Palkanmaksu yrittäjälle

Yritysmuoto vaikuttaa siihen, kuinka palkanmaksu yrittäjälle itselleen onnistuu.

Kun yrittäjänä maksat itsellesi palkkaa, joudut pohtimaan, millaiseen korvaukseen yritykselläsi on varaa. Yrityksen tilille pitää aina jäädä katetta maksaa esimerkiksi yritystoiminnan kulut, arvonlisäverot ja muut pakolliset maksut.

Palkan määrään vaikuttaa myös se, miten suunnittelet yrityksesi taloutta: haluatko nostaa heti niin paljon kuin mahdollista vai kerryttää yrityksen varoja mahdollisia investointeja varten?

Yrittäjä voi maksaa itselleen myös verottomia kulukorvauksia esimerkiksi omalla autolla ajetuista kilometreistä sekä päivärahoja verottajan ohjeiden mukaisesti. Myös puhelin-, auto- tai muut luontaisedut ovat mahdollisia – pois lukien toiminimiyrittäjät, jotka eivät voi myöskään maksaa itselleen verovapaita kilometrikorvauksia.

Hyödynnä jäsenedut

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

Sijoitus- ja palkitsemisen palvelut

Mandatum

Osakeyhtiö vs. toiminimiyrittäjä

Yritysmuodolla on vaikutusta siihen, miten korvaus omasta työstäsi maksetaan. Samoin siihen, ilmoitetaanko yrityksen omistajan palkkatiedot tulorekisteriin.

Osakeyhtiöstä voit maksaa itsellesi sekä palkkaa että osinkoa ja luontoisetuja. Osinkoja voidaan maksaa ainoastaan yhtiön jakokelpoisista varoista. Osingonjako ei saa vaarantaa yhtiön maksukykyä.

Listaamattoman yhtiön osinkotulot verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaan, joten osingon tai osingon ja palkan yhdistelmän nostaminen saattaa olla yrittäjälle edullisempaa kuin pelkän palkan. Huomaa kuitenkin, että jos listaamattomasta yhtiöstä jaettavan osingon määrä ylittää kahdeksan prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta, osingon veronalainen osuus verotetaan ansiotulona. Verosuunnitteluun kannattaa pyytää apua kirjanpitäjältä.

YEL-vakuutetun yrittäjän palkasta pidätetään ennakonpidätys henkilökohtaisen veroprosentin mukaan sekä sairausvakuutusmaksut. Eläkevakuutusmaksua ei pidätetä yrittäjän palkasta, vaan maksat itse YEL-maksua.

Osakeyhtiön omistajalle maksettu palkka ilmoitetaan tulorekisteriin. Myös luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot pitää ilmoittaa tulorekisteriin yleensä viiden päivän kuluessa maksutapahtumasta. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös verovapaita ja veronalaisia kustannusten korvauksia. Voit joko tehdä sen itse tai valtuuttaa kirjanpitäjäsi hoitamaan sen.

Osakeyhtiössä yrittäjälle maksetut palkat ja korvaukset ovat osakeyhtiölle vähennyskelpoisia kuluja.

Toiminimiyrittäjä ei voi nostaa itselleen palkkaa, vaan omaan käyttöön otettuja varoja kutsutaan yksityisnostoiksi tai -otoksi. Yksityisnostoja voi tehdä milloin vain, kunhan yrityksellä on varoja, joista tehdä nostoja. Yrityksen toiminnasta täytyy siis syntyä tuloa. Nostoja tehdessä tulee huomioida yrityksen maksukyky. On esimerkiksi huolehdittava, että tilille jää riittävästi rahaa verojen maksamiseen.

Yksityisnostoista ei makseta veroa erikseen vaan ne ovat osa yrityksesi tilikauden tulosta, josta maksat tuloveroa. Yksityisnostot eivät myöskään ole verotuksessa vähennyskelpoisia.
Kilometrikorvaukset ja päivärahat vähennetään kuitenkin veroilmoituksella veronalaisesta tuloksesta.

Toiminimiyrittäjän yksityisnostoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan ne ilmoitetaan veroilmoituksella. Jos toiminimellä on kuitenkin työntekijöitä, täytyy heille maksetut palkat ilmoittaa tulorekisteriin.

Lataa täältä opas tulorekisterin käytöstä

Lataa täältä opas tulorekisterin käytöstä

Yrittäjä, tässä oppaasta saat perustiedot tulorekisteristä, joka otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa.