Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Laki
Tiedote

Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen keskeinen työllisyystoimi

Suomen Yrittäjät kannustaa hallitusta viemään pienten yritysten henkilöperusteista irtisanomista helpottavan lakihankkeen rohkeasti maaliin. Yrittäjien mielestä SAK ja sen liitot toimivat vastuuttomasti, kun ne yrittävät kaataa työllisyyttä ja tuottavuutta vahvistavan uudistuksen poliittisilla lakoilla.

Hallitus linjasi huhtikuun 2018 kehysriihessään, että työsopimuslakiin valmistellaan muutos, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Hallituksen esitystä odotetaan lähiaikoina.

- Työsuhdeturvaa koskevat säännökset ovat iso ongelma pienissä yrityksissä. Irtisanomiskriteerien tiukkuus nostaa työllistämisen kynnystä. Uudistus helpottaa tuntuvasti työllistämistä, ja siksi se on nyt tehtävä. Suomen työllisyysastetta pitää edelleen nostaa. Se on välttämätöntä hyvinvointivaltion perustan turvaamiseksi, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.8.2018.

Lakoilla uhkailu vastuutonta

Palkansaajajärjestöt ovat arvostelleet esitystä, vaatineet lakihankkeen hautaamista ja väittäneet, että ei ole mitään näyttöä siitä, että irtisanomisen helpottaminen pienyrityksissä auttaisi nostamaan kokonaistyöllisyyttä. SAK uhkaa myös työtaisteluilla.

- Tämä on vastuutonta. Tässä SAK ei aja työntekijän asiaa. Irtisanomissuojan heikentäminen lisää rekrytointien ja irtisanomisten virtaa, ja siten parantaa mahdollisuuksia työllistyä, Mäkynen toteaa.

- Suojan heikentäminen nostaa yritysten tuottavuutta. Tuottavuuden nousu taas johtaa työllisyyden lisääntymiseen ja sitä kautta vahvistaa kasvua, Mäkynen sanoo.

Esityksen vaikutusarviointeja koskevista selvityksistä käy ilmi, että esitettävä pienten yritysten lievempi sääntely on perusteltua, koska pienet yritykset ovat normaalisti herkempiä työsuhdeturvan aiheuttamille kustannuksille kuin suuremmat yritykset. Irtisanomissuoja siis vaikuttaa enemmän nimenomaan pienten yritysten rekrytointeihin.  
 
Suomen Yrittäjien 2017 toteuttamaan kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä 37 prosenttia totesi olevansa valmis palkkaamaan uusia työntekijöitä, jos henkilöperusteista irtisanomista helpotettaisiin.

SY:n työvaliokunta valtuutti SY:n toimiston myös valmistelemaan vastatoimia SAK:n mahdollisille poliittisille lakoille. 


Tiedote: 
puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791,
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,