Lupa-asiat ja ilmoitukset

Ennen yrityksen rekisteröimistä ja yritystoiminnan aloittamista pitää varmistaa, mitä lupia toiminta tarvitsee. Verottajalle tehtävät ilmoitukset pitää jokaisen uuden yrittäjän muistaa. Tässä tärkeimmät muistettavat lupa-asiat.

Yrityksen toimintaan liittyvät luvat

Monilla toimialoilla ei vaadita kovin kummoista luparumbaa, mutta on aloja, joilla yritystä ei voi pyörittää ilman lupia.

Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi päivittäistavarakauppa, ravintolat ja kahvilat, sosiaalialan palvelut, autokorjaamot sekä kauneuden ja terveyden toimiala. Taksiliikenteen harjoittaminen vaatii taksiliikenneluvan.

Löydät listan luvanvaraisista toimialoista sekä lupaviranomaisista esimerkiksi Luvanvaraiset elinkeinot -sivuilta ja uusyrityskeskus.fi -sivustolta.

Ilmoitukset Verohallinnolle

Kun yritystoimintasi on käynnistynyt, sinun pitää tehdä viranomaisille säännöllisiä ilmoituksia toiminnastasi. Verohallinnolle ilmoitat yrityksesi tietoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisäverot ja työnantajasuoritukset. Ilmoituksen arvonlisäverosta teet Verohallinnolle kätevimmin sähköisesti OmaVero-palvelussa tavallisesti kuukausittain. Paperilomakkeella asiointi on mahdollista vain erityisestä syystä. Työnantajasuoritukset ilmoitetaan aina tulorekisteriin, eli tätä ilmoitusta ei tehdä OmaVerossa.

Muista, että EU-kauppaa harjoittavalta yritykseltä edellytetään erillistä alv:n yhteenvetoilmoitusta.

Pienten yritysten on mahdollista hakea alv-ilmoitusten antamiseen ja alv:n maksamiseen pidennettyä ilmoitus- ja maksujaksoa. Jos yrityksen tilikauden liikevaihto jää alle 15 000 euron (vuonna 2021) yrityksen ei ole pakko ilmoittautua arvonlisäverorekisteriin. Tällöin yrittäjä ei peri laskuissaan lainkaan arvonlisäveroa. Arvonlisäverottomuuden peruste pitää mainita laskussa.

Jos toimit osakeyhtiönä, avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä, voit maksaa palkkaa sekä itsellesi että työntekijöillesi. Tässä tapauksessa palkat on ilmoitettava palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin. Toiminimiyrittäjä ei sen sijaan voi maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen eikä alle 14-vuotiaalle lapselleen. Jos toiminimesi työllistää perheen ulkopuolisia työntekijöitä, kyseiset palkat on ilmoitettava tulorekisteriin. Tiedot palkoista on ilmoitettava tulorekisteriin pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Luontoisetujen ja kustannusten korvausten (esim. päiväraha ja kilometrikorvaus) ilmoittamiseen voidaan soveltaa kevennettyä ilmoitusmenettelyä. Lisäksi tulorekisteriin annetaan työnantajan erillisilmoituksella tieto työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärästä. Jos kuukauden aikana ei ole ollut palkanmaksua, säännöllisen työnantajan tulee antaa työnantajan erillisilmoituksella ”ei palkanmaksua” -tieto.

Pienten työnantajien on mahdollista hakeutua työnantajasuoritusten tilityksessä pidennettyyn maksujaksoon. Tällöin ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksun voi maksaa Verohallinnolle neljännesvuoden jaksoissa. Huomaa, että verokauden pituus ei vaikuta siihen, milloin tiedot täytyy ilmoittaa tulorekisteriin.
Veroilmoituksen antamisen aikatauluun vaikuttaa yritysmuoto. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimi) sekä avoimet ja kommandiittiyhtiöt jättävät veroilmoituksen verovuotta seuraavan huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat tekevät veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava urakkatiedot Verohallinnolle kuukausittain, jos tilatun työn arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 euroa. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on ilmoitettava työntekijätiedot kuukausittain, jos koko rakennushankkeen arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 euroa. Oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa Verohallinnolle OmaVero-palvelun kautta.

Ilmoita kaikista muutoksista

Muista, että yrityksesi tiedoissa tapahtuvat muutokset, esimerkiksi yhtiömuodon tai toimialan muuttuminen, on ilmoitettava kaupparekisteriin ja Verohallintoon.

Yrityksen perustamisilmoitus ja nimen valitseminen

Arvonlisävelvolliseksi rekisteröityminen

Jäsenille

Ennakkoperintärekisteri

Työnantajaksi rekisteröityminen

Ilmoituksenvarainen elinkeinotoiminta

Luvanvaraiset elinkeinot

Muut luvat ja ilmoitukset

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

Yrityksen perustamisilmoitus ja nimen valitseminen

Uusien yritysten on pääsääntöisesti ilmoittauduttava kaupparekisteriin.

Osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja osuuskuntien on aina ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Yksityisten elinkeinonharjoittajien (toiminimiyrittäjien) on useimmissa tilanteissa tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on lain mukaan ilmoitettava kaupparekisteriin, jos:

  • elinkeinonharjoittajan on kirjanpitolain nojalla ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi, tai;
  • elinkeinonharjoittajalla on asuinpaikka Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Miten valitsen yritykselleni nimen?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta yrityksellä niitä voi olla vain yksi. Nimen miettimiseen on hyvä käyttää aikaa ja vaivaa. Listaa ehdokkaita, kysy kavereilta, hylkää ja myllytä, makustele vaihtoehtoja.

Moni toiminimiyrittäjä nimeää yrityksensä itsensä mukaan, ja joillain toimialoilla yrityksen henkilöityminen onkin plussaa. Toisaalta, kun toiminta kasvaa ja yritykselle tarvitaan lisää näkyvyyttä ja markkinoita, hieman pidemmälle viety ajattelu kannattaa. Iskevä nimi herättää jo paljon enemmän kiinnostusta: Klapi & Halko jää varmasti paremmin mieleen kuin Toiminimi Timo Holopaisen Polttopuukuljetus.

Jos yritystä jossain vaiheessa yritetään myydä, vahva henkilöityminen tai paikkasidonnaisuus — Toiminimi Erkki Tattari tai Puolangan putki — vähentävät sen houkuttelevuutta.

Mieti, voitko käyttää yrityksen nimeä markkinoinnin ja brändäyksen välineenä sitä hieman väännellen. Jos yritys tähyää kansainvälisille markkinoille, kannattaa tarkistaa, mitä eri sanat tarkoittavat eri kielillä. Samalla kun rekisteröit nimen, kannattaa varata myös verkko-osoite ja sosiaalisen median tunnukset firman nimelle.

Yrityksellä ei voi tietenkään olla samaa tai liian samankaltaista nimeä kuin muilla yrityksillä. Mitä kekseliäämpi toiminimi on, sitä voimakkaamman suojan se saa. Kekseliäs toiminimi erottuu muista rekisteröidyistä toiminimistä ja jää paremmin asiakkaiden mieleen.

Verkkotunnus yrityksellesi

Suomalaisten verkkotunnusten (jotka päättyvät maatunnukseen .fi) rekisteröinnistä huolehtii Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Verkkotunnuksen myöntämiselle on eri edellytykset kuin toiminimen rekisteröinnille. Voit tarkistaa etukäteen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin palvelusta, onko haluamasi verkkotunnus vapaana.

Verkkosivujen rakentaminen

Verkkosivut ovat yrityksesi tärkein käyntikortti, joten ne kannattaa laittaa pystyyn heti alussa. Osaava voi tehdä sivut itse, mutta muuten kannattaa etsiä hyvä kumppani, joka auttaa niin verkkosivujen kuin verkkokaupan toteutuksessa.

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi