Rakennuspaikan valmistelutyöt | PETSMO

Korsholms Sjögrävning

Grävningsarbeten