Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

4.12.2020 klo 10:05
Tiedote

Näin vaikutimme yrittäjien puolesta 2020

Vuosi 2020 jää historiaan kovana koronavuotena. Kriisi hallitsi myös Suomen Yrittäjien vaikuttamista: meitä kuultiin, kun ehdotimme toimia yritysten tukemiseksi.

Suomen Yrittäjien tehtävä on kertoa päättäjille, mitä uudistuksia pitää tehdä tai olla tekemättä, jotta yritykset pystyvät toimimaan mahdollisimman hyvin. Koronavuonna 2020 Yrittäjien vaikuttamisen merkitys korostui.

Näin vaikutimme, jotta yritykset selviytyisivät yli koronakriisin

Suoraa tukea yksinyrittäjille ja työnantajayrittäjille

Yksinyrittäjille Yrittäjät vaati suoraa tukea. Se saatiin: Kunnat jakoivat tukea kesällä ja alkusyksystä. Suomen Yrittäjät vaatii nyt, että yksinyrittäjätuki avattaisiin uudelleen. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on kertonut, että yksinyrittäjätuen valmistelu jatkuu.

Yrittäjät esitti myös nopeita uudistuksia työllistävien yritysten rahoituksen turvaamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi. Myös näitä viestejä hallitus kuuli. Yrittäjille oli tarjolla kehittämistukea Ely-keskuksista (1–5 henkilöä työllistävät) ja Business Finlandista (6 henkilöä tai enemmän työllistävät pk-yritykset).

Lisäksi vaadimme kriisin alusta saakka yleistä tukea koronakriisistä kärsiville yrityksille. Kustannustukea maksettiin kesällä. Vaadimme, että kustannustukea jatketaan ja sen myöntämisperusteita muutetaan yrittäjiltä saadun palautteen perusteella. Uusittu kustannustuki onkin tulossa hakuun vielä ennen vuoden 2020 loppua.

Rahoituksen saatavuutta turvattiin

Yritysten vaikean kassatilanteen vuoksi vaadimme, että rahoituksen saatavuus turvataan. Yrittäjien huoli kuultiin, ja Finnvera korotti enimmäistakauksen määrää 80 prosentista 90 prosenttiin. Lisäksi Finnvera alensi ja yksinkertaisti koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun alusta lähtien.

Huoleemme pankkien rahoituskyvystä vastattiin siten, että Finanssivalvonnan johtokunta päätti laskea suomalaisten luottolaitosten pääomavaatimuksia. Tämä lisäsi pankkien lainanantokykyä 52 miljardilla eurolla.

Joustoja maksuihin

Vaadimme joustoa verojen maksuun, ja tässä on Verohallinto tuli vastaan monin tavoin. Esimerkiksi arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2020, yrittäjä saattoi kesän loppuun saakka hakea maksujärjestelyn kautta takaisin. Kyseessä oli laina.

Vaadimme myös helpotetussa maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskoron alentamista, mikä toteutui. Helpotettuihin maksujärjestelyihin sovellettiin normaalin seitsemän prosentin viivästyskoron sijaan 2,5 prosentin viivästyskorkoa.

Teimme muutenkin paljon yhteistyötä Verohallinnon kanssa ja vaikutimme maksujärjestelyjen helpottamisen lisäksi muun muassa siihen, että yritykset saivat lisäaikaa veroilmoitusten antamiseen kriittisimpänä korona-aikana.

Vetosimme myös vuokranantajiin, jotta ne mahdollisuuksien mukaan tulisivat vastaan vuokrissa. Moni yrittäjä sai helpotusta vuokranmaksuun.

Joustoa työpaikoille saatiin

Työnantajayrittäjien tilanteen helpottamiseksi vaadimme muutoksia työlainsäädäntöön, ja se tehosi: muun muassa yhteistoimintaneuvottelu- ja lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin. Lomautusoikeus ulotettiin koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia. Nämä määräaikaiset muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Apua vaikeimmassa asemassa oleville yrittäjille

Yrittäjät vaati myös, yrittäjä olisi oikeutettu työmarkkinatukeen ilman, että joutuu lopettamaan yritystoimintansa. Tämä määräaikainen lakimuutos oli ensin voimassa vuoden loppuun. Vaadimme sille jatkoa. Nyt se on voimassa maaliskuun 2021 loppuun saakka.

Vaadimme ja saimme myös konkurssilakiin määräaikaisia muutoksia, jotta elinkelpoisia yrityksiä ei joutuisi koronakriisin takia konkurssiin. Sille tulee jatkoa.

Lisäksi perintätoimia rajoitettiin, etteivät yritykset joudu kohtuuttomien perintätoimien takia lopettamaan toimintaansa. Yrittäjän tai yrityksen ulosottomaksuihin saa koronan vuoksi helpotuksia, mikä auttaa omalta osaltaan kriisin yli pääsemisessä. Vaadimme myös näitä.

Lisäksi oikeusministeriössä ryhdytään vaatimustemme mukaisesti valmistelemaan muun muassa yritysten välisten maksuaikojen kohtuullistamista sekä maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikojen muutosta. Koronakriisin vuoksi tehdyt muutokset ovat määräaikaisia.

Käytännön apua yrittäjille koronakriisistä selviämiseksi

Kun kriisi iski, yrittäjät tarvitsivat apua lähes kellon ympäri.Teimme Suomen Yrittäjien verkkosivuille Yrittäjät.fi:hin pikavauhtia oman Kaikki koronasta yrittäjälle -sivuston, jonne koronatieto koottiin. Sivustoa päivitetään edelleen.

Yrittäjien puhelinneuvontaa tehostettiin, ja yrittäjiä saatiin palvelluksi hyvin, vaikka puhelumäärä kolminkertaistui.

Yrittäjäjärjestön työntekijät ja luottamushenkilöt jakoivat tietoa ja vastasivat yrittäjien kysymyksiin omissa sosiaalisen median kanavissaan. Lisäksi perustimme Facebookiin erillisen Yrittäjät #ostapieneltä -ryhmän pelkästään koronakriisiaiheille.

Järjestimme verkossa paljon suosittuja tietoiskuja, joissa neuvottiin yrityksiä esimerkiksi koronatukien hakemisessa.

Suomen Yrittäjien aloitteesta yrittäjille oli tarjolla myös alueellista korona-apua. Sitä tarjosi Suomen Yrittäjien, Suomen Uusyrityskeskusten, Suomen elinkeino ja kehitysyhtiöt SEKES:in ja Kuntaliiton organisoima yritysneuvojajoukko.

Kuluttajia herättelimme asioimaan yrityksissä Auta pientä -mainoskampanjalla, joka näkyi laajasti tiedotusvälineissä. Kampanja uusittiin joulusesongiksi.

Vaikutimme myös kuntiin: teimme Kuntaliiton kanssa kahdet eri suositukset kunnille siitä, miten ne voivat auttaa yrityksiä selviytymään ja tarjoamaan palveluitaan ja työpaikkoja asukkaille jatkossakin.

Yrittäjät esitti, että maakuntien on tehtävä selviytymissuunnitelmat yritysten ja alueen elpymiseksi koronakriisistä. Maakunnat tarttuivat esitykseen ja tekivät suunnitelmat yritysten toimintaedellytysten palauttamiseksi. Sittemmin työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt aluekehitysrahaa muun muassa suunnitelmien toimeenpanoa varten lähes 100 miljoonaa euroa.

Yrittäjät saivat tietoa myös seuraamalla tiedotusvälineitä, jotka haastattelivat paljon yrittäjiä ja Suomen Yrittäjien asiantuntijoita korona-aiheista.

Muutakin kuin koronaa: lainsäädännöllä parannuksia yrittäjien arkeen

Arvonlisäveron alaraja nousee

Arvonlisäveron alaraja nousee 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta. Rajan nosto on ollut Suomen Yrittäjien tavoite. Nosto auttaa aloittavia ja aivan pieniä yrityksiä.

Verokannustin henkilöstön sitouttamiseen

Listaamattomat osakeyhtiöt saavat tehdä henkilöstölle osakeannin, josta ei muodostu henkilöstölle verotettavaa ansiotuloa, jos arvo ei alita yhtiön osakkeelle lasketun yhtiön nettovarallisuuteen perustuvaa matemaattista arvoa. Uudistus tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Muutos auttaa listaamattomia yrityksiä sitouttamaan henkilökuntaa yrityksen kasvattamiseen: henkilöstö saa edun, kun yrityksen arvo kasvaa.

Sakon muuntorangaistus palaa rikoslakiin

Kauppaan kohdistuvat myymälävarkauksien ja näpistysten määrät ovat kasvaneet viime vuosina. Varkaushävikin kokonaiskustannukset kaupoille ovat noin 550 miljoonaa euroa vuodessa. Siksi Suomen Yrittäjät ja Kaupan liitto vaativat yhdessä sakon muuntorangaistuksen palauttamista rikoslakiin. Laki on tulossa voimaan vuonna 2021.

Ympäristöluvat yhdeltä luukulta

Vuoden 2020 syksystä lähtien yrittäjä voi asioida yhden viranomaisen kanssa, jos hänen on saatava vireille useita ympäristölupia. Enää yrittäjän ei tarvitse asioida kunkin valtiollisen tai kunnallisen viranomaisen kanssa erikseen. Erityisesti pienempien yritysten kustannukset vähenevät ja hankkeiden aikataulut nopeutuvat. Suomen Yrittäjät oli mukana hankkeessa. Yhden luukun malli on erinomainen esimerkki siitä, miten yrityksille turhaa ja kustannuksia tuovaa sääntelyä on lähdetty purkamaan.

Energiatuet pk-yrityksille suotuisemmaksi

Teollisuuden sähkövero alennetaan vuoden 2021 alusta EU:n minimiin. Samalla poistetaan asteittain teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä. Suomen Yrittäjät vaikutti keskeisesti verotuen poistoon, koska palautusjärjestelmä on syrjinyt pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja suosinut fossiilisia polttoaineita. Palautusjärjestelmän poisto ja teollisuuden sähköveron alentaminen hyödyttävät teollisuuden pk-yrityksiä sekä puhtaampien teknologioiden ja polttoaineiden alalla toimivia yrittäjiä.

Sähköautojen latauspisteiden rakentamisvelvoitteeseen mikroyrityspoikkeus

Suomen Yrittäjät vaikutti vahvasti siihen, että yrityksille suunniteltuja sähköautojen latauspisteiden rakennusvelvoitteita kevennettiin. Ohjauskeinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan, mutta esitetty sääntely olisi tuonut saavutettuihin hyötyihin nähden kohtuuttomia kustannuksia pk-yrityksille ja olisi voinut pahimmillaan lakkauttaa yritystoimintaa.

Yrittäjien aloitteesta lakiin tehtiin myös mikroyritysten poikkeus: latauspisteiden rakentamisvelvoitteet eivät koske alle kymmenen hengen yritysten omistamia tai käytössä olevia rakennuksia.

Osa jätekuljetuksista voidaan jatkossakin toteuttaa yrittäjävetoisesti

Asukkaiden jätekuljetukset voidaan kunnan päätöksellä toteuttaa joko yrittäjävetoisesti tai kunnan järjestämänä. Hallitus oli esittämässä, että kaikki kiinteä jäte järjestettäisiin jatkossa kunnan järjestämänä, mikä olisi heikentänyt toimialan pienyrittäjien asemaan. Suomen Yrittäjät vaikutti siihen, että jatkossa osa asukkaiden jätekuljetuksista (sekajäte, liete ja osa pakkausjätteestä) voidaan jatkossakin toteuttaa yrittäjävetoisesti, jos kunta niin päättää.

Lakipaketin on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn vuoden 2021 alkupuolella.

Pakkaajien tuottajavastuuvelvoitteiden ulottaminen pienyrittäjiin saatiin estetyksi

Pakkausten tuottajavastuuvelvoitteet koskevat pakkaavia yrityksiä, jos niiden vuotuinen liikevaihto on yli miljoona euroa. Pakkauksia käytetään teollisuuden ja kaupan lisäksi esimerkiksi kukka- ja lahjatavarakaupassa, leipomoissa sekä kioskikaupassa. Ympäristöministeriön jätelakityöryhmä esitti, että pakkausten tuottajavastuuvelvoitteet, ts. erilaiset maksut ja raportointivelvoitteet, ulotetaan jatkossa kaikkiin pienyrittäjiin.

Suomen Yrittäjät vastusti esitystä ainoana elinkeinoelämän järjestönä ja ehdotus poistettiinkin hallituksen esityksestä. Jos esitys olisi mennyt läpi, se olisi tuonut uusia velvoitteita arvioiden mukaan jopa yli 20 000 yritykselle.

Avasimme kuntavaalikeskustelun

Jokainen yritys toimii jossakin kunnassa tai kaupungissa. Siksi päätöksenteko kunnissa on yrittäjille poikkeuksellisen tärkeää. Se, ketkä kunnissa päättävät, ratkeaa huhtikuun 2021 kuntavaaleissa. Suomen Yrittäjät julkisti kuntavaaliohjelmansa Ei kuntaa ilman yrityksiä marraskuussa 2020. Yrittäjien kuntavaalisivusto auttaa sekä äänestäjiä että ehdokkaita.

Aktiivista EU-vaikuttamista Brysselin-toimistolla

Toimialasta riippuen jopa kaksi kolmasosaa suomalaisyrityksiinkin vaikuttavasta sääntelystä on EU-lähtöistä. Suomen Yrittäjät vaikuttaa erittäin aktiivisesti suomalaisten pk-yritysten edunvalvojana Eurooppa-tasolla, olemme SMEunitedissa tunnettuja asiantuntevasta ja oikea-aikaisesta vaikuttamisesta: Suomen Yrittäjillä ja liikennejärjestöillä on yhteinen toimisto Brysselissä. Yrittäjät on myös pk-yritysten eurooppalaisen kattojärjestön SMEunitedin jäsen, ja puheenjohtaja Petri Salminen sen hallituksessa.

Verkkoalustoilla toimivien yritysten asema paranee

Vaikutimme onnistuneesti verkkoalustoja koskevaan P2B-asetukseen, joka astui voimaan heinäkuussa 2020 (Platform to Business regulation). Asetus parantaa verkkoalustoilla toimivien pk-yritysten asemaa, erityisesti verkkomyynnissä ja majoituspalvelujen alalla. Esimerkiksi tietyt epäreilut käytännöt, kuten yksipuoliset muutokset sopimusehtoihin ilman ilmoitusta ja käyttäjätilien poistaminen ilmoittamatta käyttäjälle kielletään, alustat velvoitetaan tarjoamaan väyliä riidanratkaisuun sekä lisäämään avoimuutta käytöntöihinsä.

Onnistuminen ohjelmatasolla – näkyy myöhemmin yrittäjien arjessa Suomessakin

Suomen Yrittäjien pitkäaikainen EU-edunvalvontatavoite on ollut uudistaa EU:n pk-yrityspoliittinen ohjelma (Small Business Act). Tavoite toteutui vuonna 2020, kun Euroopan komissio antoi uuden pk-yritysstrategiansa. Strategia sisältää useita konkreettisia toimenpiteitä pk-yritysten rahoituksen saatavuuden, ilmastoneutraalin ja digitaalisen siirtymän edistämiseksi ja sääntelystä aiheutuvan hallinnollisen taakan poistamiseksi.

Tapahtumat menestyksekkäästi verkossa

Koska koronakriisin vuoksi suuria ihmisjoukkoja ei voinut turvallisesti kutsua koolle, Yrittäjien tapahtumia siirrettiin verkkoon. Se onnistui mainiosti.

Helmikuussa ehdittiin järjestää kaksi vaikuttamistapahtumaa normaaliin tapaan:

Yrittäjäyhdistysten puheenjohtajien vuoden avauksessa, Helsingissä järjestetyssä Vaikuttajafoorumissa kiinnosti erityisesti puoluejohtajien tentti.

Yrittäjien ja koulutusjohdon huipputapaaminen Koulutusjohdon foorumi puolestaan keräsi yli 200 osallistujaa Vantaan tiedekeskus Heurekaan. Teemana oli oppilaitosten ja yritysten yhteistyö.

Ensimmäinen suuri verkkotapahtuma oli Kunnallisjohdon verkkoseminaari keväällä. Kunta-asioin palattiin myös syksyllä toisessa Kunnallisjohdon verkkoseminaarissa, jossa puolestaan julkistettiin kuntavaaliohjelma Ei kuntaa ilman yrityksiä. Linjoilla oli jopa yli 1 200 yrittäjää ja kuntavaikuttajaa.

Valtakunnalliset yrittäjäpäivät järjestettiin lokakuussa liittokokousmuodossa Jyväskylässä. Siellä Yrittäjille valittiin uusi johto.

Omistajanvaihdoskonferenssi tehtiin studiomuodossa Porista yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa. Tilaisuuteen ilmoittautui ennätysmäärä, 300 henkilöä.

Nuoret Yrittäjät puolestaan järjesti yhdessä yhteistyökumppaneiden Elon ja Fennian kanssa Kauheat ja rohkeat yrittäjätarinat-virtuaalitapahtuman. Osallistujia oli lähes 200 Facebookin ja verkkolähetyksen kautta.

Ammatillisen koulutuksen verkkoseminaari puolestaan keräsi lokakuussa 350 osallistujaa.

Yrittäjien aluejärjestöt ja paikallisyhdistykset järjestivät lisäksi lukuisia tilaisuuksia yrittäjille, osa paikan päällä kohdaten, osa verkossa ja osa näiden yhdistelminä.

Muuta apua ja tukea yrittäjille

Rahanarvoiset jäsenedut Suomen Yrittäjien jäsenille

Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenyrittäjilleen rahanarvoisia jäsenetuja, joita kehitetään jatkuvasti. Yrittäjien jäseneduista suosituin on jäsenyrittäjille maksuton lakineuvonta.

Yrittäjien viestintä auttaa yrittäjiä pysymään ajan tasalla

Yrittäjä pysyy hyvin kärryillä lainsäädännön muutoksista ja muista yritystoimintaan vaikuttavista uudistuksista seuraamalla Suomen Yrittäjien viestintää: Yrittäjät.fi:n uutisia, Yrittäjän podcastia, jäsenlehti Yrittäjää, uutiskirjeitä ja sosiaalisen median kanavia. Lisäksi yrittäjille tehdään upeaa tilattavaa Yrittäjä Plus -lehteä.

Tilaa Yrittäjä Plus -lehti tästä >>

Apua talousvaikeuksiin luvassa varhaisessa vaiheessa

Suomen Yrittäjien aloitteesta yhteistyössä muun muassa työ ja elinkeinoministeriön kanssa kootaan yhteen laaja yrityspalveluverkosto, jotta talousvaikeuksiin joutuneet yrittäjät saavat laajasti palvelua yhden luukun kautta sekä valtakunnallisella että aluetasoilla. EU-rahoitteisen niin kutsutin Early warning -hankkeen tarkoitus on taata tasalaatuista ja yrityksen sijaintipaikasta riippumatonta apua talousvaikeuksiin joutuneelle yrittäjille.

Tarkoitus on auttaa jatkamaan yritystoimintaa ja säilyttämään yrittäjän oma ja mahdollisten työntekijöiden työpaikat. Palvelua valmisteltiin vuonna 2020 ja sen on tarkoitus avautua yrittäjille vuoden 2021 aikana.

Tietoa tutkimuksilla

Suomen Yrittäjät perustaa vaikuttamisen joko tutkittuun tai vahvasti koettuun tietoon. Siksi teemme paljon kyselytutkimuksia pitkin vuotta. On arvokasta, että yrittäjät ehtivät vastata kyselyihin. Se auttaa järjestä ajamaan yrittäjien asiaa, kun kehitysehdotuksia voi perustella kyselyillä kerätyllä tiedolla.

Vuonna 2020 kyselyissä korostui koronakriisin vaikutukset, joita seurattiin säännöllisesti Yrittäjägallupilla. Myös perinteinen Pk-yritysbarometri kartoitti kriisin vaikutuksia. Vuoden suurin kysely oli kahden vuoden välein Yrittäjien kuntabarometri, johon vastaamiseen käytti aikaansa yli 10 000 yrittäjää. Se kannatti, sillä kyselytulosten avulla todella monella paikkakunnalla pystytään parantamaan yrittäjien mahdollisuuksia toimia.

Mentorisi.fi avattiin

Mentorisi.fi on Suomen Yrittäjien tarjoama jäsenpalvelu, josta yrittäjä voi löytää ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa tai tukemaan jaksamisessa tässä poikkeuksellisen vaikeassa ajassa. Palvelussa on mukana yli 150 mentoria, myynnin ammattilaisista tekoälyn asiantuntijoihin.

Palvelusivustolla on vieraillut vuoden aikana noin 25 000 ihmistä ja mentorisuhteita on solmittu satoja.

Yrittäjien pörssivalmennus jatkui etäyhteyksin

Suomen Yrittäjät jatkoi kasvua hakeville yrityksille tarkoitetttua valmennusta 365 päivässä pörssiin, pääosin etäyhteyksin. Koulutukseen osallistui tällä kertaa 24 yritystä.

Oppaita yrittäjille

Suomen Yrittäjät julkaisi vuonna 2020 oppaita, joiden avulla yrittäjä voi parantaa liiketoimintaansa ja menestyä paremmin. Erityisen tarpeellisia olivat oppaat Näin käynnistät verkkomyynnin ja Työnantajan koronaopas.

Konkreettisia koulutuksia

Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenyrittäjilleen jäsenhintaan paljon erilaisia koulutuksia, joilla autetaan yrittäjiä menestymään arkityössään. Koronakriisistä selviytymisen tueksi koulutustahtia kiristettiin.

Yrittäjyysakatemia ja muuta tukea maahan muuttaneille yrittäjille

Järjestimme maahan muuttaneille yrittäjille suunnatun Yrittäjyysakatemian, joka mahdollisti reilulle 20 yrittäjälle tilaisuuden suorittaa yrittäjän ammattitutkinto. Koulutus järjestettiin selkosuomeksi yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa.

Koronakevään aikana Suomen Yrittäjien maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmä kuvasi koronaiheisia videoita muun muassa arabiaksi, mandariinikiinaksi, englanniksi ja turkiksi. Videota on katsottu satoja kertoja, ja ne ovat olleet hyödyllisiä monille yrittäjille, jotka eivät ymmärrä hyvin suomea.

Tietoa oppisopimuksesta ja koulutussopimuksesta yrittäjille

Oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus ovat monelle työnantajayrittäjälle oivia keinoja kouluttaa juuri omaan yritykseen sopivia työntekijöitä. Yrittäjät tuntevat näiden mahdollisuuksia kuitenkin vielä aika vähän. Siksi Suomen Yrittäjät on toteuttanut Opetushallituksen rahoittamaa ammatillisen koulutuksen viestintähanketta, jolla on kerrottu koulutusten mahdollisuuksista yrittäjille.

Lisäksi Yrittäjät vaikutti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen esimerkiksi julkistamalla Yrittäjäystävällistä ammatillista koulutusta -kehittämisohjelman.

Lukioiden opetussuunnitelmatyötä ja yritys- ja työelämäyhteistyötä varten laadimme myös materiaalia.