Graafinen muotoilu | TURKU

A45 – Aneljäviis

A45 on oikea yritys, kun mietitään ja ideoidaan yrityksen strategiaan uusia suuntauksia ja palveluita. Se toimii kokonaisvaltaisesti yrityksen identiteetin rakentamisessa. Kuuntelemalla ja kartoittamalla käyttäjien tarpeita, havainnoimalla uusia palveluaihioita sekä luomalla uutta voimaa vanhoihin palveluihin A45 auttaa ymmärtämään ja toteuttamaan löydetyt kehitystulokset. Tämä palvelumuotoilu kulminoituu potentiaaliseen tarpeeseen, ja sitä kautta yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen. A45:n vahvuutena on muotoilijan ammattitaito niin käyttäjäkeskeisessä konseptisuunnittelussa kuin graafisessa käyttöliittymäsuunnittelussakin. Kuulemalla ja kuuntelemalla A45 ymmärtää asiakasta ja tarjoaa jokaiselle yksilöllistä palvelua. A45 kautta hoituvat myös erilaisten ideointipajojen suunnittelu ja toteuttaminen. A45:n yhteistyökumppanit muodostuvat laaja-alaisesta eri ammattilaisten verkostosta.