Tilinpäätös: vuoden taloudellinen kooste

Kirjausten perusteella laaditaan tilikauden päätyttyä tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätös on kooste yrityksen taloudesta tilikauden ajalta.

Tase kertoo tilinpäätöspäivän taloudellisen tilanteen, esimerkiksi yrityksen varat ja velat. Tuloslaskelma puolestaan kertoo, miten yrityksen tulos on muodostunut. Vertailun vuoksi tilinpäätöksessä kerrotaan myös edellisen tilikauden vastavavat tiedot.

Erilaiset liitteet täydentävät laskelmaa, ja nämä asiakirjat lukemalla pystyy muodostamaan täsmällisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Yrityksen koko vaikuttaa siihen, millaisia liitteitä tilinpäätökseen tulee sisällyttää – pienet ja mikroyritykset selviävät tässä suhteessa vähemmällä kuin suuret.

Tilinpäätös pitää laatia kirjanpitolain mukaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrityksen vastuuhenkilöt allekirjoittavat aina tilinpäätöksen. Tilinpäätös on tärkeä asiakirja, ja tarvitset sitä verotuksen lisäksi esimerkiksi rahoitusta tai elinkeinolupia hakiessasi.

Toiminimiyrittäjältä ei aina vaadita tilinpäätöstä, mutta käytännössä myös hän joutuu keräämään kaikki vastaavat tiedot ja laskelmat veroilmoitusta varten.

Milloin tilinpäätös täytyy toimittaa kaupparekisteriin?

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitukseen. Kaupparekisterissä olevat tilinpäätökset ovat julkisia.

Yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta eli toiminimiyrittäjältä, avoimelta yhtiöltä ja kommandiittiyhtiöltä tilinpäätöksen toimittamista vaaditaan kuitenkin vain tietyin edellytyksin. Toiminimiyrittäjän osalta nämä harvoin täyttyvät.

Tilintarkastus: kenelle se on pakollinen?

Tilintarkastus on lakisääteinen tehtävä, jonka tekee yrityksen valitsema tilintarkastaja.
Se on lähtökohtaisesti pakollinen kaikille kirjanpitovelvollisille.

Tilintarkastuskertomuksessa annetaan lausunto siitä, antavatko yrityksen tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot sen toiminnasta sekä ovatko toimintakertomus ja tilinpäätös ristiriidattomia.

Joitain poikkeuksia lukuun ottamatta tilintarkastajaa ei tarvitse valita, jos sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista ehdoista:

  • Taseen loppusumma on ylittänyt 100 000 euroa.
  • Liikevaihto on ylittänyt 200 000 euroa.
  • Palveluksessa on ollut keskimäärin 3 henkilöä.

Huomaa kuitenkin, että yhtiöjärjestys voi edellyttää tilintarkastusta, vaikkeivat yllä olevat ehdot täyttyisikään.

Toiminimiyrityksen ei tarvitse valita tilintarkastajaa. Sen sijaan tilintarkastus on pakollinen osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jos edellä mainitut rajat ylittyvät. Tilintarkastajaksi on valittava hyväksytty tilintarkastaja HT tai KHT.

Etuja ja alennuksia jäsenille!

Hyödynnä kumppaneidemme edut ja säästä esim. bensasta, hotelleista ja vakuutuksista.

Liity jäseneksi

Yrityksen kirjanpito-opas

Tämä opas on avaa kirjanpidon peruskäsitteitä ymmärrettävästi ja maanläheisesti. Kirjanpito voi näyttäytyä ensikatsomalta salatieteenä, jota se ei kuitenkaan ole. Tämän oppaan avulla tulet tutuksi kirjanpidon peruskäsitteiden kanssa ja opit ymmärtämään tilinpäätöstä ja veroilmoitusta hieman paremmin.