Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Veronkiristyspuheet järjettömiä investointien kannalta

Suomalaisten pk-yrityksen investointiaikeet seuraaville 12 kuukaudelle ovat huolestuttavan heikot huolimatta parantuneista suhdanne- ja kasvuodotuksista. – Investointien kannalta aivan olennaista on veropolitiikan linja. Voitonjaon verotuksen kiristäminen leikkaa investointihaluja, ja on siksi järjetön ehdotus, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointejaan vähentäviä kuin lisääviä yrityksiä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta investointiodotukset ovat olleet negatiiviset finanssikriisin jälkeen. Tiedot käyvät ilmi 17.2. julkistetusta Pk-yritysbarometrista.

– Heikko reaalitalouden tilanne on vaikuttanut viime vuosien heikkoon investointikehitykseen, mutta se on vain osaselitys. Investointien kannalta aivan olennaista on veropolitiikan linja, Kuismanen sanoo. 

Esimerkiksi yhteisöveron kilpailukykyisyys ja taso yli ajan on tärkeä, sillä se vaikuttaa myös investointien rahoituspäätöksiin. Korkea yhteisövero suosii vierasta pääomaa suhteessa omaan pääomaan lainan korkokulujen verovähennyskelpoisuuden vuoksi.

– Eräät poliitikot ovat halukkaita edelleen kiristämään voitonjaon verotusta. Se on investointien, talouskasvun, työllisyyden ja julkisen talouden kannalta järjetön ehdotus, Kuismanen sanoo. 

– Jos yrittäjä- ja investointiriskiä nostetaan veroja korottamalla, se laskee investointihalukkuutta, vaimentaa talouskasvua ja sitä kautta alentaa verotuloja. 

Kuismasen mukaan keskustelu listaamattomien yritysten voitonjaon verotuksesta on puhtaasti ideologista. 

– Jos oikeasti ollaan kiinnostuneita verokertymästä, keskustelun pitäisi kohdentua välilliseen verotukseen. On yleisesti tiedossa, että välitöntä verotusta tulisi kautta linjan alentaa, jos haluamme nauttia talouskasvun hedelmistä tulevaisuudessa.

Investoinnit ovat määritelmän mukaan riskipitoisia projekteja, ja riskin suuruus vaihtelee investointiperiodin ja toimialan mukaan. 

– On selvää, että jos talouspolitiikka ei ole luotettavaa ja lisää epävarmuutta, yritysten into investoida vähenee tai suuntautuu Suomen rajojen ulkopuolelle, Kuismanen sanoo.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamaan Pk-yritysbarometriin vastasi yli 5500 pk-yritystä. Kyseessä on kattavin ja edustavin elinkeinoelämän tilannetta luotaava kyselytutkimus. 

Lisätietoja:

Tutustu kevään 2021 Pk-yritysbarometriin

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705,