Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Tiedote

Yrittäjät: ”Odotamme, että hallitus edistää työpaikkasopimista jo keväällä”

– Kun työntekijöiden, yrityksen ja sen asiakkaiden tarpeet sekä talouden suhdanteet muuttuvat, työ joustaa. Työpaikkasopiminen auttaa löytämään asiakkaiden, yrityksen ja työntekijöiden tarpeisiin sopivat ratkaisut, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula tiivistää Yrittäjien tavoitteet paikallisen sopimisen kehittämistä pohtivan työryhmän jatkolle.

Paikallinen sopiminen -työllisyystyöryhmän laatima väliraportti julkaistiin tänään. Raportissa muun muassa kuvataan paikallisen sopimisen nykytilaa, juridista kehikkoa ja työehtosopimusten paikallisen sopimisen sallivia määräyksiä. Ehdotuksia siitä, mitä pitäisi tehdä, raportissa ei ole. Työryhmä jatkaa.  

– Väliraportti kokoaa hyvin aiemmin käytyä keskustelua ja materiaalia. Seuraavaksi on tärkeää keskittyä siihen, mitä tehdään. Odotamme, että hallitus edistää työpaikkasopimista jo kehysriihessä. Hallitusohjelman lupaukset pitää lunastaa, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.  

Hallitusohjelman mukaan tavoite lisätä paikallista sopimista osapuolten keskinäiseen luottamukseen perustuen.  

– Luottamus on kaiken sopimisen edellytys. Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrit osoittavat vuosittain, että erityisesti pienissä yrityksissä on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri ja tieto kulkee, Makkula sanoo.  

Laki syrjii niitä, jotka eivät kuulu liittoon – räikeä epäkohta on korjattava  

Työlainsäädännössä on viitisenkymmentä kohtaa, joista työnantajaliittoon kuulumattomassa yrityksissä ei saa sopia, vaikka työehtosopimus sallisi sopimisen. Sen sijaan työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä näistä asioista voi sopia.    

– Tämä asettaa työnantajaliittoihin kuulumattomat yritykset ja niiden työntekijät huonompaan asemaan, mikä on aivan kummallista. Suomessa on järjestäytymisvapauseikä ketään saa kohdella eriarvoisesti sen perusteella, kuuluuko liittoon vai ei. Tämä räikeä epäkohta on korjattava, ja se edellyttää muutoksia lainsäädäntöön, Makkula vaatii.  

Hallitusohjelma linjaa, että paikallista sopimista edistetään työehtosopimusjärjestelmän kautta tavoitteena joustavuuden ja turvan tasapainoinen yhdistäminen sekä työllisyyden ja kilpailukyvyn kehittäminen.  

– Työnantajaliittoihin kuulumattomia yrityksiä koskevien sopimiskieltojen poistaminen on linjassa hallitusohjelman kirjausten kanssa: Työehtosopimuksissa määritettäisiin edelleen se, mistä asioista työpaikalla voidaan sopia. Lainsäädännöllä varmistettaisiin kuitenkin se, että työpaikkasopiminen olisi mahdollista kaikille yrityksille ja työntekijöille riippumatta siitä, kuulutaanko liittoon vai ei, Makkula sanoo.  

Eduskunta oikeassa vaatiessaan kaikille työntekijöille oikeutta vaikuttaa  

Eduskunta edellytti työaikalain käsittelyn yhteydessä, että työntekijöiden edustusjärjestelmiä ja heidän edustajiensa valtuuksia selkiytetään tavalla, joka varmistaa työntekijöiden oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet omalla työpaikalla.  

– On keskeistä varmistaa, että myös työntekijät ovat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, kuuluvatko he ammattiliittoon vai eivät, Makkula sanoo.  

– Jos työpaikkasopimisen osapuoleksi vaaditaan luottamusmies – niin kuin monessa työehtosopimuksessa nyt vaaditaan – liittoon kuulumattomat työntekijät sivuutetaan työpaikan sopimisesta. Se on väärin.   

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan työpaikkasopiminen hyödyttää koko yhteiskuntaa. Kun yritykset pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paremmin, yritykset tekevät parempaa tulosta, mikä mahdollistaa uusien työpaikkojen tarjoamisen ja tuo työntekijöille joustoa oman työnsä tekemiseen.   


Lisätietoja:  
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi