Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto koskien perusteettomia maarajoituksia

Työ- ja elinkeinoministeriö

1. Yleistä

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa u-jatkokirjeluonnokseen perusteettomista maarajoituksista.

Geoblokkauksen kieltoa koskevalla asetusehdotuksella pyritään puuttumaan perusteettomiin maarajoituksiin (ns. geoblokkaus) ja sitä kautta torjumaan kansallisuuteen tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa syrjintää sisämarkkinoilla.

2. Suomen Yrittäjien (SY) kanta

SY pitää tärkeänä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja sisämarkkinoiden digitaalista tehostamista. Perusteettomien maarajoitteiden poistaminen tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien näkökulmasta. 

Toistamme kuitenkin aiemmin esittämämme varauksellisen kannan ja korostamme, että yritysten kasvun ja kansainvälistyminen tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti perustua vapaaehtoisuuteen, sopimusvapauteen ja omaan liiketaloudelliseen harkintaan. On huomioitava, että yritysten toiminta, joka näennäisesti voi vaikuttaa perusteettomalta maarajoitusten ylläpidolta, voi liittyä esimerkiksi jakelusopimuksiin, muihin juridisiin, kulttuurisiin, kielellisiin tai liiketaloudellisiin syihin, jotka eivät kannusta myymään tuotteita kyseisille markkinoille. Kaikki tuotteet eivät automaattisesti sovi sellaisenaan kaikkien jäsenvaltioiden markkinoille, esimerkiksi teknisten tai kielellisten syiden takia. Lainsäädännöllä ei tule pakottaa yrityksiä laajentumaan sellaiselle markkinoille, mitä ei perustellusta syystä katsota kannattavaksi tai riskien kannalta järkeväksi liiketoiminnaksi. Nämä päätökset tulee jättää yritysten vapaaseen liiketaloudelliseen ja sopimusvapauteen perustuvaan harkintaan.

Ongelmallista on se, että geoblokkauksen kielto johtaa pahimmillaan tilanteeseen, jossa elinkeinonharjoittaja joutuu noudattamaan kuluttajan asuinvaltion lainsäädäntöä. Tällainen voi lisätä kohtuuttomasti yrityksen hallinnollista taakkaa.

Näkemyksemme mukaan esitys entisestään kasvattaa erityisesti pienten elinkeinonharjoittajien hallinnollisia velvoitteita. Elinkeinonharjoittajan on varauduttava esimerkiksi asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta aiheutuvaan hallinnolliseen taakkaan. Nämä velvoitteet yhdistettynä kaikesta muusta voimassa olevasta EU:n kuluttaja- ja tietosuojasääntelystä verkkokauppatoimijalle aiheutuvaan sääntelytaakkaan entisestään kasvattavat erityisesti pienten elinkeinonharjoittajien hallinnollisia velvoitteita. Näkemyksemme mukaan kokonaisuutena tarkastellen asetus rajoittaa elinkeinonharjoittajien sopimusvapautta, aiheuttaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia sekä lisää oikeudellista epävarmuutta.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät


Petri Holopainen
lainopillinen asiamies