Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammatillisen koulutuksen uudistamisen yhteydessä tehdään joitain vähäisiä muutoksia opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehtoihin. 

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan tehdyt ehdotukset ovat pääosin kannatettavia.   

Ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuus muodostuu pääasiassa kolmesta osasta:

  1. Suoritettu korkeakoulututkinto. Aloilla, joilla ei ole korkeakoulututkintoa tai se vaatii vahvaa erikoistunutta kokemusta, riittää myös erikoisammattitutkinto tai muu soveltuva tutkinto.
  2. Pedagoginen koulutus.
  3. Kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa työtehtävissä. Joissain sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa vaaditaan viiden vuoden työkokemus henkilöiltä, joilla on alempi korkeakoulututkinto. 

Näiltä osin opettajien kelpoisuusehdot säilyvät entisellään.

Yhteisen tutkinnon osien rakenne muuttuu ammatillisen koulutuksen uudistuksessa. Yhteiset tutkinnon osat sisältävät yleissivistäviä sekä elinikäistä oppimisia tukevia osaamistavoitteita.

Yhteisten tutkinnon osien opettajien kelpoisuusehtoja nostettaisiin siten, että opettajalta vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Kuitenkin esim. yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan liittyvää opetusta on kelpoinen antamaan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. 

Rehtoriksi on pätevä henkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon, on pedagogisesti pätevä sekä on suorittanut opetushallinnon tutkinnon.

Ammatillinen koulutus tarvitsee myös ammattijohtajuutta. Mielestämme rehtorin kelpoisuuteen tulisi sisällyttää myös johtamiskokemusta ja -osaamista.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät


Mikael Pentikäinen                 Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja                        johtaja