, sillä sen pelätään luovan Eurooppaan mallin, jossa lakitoimistot kalastelisivat kuluttajaoikeudellisia joukkokannetapauksia isojen voittojen toivossa. Komissio kuitenkin vakuuttaa, että näin ei käy. Se on sisällyttänyt ehdotukseensa kriteeristön, jonka kanneoikeudesta haaveilevan tulee täyttää. Täältä pääsee lukemaan eurooppalaista pk-sektoria edustavan Ueapmen ensireaktiot kuluttajapaketista.

Selvitys: Euroopan ajoneuvoteollisuudesta kilpailukykyisempi

Euroopan parlamentin liikennevaliokunta TRAN sai torstaina kuultavakseen selvityksen siitä, miten EU:n ajoneuvoteollisuudesta tehdään entistä kilpailukykyisempi ja taataan että se täyttää yhä vahvemmin kestävän kehityksen kriteerit. Tämän GEAR 2030 -raportin työstäjiksi komissio oli kutsunut kaikkiaan 28 eri taustatahoa – 12  jäsenmaata, seitsemän autoalan Eurooppa-järjestöä, kuusi työmarkkina-, ympäristö- ja liikenneturvallisuusorganisaatiota sekä kolme tarkkailijaa (ml. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK). Vaikka itse raportti valmistui jo viime vuoden lopulla, käynnistyvät sen nojalla luotavat käytännön toimet toden teolla tämän vuoden aikana. Raporttia ja toimenpiteitä käsittelivät kuulemisen aikana komission eri pääosastojen edustajat sekä useat High Level Group -työryhmässä mukana olleet tahot. Tilaisuuden annin voi käydä läpi webstream-tallenteesta tästä linkistä.

IRU:n työryhmä kuljettajapulaan ratkaisuja etsimässä

World Road Transport Organisationin IRU:n Drivers´ Shortage Task Force polkaisi käyntiin kuljetussektorin kuljettajapulaan pureutuvan työryhmänsä. Arvioiden mukaan 84 prosentilla eurooppalaisista kuljetusyrityksistä on hankaluuksia löytää osaavia kuljettajia ja tilanne on viimeisten vuosien aikana merkittävästi huonontunut entisestään. Työryhmän agendalla on muun muassa sektorin imago, koulutus, digitalisaatio, tulevaisuuden haasteet sekä nuorten ja naisten houkutteleminen alalle. Jokaisessa jäsenmaassa on omat ongelmansa erilaisten kansallisten käytänteiden ja jopa lainsäädännön kanssa, jotka osaltaan toimivat alallepääsyn esteinä. Mainittakoon vielä, että Suomen asepalveluksessa kuljetusalalle kipinän saaneet ammattilaiset aiheuttivat ymmärrettävästi kateutta muiden maiden edustajissa.

Kuinka korkealle rima päästöstandardeihin?

Transport and Environmentin Truck Fuel: Less is More- tapahtuma tarjosi laajan kattauksen ammattilaisten ajatuksia liittyen raskaan kaluston polttoainetehokkuuden standardeihin. Komissio tulee julkaisemaan liikkuvuuspaketin kolmannen osan ensi kuussa, joten keskustelua herätti erityisesti kuinka korkealle rima tulisi asettaa standardien suhteen ja voisimmeko kenties oppia jotakin USA:ssa jo käytössä olevista standardeista. Standardit tulevat olemaan ensimmäiset laatuaan EU:ssa, joten erityisesti autonvalmistajat tuntevat hikikarpalot otsallaan. Suurimpana uhkana maantiekuljetusalalle mahdollinen valikoiman väheneminen ja näin ollen uuden raskaan kaluston hankintahintojen nousu.