Yksinyrittäjät

Tämä sivusto on toteutettu yksinyrittäjien tueksi, verkostoitumisen avuksi ja vertaistuen väyläksi. Täältä löydät kaikki tarvitsemasi vinkit yksinyrittäjänä toimimiseen.

Yrittäjien järjestämissä koulutuksissa ja tapahtumissa tapaat muita yksinyrittäjiä. Innostunut ja arjen pulmatilanteet tunteva verkosto on kanssasi, yksinyrittäjä. Älä siis jää yksin!

Suomen Yrittäjien jäsenenä sinulla on lisäksi käytössä 100 eri alojen asiantuntijaa puhelinsoiton päässä! Maksuton puhelinneuvonta antaa monipuolista opastusta ja neuvontaa yritystoiminnassa. Suomen Yrittäjien omien asiantuntijoiden lisäksi käytössäsi on lähes sata valtakunnan eturivin asiantuntijaa.

Yksinyrittäjäohjelma 2023-27

Kokosimme Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjätoiminnan tavoite- ja toimenpideohjelmaan 14 keinoa yksinyrittäjien aseman parantamiseksi

Yksinyrittäjien neuvontapalvelu jäsenille

Yksinyrittäjien neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton yksinyrittäjien neuvontapuhelin
Arkisin klo 8-18

Suomen Yrittäjien yksinyrittäjätoiminta

Suomessa on 294 965 yritystä, joista jo 194 000 on yksinyrittäjiä (pl. maa-, metsä- ja kalatalous). Yksinyrittäjyyden yleistyminen on ollut työelämässä 2000-luvun merkittävin trendi. Vuosituhannen alussa yksinyrittäjien määrä oli Tilastokeskuksen mukaan 123 000.

Yli puolet Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä on yhden henkilön yrityksiä. Yrittäjäjärjestö on toiminut koko olemassaolonsa ajan voimakkaasti yksinyrittäjien puolesta. Lähes kaikki Suomen Yrittäjien ajamat toimet yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi palvelevat samalla myös yksinyrittäjien etua.

Yksinyrittäjyyden yleistyessä järjestön on entistä vahvemmin haettava sellaisia uusia keinoja ja toimintatapoja, jotka parantavat erityisesti yksinään toimivien yrittäjien asemaa. Yksinyrittäjien aseman parantaminen on tärkeää yrittäjänä toimiville jäsenille, mutta se on tärkeää myös Suomen Yrittäjille järjestönä. Tavoitteena tulee olla, että Suomen Yrittäjät koetaan yhteiskunnassa entistä vahvemmin yksinyrittäjien etua edistäväksi tahoksi.

Oheisissa asiakirjoissa esitettyjen toimien tarkoitus on entisestään vahvistaa yksinyrittäjien toimintaedellytyksien parantamista, mutta myös kehittää järjestö- ja viestintäpalveluja tälle tärkeälle ryhmälle.

Suomen Yrittäjien yksinyrittäjätoiminnan tavoite- ja toimenpideohjelma 2023–2027

Suomen Yrittäjät esittää seuraavia 14 toimenpidettä yksinyrittäjien aseman parantamiseksi:

 1. Toteutetaan yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) kokonaisuudistus niin, että yrittäjien usko järjestelmään palautuu.
 2. Sallitaan yrittäjätyön ja palkkatyön vakuuttaminen työttömyyden varalta samanaikaisesti.
 3. Luovutaan myyntivoiton jaksotuksesta työttömyysturvassa.
 4. Asetetaan yrittäjän asumistuen perusteeksi todelliset tulot.
 5. Jätetään huomioimatta opintojen ulkopuolella saatujen elinkeinotoiminnan tulot opintotuen tarveharkinnassa.
 6. Toisen asteen oppisopimuskoulutusta kehitetään ja korkea-asteen oppisopimuksia pilotoidaan.
 7. Otetaan kaikki yritysmuodot huomioon kannustavan verojärjestelmän kehittämisessä.
 8. Nostetaan arvonlisäverollisuuden vähäisen toiminnan raja 30 000 euroon.
 9. Toteutetaan lapsenhoitajan palkan vähennysoikeus toiminimiyrittäjille.
 10. Mahdollistetaan liikunta- ja kulttuuriedun verovähennysoikeus toiminimiyrittäjälle.
 11. Otetaan yksinyrittäjät tiiviimmin huomioon yritys- ja neuvontapalveluissa sekä rahoitusmahdollisuuksissa.
 12. Panostetaan omistajanvaihdoksen tukemista edistäviin palveluihin.
 13. Tuodaan työterveyshuoltoon toimintamalleja tukemaan yrittäjien työkykyä sekä vastaamaan muuttuvan yrittäjyyden ja työn uusien muotojen haasteisiin.
 14. Edistetään ensimmäisen työntekijän palkkaamista alentamalla työllistämisen riskiä, esimerkiksi:
  • lyhennetään sairausvakuutuslain sairauspäivärahan omavastuuaikaa kymmenestä kolmeen päivään.
  • mahdollistetaan ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomuus.
  • helpotetaan henkilöperusteista irtisanomista.

Yrittäjien jäsenenä pääset verkostoitumaan yrittäjäkollegoidesi kanssa: inspiroidu ja löydä kumppaneita sekä asiakkaita!

Liity jäseneksi

Kaikki yrittäjälle YEL-vakuutuksesta

Yrittäjät-akatemia syksyn kurssitarjonta

Suomen Yrittäjät seuraa ja tutkii suomalaista yksinyrittäjyyttä

Jäsenpalveluna ilmainen neuvontapalvelu

Jäsen, ota ilmainen lakineuvonta ja sparraus vastaan

Tietopankki yrittäjän apuna

Löydä hyötytietoa tietopankista

Yksinyrittäjäkyselyt

Yksinyrittäjäbarometrit

Meitä on monta yksinyrittäjää

Suomessa on noin
0
yksinyrittäjää

Koulutuksia yksinyrittäjille

Maksuton jäsenille
Maksuton
Maksuton jäsenille

Hyödynnä jäsenedut ja säästä

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

Elisa
Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Liittymät ja IT-palvelut

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

Yrittäjäkassa
Työttömyyskassa

Yrittäjäkassa

Uutisia yksinyrittäjille

Ajankohtaista yksinyrittäjälle

Ajankohtaiset uutiset, tapahtumat ja tietoiskut yksinyrittäjille.