Yrityksen talous

Yrittäjänä sinun pitää olla selvillä yrityksesi taloudesta eli tuloista ja menoista. Sinun ei tarvitse olla nero numeroissa, mutta tietyt asiat on pidettävä järjestyksessä. Onneksi apunasi on osaavia ammattilaisia.

Yrityksen talous tulee ajankohtaiseksi jo liiketoimintasuunnitelmaa ja siihen liittyviä laskelmia tehdessä. Yleensä yritystoiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa, joten yrittäjänä sinun on tärkeää seurata tuloja ja menoja. On myös pidettävä huolta siitä, että yrityksesi kassassa on rahaa.

Yrityksesi laskutus pitää panna kuntoon jo ennen toiminnan käynnistämistä. Mitä nopeammin saat rahat asiakkaiden ostamista tuotteista tai palveluista, sitä parempi. Tehokas laskutus auttaa tässä.

Sinun on hyvä seurata yrityksesi tililtä tai taloushallinnon järjestelmästä, että laskut tulevat maksettua. Jos asiakas ei maksa eräpäivään mennessä, tilanteeseen kannattaa reagoida nopeasti. Viime kädessä keinona on perintä.

Taloushallinto

Taloushallinto on keskeinen osa yritystoimintaa. Se pitää sisällään kaiken, mikä liittyy yrityksen rahaliikenteeseen: esimerkiksi kirjanpidon, osto- ja myyntilaskut sekä palkanlaskennan. Taloushallinto tuottaa tietoa yrityksen taloudesta ennen kaikkea yrittäjälle itselleen mutta myös ulkopuolisille tahoille, kuten rahoittajille.

Taloushallinto kannattaa usein ulkoistaa kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle, jotta voit keskittyä itse olennaiseen eli liiketoimintasi pyörittämiseen.

Mitä pitää tietää kirjanpidosta?

Mitä pitää tietää kirjanpidosta?

Kaikkia yrityksiä sitoo kirjanpitovelvollisuus, jota puolestaan määrittelee kirjanpitolaki. Kirjanpitoon merkitään kaikki yritystoimintaasi liittyvät menot ja tulot. Sen pohjalta laaditaan vuoden päätteeksi tilinpäätös. Kuittien ja muiden tositteiden säilyttäminen on olennaista.

Yrityksen kirjanpito-opas

Tämä opas on tehty sinulle, joka haluat ymmärtää kirjanpidon peruskäsitteet ja toiminnot. Lue mitä tarkoittaa esimerkiksi tosite ja kirjaus.

#yrityksentalous

Yrityksen pankkipalvelut

Yrityksen pankkipalvelut
#yrityksentalous

Palkanmaksu yrittäjälle

Palkanmaksu yrittäjälle

Yrityksen talousvaikeudet

Yrityksen maksuvaikeudet alkavat usein kerääntyä vähitellen. Yrityksesi kassavirtaa voi heikentää esimerkiksi tilauskannan väheneminen. Apua kannattaa aina hakea ennemmin liian aikaisin kuin liian myöhään. Yrityksen maksuvaikeuksiin on olemassa laissa määriteltyjä menettelyjä, jotka on hyvä tietää tarpeen tullen. Vaihtoehtoja ovat yrityssaneeraus, konkurssi ja yksityishenkilön maksukyvyttömyys.