Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjät nostaa kuntavaikuttamisen uudelle tasolle – koronakriisi vahvisti yrittäjien ja kuntien kohtalonyhteyttä

– Suomen Yrittäjät nostaa kuntavaikuttamistyönsä uudelle tasolle. Vahvistamme pitkäjänteisesti kuntavaikuttamista jokaisen yrittäjän kotiseudulla, koska kuntien politiikka vaikuttaa yritysten menestymiseen. Tämä tapahtuu esimerkiksi yrittäjävaltuutettujen määrän nostamisella, verkostoja vahvistamalla ja luomalla uusia valmennusohjelmia sekä koulutuksia, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo. 

Yrittäjäjärjestön strateginen hanke kestää 2021–2023. Valinnalla vahvistetaan yrittäjäjärjestön toimintaa ainoana elinkeinoelämän järjestönä, jolla on toimintaa alueellisesti ja paikallisesti.  

Teema valikoitui järjestön strategiseksi valinnaksi useasta syystä. Ensinnäkin kuntavaikuttaminen vaatii jatkuvaa uudistumista. Tästä tuoreena esimerkkinä on koronakriisi, joka tiivisti kuntien ja yrittäjien yhteistyötä ja kohtalonyhteyttä.    

– Vaaliohjelmamme viestiksi kirkastui Ei kuntaa ilman yrityksiä. Yrittäjäjärjestö julkaisi kevään kuntavaaleihin uudistusohjelman. Samanaikaisesti sote-uudistus mullistaa kuntien tehtäviä ja vapauttaa kuntapäättäjien aikaa yrittäjyyden edistämiseksi, Kujala sanoo.   

Kuntavaikuttaminen on koko järjestön yhteinen hanke. 

– Paikallisen tason ylivoimainen vahvuus on kuntavaikuttaminen. Paikallisyhdistyksemme on kunnan tärkeimpiä kumppaneita, elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala sanoo.   

Hankkeen tavoitteena on yrittäjämyönteisen kuntapolitikan vahvistaminen koko maassa.  

–  Jokaisen maakunnan ja kunnan johdon on käytävä avointa ja jatkuvaa keskustelua yrittäjien kanssa. Yrittäjyyden olosuhteiden parantaminen on huomioitava niin strategioissa kuin päätöksissä, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen sanoo.  

Yrittäjien kuntabarometri -kysely ohjaa tekemistä 

Yrittäjien kuntabarometri -kyselyn tulokset ohjaavat hankkeessa tehtävää vaikuttamistyötä. Yrittäjien Kuntabarometri 2020 -kyselyyn vastasi ennätykselliset yli 10 400 yrittäjää. Kuntabarometria kehitetään automatisoidummaksi, jotta sen informaatio on vaivatta yhä useampien saatavilla ja hyödynnettävissä. Hankkeessa vaikutetaan esimerkiksi yrityspalveluiden järjestämiseen, jotta palvelut vastaavat yritysten muuttuvia tarpeita ja että palvelut ovat sujuvasti saatavilla.  Sujuvat lupapalvelut ja investointeja tukeva maankäyttö ovat kuntien käsissä ja parhaimmillaan vahvistavat yritysten kasvua. Myös julkisiin hankintoihin panostetaan. 

Tavoitteena on, että pk-yritykset pystyvät osallistumaan niihin. Kilpailutuksia suunniteltaessa on keskeistä arvioida hankintojen pitkäaikaisia ja laaja-alaisia vaikutuksia yrityksiin ja alueelle.  

Hankkeessa konkreettisia tavoitteita ovat esimerkiksi nämä asiat: 

 • Kunnanjohtajille luodaan oma pitkäkestoinen valmennusohjelma yrittäjyyden edistämiseksi.
 • Kaikkien kuntien valtuustoja kehotetaan pitämään vuonna 2022 yrittäjyyskokous.  
 • Päätöksenteon tueksi luodaan yritysvaikutusten arvioinnille uusi työkalu. 
 • Eduskuntapuolueille tarjotaan ja järjestään oma räätälöity kuntavaalikoulutus. 
 • Yrittäjävaltuutettujen määrä nousee. 
 • Kaikki valitut valtuutetut tavoitetaan kuntavaikuttajauutiskirjein. 
 • Yrittäjävaltuutettujen osaamista tuetaan teemakoulutuksin. 
 • Yrittäjien Kuntabarometri -kyselystä luodaan työkalu kunnan päivittäiseen elinvoimajohtamiseen.
 • Valtakunnallista Kunnallisjohdon seminaaria vahvistetaan ja alueellisia Kunnallisjohdon seminaareja tuetaan.
 • Kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden toimintaa tuetaan opas- ja materiaalituotannolla.
 • Kuntavaikuttaja-uutiskirjettä kehitettään ja lähetetään tiheämmin. 
 • Yrittäjien toimialajärjestöjen kuntavaikuttamista tuetaan uusin toimintatavoin. Toimialajärjestöjen kanssa laaditaan selvityksiä niille tärkeistä kunta-asioista. 

Strateginen hanke kattaa myös aluekehittämisen ja maakuntavaikuttamisen.  Hankkeen kohderyhmänä ovat Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset, kuntien luottamushenkilöt, virkakunta ja yrittäjävaikuttajat. Kuntavaikuttamisessa onnistumiseksi tarvitaan laajasti verkostoja.   

–  Tekeminen ja tulokset perustuvat vahvoihin verkostoihin. Haluamme vahvistaa kumppanuuttamme myös Kuntaliiton, maakuntien, sairaanhoitopiirien, kehittämis- ja elinkeinoyhtiöiden ja muiden kuntarahoitteisten yrittäjiä palvelevien organisaatioiden kanssa, Kujala toteaa.  

Lisätietoja:   

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi 
kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 866 648, tanja.matikainen @ yrittajat.fi 
elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala, Suomen Yrittäjät, p. 046 9234386, janika.tikkala @ yrittajat.fi  

Yrittäjien kuntavaalisivusto: Kuntavaalit 2021| Yrittajat.fi 

Yrittäjien kuntasivusto: www.yrittajat.fi/kunta