Etsi

Tiedote

Yrittäjät: Jokaiselle oikeus palveluseteliin

Uusi hallitus on sitoutunut uudistamaan palvelusetelilain. Se myös lupaa lisätä hoitajien määrää ja nopeuttaa ihmisten pääsyä hoitoon. – Nämä ovat tärkeitä tavoitteita. Toteutuakseen tämä edellyttää ihmisille oikeutta palveluseteliin, Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin sanoo.

Palvelusetelillä ihminen voi asioida valitsemassaan paikassa. Palvelusetelien käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan moninkertaistaa jo ennen kuin sote-uudistus astuu voimaan. 

Pienille yrityksille palvelusetelit ovat paras väylä päästä mukaan sote-tuottajaksi. Kotimaisten pk-yritysten palveluita toimialalla tarvitaan jo jonojen lyhentämiseksi ja palveluiden saatavuuden takaamiseksi. 

– Asiakkaan vapaus valita palveluntuottajansa palvelusetelillä ja vaihtaa sitä niin halutessaan antaa hänelle päätäntävaltaa omista asioistaan ja mahdollisuuden tulla kuulluksi, Grekin sanoo.

Ihmiset jonoista hoitoon – kolme porrasta setelien käyttöönottoon

1. Asiakkaalle subjektiivinen oikeus palveluseteliin

Asiakkaalle on tarjottava palveluseteliä perusterveydenhuollon palveluissa. Näin lääkäriin päästään paremmin viikon määräajassa ja palvelun laatu paranee.

– Järjestäjän, tuottajien ja asiakkaiden kokemukset palvelusetelistä ovat hyviä. Palveluseteliä käyttää valtaosa kunnista ja suunta on kasvava, Grekin sanoo. 

Palveluseteleitä käytettiin valtakunnallisesti 374 miljoonaa euron arvosta vuonna 2017, mistä soten osuus varhaiskasvatuksen poistamisen jälkeen on 225 miljoonaa euroa.

– Seteli tuo säästöä jo siinä, että vain toteutuneista palveluista maksetaan, ei esimerkiksi peruuntuneista ajoista. 

2. Sama kustannuslaskenta hinnoittelun pohjaksi

Palvelusetelin hinnoittelu perustuu vastaavan palvelun julkisen tuotannon kustannuksiin. 

– Kustannuslaskenta on liian kirjavaa ja se harvoin huomioi kaikki kustannukset. Julkista pitää lailla kannustaa laskemaan oman tuotantonsa kustannukset aidosti ja vertailukelpoisesti, Grekin vaatii.

– Tämän jälkeen setelillä voidaan aidosti edistää palveluiden kustannustehokkuutta, kun palvelusetelin arvonmäärityksen pohjana on samalla tavoin laskettu julkinen tuotanto.

3. Maakunnille valtuudet palvelusetelien kehittämiseen

– Maakuntien itsehallinnon pitää mahdollistaa, että palveluseteliä voidaan kehittää yrittäjyyteen, innovointiin ja tuotekehittelyyn kannustavaksi. Se mahdollistaisi hyvällä hoidolla erottumisen, Grekin kannustaa.

Lisätietoja:
kilpailu- ja elinkeinoasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät, p. 050 550 3488, satu.grekin @ yrittajat.fi