Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia sekä perintö- ja lahjaverolakia. Esitys sisältää ehdotuksen työasuntovähennyksen enimmäismäärän korottamisesta. Lisäksi vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden matkakustannusten korvausten soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi ja kilometrikorvausten enimmäismäärää korotettavaksi. 

Esitys sisältää myös ehdotuksen perintö- ja lahjaverolain muuttamiseksi. Ehdotuksen mukaan perintöveroa olisi suoritettava vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen perusteella saadusta vakuutuskorvauksesta. Muutoksella vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus palautettaisiin vuoden 2010 uudistuksessa toteutettuun asemaan pitkäaikaissäästämissopimukseen verrattuna.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta. 

Lausunto

Yleistä

Suomen Yrittäjät kannattaa tuloverolakiin ehdotettuja muutoksia. Perintö- ja lahjaverolain muutoksessa on käsityksemme mukaan tarkoitus palauttaa oikeustila samaksi, joka vallitsi ennen vuoden 2018 tehtyjä muutoksia. Vuoden 2018 alusta vapaaehtoinen eläkevakuutus ja pitkäaikaissäästämissopimus saatettiin keskenään epäneutraaliin asemaan, mitä ei oltu tarkoitettu. Nyt ehdotetulla muutoksella nämä tuetun pitkäaikaissäästämisen muodot saatettaisiin perintöverotuksessa keskenään samaan asemaan.

Työasuntovähennys

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta, jonka mukaan työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin nykyisestä 250 eurosta 450 euroon. Työasuntovähennyksen korottaminen voi parhaimmillaan edistää ja helpottaa työn vastaanottamista pidemmän matkan etäisyydellä työntekijän vakituisesta asunnosta. Yritysten näkökulmasta muutos voi helpottaa työvoiman saatavuutta niillä alueilla, joilla on tällä hetkellä pulaa työvoimasta. 

Esityksen mukaan työasuntovähennyksen myöntämisen edellytyksiä yksinasuvalle ei voida toteuttaa mm. mahdollisten väärinkäytösten vuoksi ja verovalvonnallisista haasteista johtuen. Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan työasuntovähennystä ei pitäisi sitoa verovelvollisen perhetilanteeseen. Esityksessä tulisi laajentaa työasuntovähennyksen soveltamisalaa yksineläjälle sekä avoliitossa asuville, joilla ei ole tai ei ole ollut yhteistä lasta. Näkemyksemme mukaan mahdollisia valvonnallisia keinoja tulee kehittää tämän mukaisesti. 

 

Suomen Yrittäjät


Sanna Linna-Aro
veroasioiden päällikkö