Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille

Lisäsimme Pirkanmaan Yrittäjien uuteen strategiaan vastuullisuuden. Se pitää sisällään myös ympäristövastuun sekä ympäristötietouden ja -osaamisen lisäämisen jäsenkunnassamme. Pidän itse ympäristöasioiden huomioon ottamista tärkeänä, ja olen ylpeä siitä, että työyhteisömme toimii ympäristön kannalta vastuullisesti.

Osana kokonaisuutta päätimme hakea toimistollemme Ekokompassi-ympäristömerkkiä. Sen toteuttamiseen löytyy useampikin syy: se osoittaa Pirkanmaan Yrittäjien arvomaailmaa, se tuo rahallista säästöä ja sen avulla lisäämme omaa ympäristötietouttamme ja tulemme tutuksi ympäristöjärjestelmäprosessin kanssa. Miten voisimmekaan kannustaa yrityksiä ympäristövastuuseen, jos emme itse tietäisi asiasta?

Minulla on jonkinlainen tuntuma siitä, että yrittäjiä kiinnostaa ympäristöasiat, ja että he tekisivät mielellään toimenpiteitä asian edistämiseksi, mutta resurssit toteuttamiselle ovat rajalliset. Vaikka ympäristövastuullisuus tuo pitkällä aikavälillä säästöjä, puhumattakaan mainehyödystä, saattaa aluksi joutua investoimaan. Täytyy myös tietää mihin investoi ja millainen hyöty mistäkin toimenpiteestä on. Tällä hetkellä Pirkanmaalla on käynnissä useampikin hanke ja työryhmä, joilla kaikilla on kunnianhimoisia tavoitteita ympäristön näkökulmasta. Toivon, että näissä työryhmissä muistetaan yrittäjät ja heille resursoidaan apua ja tukea tarvittaviin muutoksiin.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on yksi tapa skannata yrityksen toimintaa ympäristönäkökulmasta. Merkki on luotu erityisesti pienemmille toimijoille ja jokainen tekee ympäristötyötä omista lähtökohdistaan käsin. Meidän prosessimme on lähtenyt käyntiin hyvin. Olemme kartoittaneet toimintamme tärkeimmät ympäristöön vaikuttavat osa-alueet sekä luoneet tavoitteet ja suunnitelleet toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Seuraavaksi luomme itsellemme ympäristölupauksen ja tietenkin toimimme laatimiemme suunnitelmien mukaisesti. Myöhemmin keväällä meidän on tarkoitus osallistua auditointiin, jonka jälkeen saamme Ekokompassi-ympäristömerkin käyttöömme.

Ympäristölupauksemme on lupaus jäsenillemme siitä, että järjestämissämme tapahtumissa ja koulutuksissa otetaan huomioon ympäristöasiat, samoin kuin toimiston arjessakin. Kannustan sinuakin pohtimaan yrityksesi toimintaa ympäristön näkökulmasta. Vastuu kuuluu meille kaikille, ja pienilläkin asioilla on iso merkitys!


Ekokompassiin voit tutustua tarkemmin täältä: https://ekokompassi.fi

Suomen Yrittäjien ilmasto-oppaasta löydät vinkkejä arjen ilmastotekoihin, oppaan voit ladata täältä: https://www.yrittajat.fi/opas/yrittajan-ilmasto-opas-612528

Tanja Seppälä

Kirjoittaja on Pirkanmaan Yrittäjien järjestösihteeri, joka työskentelee jäsenpalveluiden, paikallisyhdistystoiminnan sekä tapahtumien ja koulutusten järjestämisen parissa.

Tanja on myös Joogaopettaja ja Mielenterveyden ensiapu 1 -ohjaaja.

Luonto ja varsinkin metsät ovat hänen sydäntään lähellä.

Saa laittaa verkostoitumispyynnön -> LinkedIn