Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

52 % työllisistä haluaa kaikille työllisille mahdollisuuden valita edustaja työeläkeyhtiön hallintoon

Yli puolet työllisistä haluaa, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus valita edustajiaan omistamiensa työeläkeyhtiöiden hallintoon. – Viesti on selvä: tel-yhtiöiden hallinnon vaalitapa pitää uudistaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi Työelämägallupin tulosta. 

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien toimeksiannosta työelämässä olevilta heidän mielipiteitään työeläkeyhtiöiden hallinnosta. Työeläkevakuutusyhtiöt hoitavat yksityisen sektorin työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteistä työeläketurvaa.

52 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kaikilla työntekijöillä pitää olla mahdollisuus valita edustajiaan omistamiensa työeläkeyhtiöiden hallintoon.

Nyt työeläkevakuutusyhtiön hallituksessa pitää olla sellaisia työnantajien ja palkansaajien edustajia, jotka valitaan henkilöistä, joita ehdottavat keskeiset työnantajia ja työntekijöitä edustavat keskusjärjestöt. Monissa työeläkeyhtiöissä niiden asiakkaista yrittäjät on sivuutettu. Lisäksi työntekijäliittoihin kuulumattoman työntekijät on ohitettu. Heitä on yli kolmannes palkansaajista. 

Valta omistajille, ei järjestöjohtajille

47 prosenttia on sitä mieltä, että järjestöjohtajien määrää työeläkeyhtiöiden hallinnossa pitää vähentää. 12 prosenttia vastusti ajatusta. 

– Viesti on harvinaisen: Työeläkeyhtiöissä valta pitää antaa niiden omistajille, ei järjestöjohtajille. Myös työntekijäpuoli haluaa hallintoremontin työeläkeyhtiöissä, Pentikäinen sanoo.

Näin kysyttiin

  • Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1039 työelämässä olevaa Suomessa asuvaa ihmistä (18–79 v.).
  • Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
  • Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista. 
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla. 
  • Kysely tehtiin syyskuussa 2020. 


Lisätietoja:

Tutustu Työelämägallupiin TEL-yhtiöistä.

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi